Atradius Dutch State Business ontvangt
MVO-adviseurs van de OESO-lidstaten

Tweemaal per jaar is er een bijeenkomst van de milieu- en sociaal adviseurs van de exportkredietverzekeraars van de OESO-lidstaten. In het voorjaar is dit overleg altijd op het hoofdkantoor van de OESO in Parijs, in het najaar organiseert één van de lidstaten deze vergadering. Begin oktober was het de beurt aan Atradius DSB om gastheer te zijn van deze bijeenkomst. Een mooie kans, niet alleen om bij te dragen aan de internationale agenda op het vlak van milieu en mensenrechten, maar ook om Nederlandse kennis en kunde voor het voetlicht te brengen.

Watersector en innovaties in de haven van Rotterdam


Als gastheer van deelnemers uit 25 landen wilden we uiteraard ook iets laten zien. Omdat een aanzienlijk deel van de projecten die worden gesteund door exportkredietverzekeraars haven-gerelateerd zijn, hebben we onze ‘collega’s’ meegenomen naar de haven van Rotterdam. In samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam hadden we een mooi projectbezoek in petto: Maasvlakte 2, een sterk staaltje Nederlandse waterbouw met de nodige uitdagingen op het vlak van milieu en omgevingsmanagement. Het havenbedrijf Rotterdam heeft ons ‘on site’ meegenomen in de verschillende overwegingen bij het ontwerp en het proces van de milieueffectrapportage, de landaanwinning en bouw van de Maasvlakte-2 en vervolgens de invulling van de haven en de kansen voor verduurzaming. We zijn onder andere bijgepraat over hoe het Havenbedrijf Rotterdam bijvoorbeeld door slimme innovaties zoals ‘co-siting’ (reststromen van elkaar benutten) en door stimuleringsmaatregelen via havengelden, werkt aan de energie-transitie met uiteindelijk als doel een CO2 neutrale haven te worden.

Het was een interessant en, voor velen, nuttig kijkje in de Nederlandse ‘polder’-aanpak bij een groot infrastructureel werk.


Internationaal overleg

Het internationaal overleg in OESO-verband heeft tot doel kennis uit te wisselen tussen de exportkredietverzekeraars over de milieu en sociale due diligence van projecten en ontwikkelingen op dit vlak. Daarnaast wordt er gesproken over de implementatie van de OESO Common Approaches (richtlijnen voor het uitvoeren van de milieu en sociale due diligence) en wordt technisch advies gegeven aan de Export Credits Group (ECG) van de OESO. Naast deze reguliere agenda hadden we op de eerste dag een aantal externe sprekers uitgenodigd. Van Oord heeft ons bijgepraat over hun werkzaamheden, kansen en uitdagingen bij internationale baggerprojecten en de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage) heeft hun ervaringen gedeeld bij het beoordelen van milieueffectrapportage voor projecten in het buitenland. Naast het uitwisselen van kennis door middel van case-studies, is op deze vergadering onder meer gesproken over de Sustainable Development Goals (SDG’s) en hoe sommige exportkredietverzekeraars daarop willen gaan rapporteren. Ook was er veel aandacht voor het thema klimaat. Daarnaast zijn we door deelnemers, die ook onderdeel uitmaken van de Equator Principles Association, bijgepraat over de aanstaande aanpassingen voor Equator Principles IV (richtlijnen voor milieu en sociale due diligence voor banken).

We kijken terug op een geslaagde en informatieve bijeenkomst.


Arjen Walbroek

Senior Environmental and Social Advisor

Lees verder over exporteur SPG Prints