Nieuw product

Domestic Cover

Atradius DSB ondersteunt met verschillende financiƫle instrumenten de Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen. In toenemende mate hebben exporteurs en banken Atradius verzocht om de definitie van exporttransactie te verruimen door ook nationale transacties te ondersteunen, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hierdoor kunnen Nederlandse exporteurs meer goederen en diensten afzetten. Bovendien is er een beter level playing field met omringende landen aangezien andere landen al enige tijd de mogelijkheid bieden om bepaalde binnenlandse transacties te faciliteren.


In Nederland is het nu ook mogelijk dat een verkooptransactie door een Nederlandse exporteur aan een Nederlandse koper ondersteund wordt, zolang er sprake is van een buitenlandse inkomstenstroom. Dit wordt gezien als een exporttransactie. Immers, er is een exportlink omdat de transactie het mogelijk maakt dat er buiten Nederland inkomsten worden gegenereerd. Het feit dat de koper en verkoper Nederlands zijn en ook de levering van de goederen in Nederland plaats vindt, doet hieraan geen afbreuk. Wel moet aannemelijk zijn dat de kasstroom inderdaad uit het buitenland komt. Het maakt in dit geval niet uit of de debiteur een startup is of al langer bestaat. Het maximale dekkingspercentage dat door Atradius DSB gehanteerd wordt, is 80%.


Voorbeelden van transacties die in aanmerking komen:

  • Een Nederlandse scheepswerf bouwt een schip voor een Nederlandse scheepseigenaar die het schip in het buitenland zal inzetten, alwaar de kasstroom wordt gerealiseerd.
  • Een Nederlands tankopslagbedrijf laat door een Nederlandse aannemer olieterminals bouwen op de Maasvlakte. Het tankopslagbedrijf sluit vervolgens een meerjarig opslag-contract met een buitenlandse oliemaatschappij.

Heeft u een transactie die voldoet aan de criteria, neem dan contact met ons op.


Rogier Lammers

Senior Export Credit Specialist

Lees het verslag over de ontvangst van de OESO-lidstaten door ADSB