Kalender

21 november

Introductiecursus

Donderdag 21 november a.s. organiseert Atradius Dutch State Business een introductieseminar over middellange exportkredietverzekering. Dit seminar, dat plaats zal vinden op ons kantoor aan de David Ricardostraat 1 te Amsterdam, zal een hele dag beslaan en is bestemd voor (nieuwe) medewerkers van bestaande én nieuwe exporterende klanten, die via hun werk te maken hebben met middellange exportkredietverzekering.

Tijdens deze dag zullen aspecten van het middellange kredietverzekeringsbedrijf, zoals onze producten, acceptatie van aanvragen, afhandeling van schade en het landenbeleid aan bod komen. Tevens wordt de praktijk van acceptatie toegelicht in de vorm van een case.

Het seminar begint om 09.15 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur. Indien u zichzelf of collega’s wilt opgeven, dan kunt u een e-mail sturen naar het adres hieronder. Ongeveer een week voor aanvang ontvangt u een bevestiging met het programma en de routebeschrijving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Duns op telnr. 020 553 2329 of per e-mail:

22 november

Exporteursbijeenkomst

Op vrijdag 22 november aanstaande organiseert Atradius Dutch State Business haar jaarlijkse bijeenkomst voor kapitaalgoederenexporteurs, internationaal werkzame aannemers, banken en andere relaties. Daarvoor nodigen wij u graag uit. Vanaf 14:30 uur bent u van harte welkom in ons pand aan de David Ricardostraat in Amsterdam.


Onze gastspreker dit jaar is Mathijs Bouman, econoom en journalist. Hij zal onder andere ingaan op de handelsoorlog VS-China, Brexit en overige wereldwijde economische ontwikkelingen en vooral de impact daarvan op Nederlandse exporteurs. Bert Bruning, algemeen directeur van Atradius Dutch State Business, zal een inleiding houden over recente ontwikkelingen in de exportkredietverzekering.

Om 16.00 uur wordt het formele gedeelte afgesloten en is er aansluitend een borrel zodat u in informele sfeer van gedachten kunt wisselen met andere exporteurs, aannemers, medewerkers van Atradius Dutch State Business en vertegenwoordigers van banken en de overheid.


Datum : 22 november 2019

Aanvang : 15:00 uur, ontvangst 14.30 uur

Locatie : Atradius, David Ricardostraat 1, Amsterdam


Wij zien uit naar uw komst. Hiertoe kunt u zich vóór 20 november aanstaande aanmelden.

U ontvangt direct een bevestiging. Mocht u die niet ontvangen dan kan deze in uw spam terecht zijn gekomen. Als u niets ontvangt, neemt u dan contact met ons op.

Bekijk nu het landenbeleid van Atradius Dutch State Business