Duurzaam groeien over de grens

Op 17 oktober organiseerde Atradius Dutch State Business in samenwerking met RVO het seminar Groeien over de grens. Het seminar werd voor de tweede keer georganiseerd op het kantoor van Atradius in Amsterdam. De middag stond in het teken van duurzaamheid en de SDG’s, de Sustainable Development Goals.


Na een introductie van Bert Bruning, opende André Driessen, Directeur Internationaal Ondernemen van het ministerie van Buitenlandse Zaken de dag met een presentatie over de ondersteuning die het ministerie kan bieden bij export naar het buitenland. Hierbij benadrukte hij de afhankelijkheid van Nederland als exportland en gaf hij al kort aan met welke financieringsinstrumenten Buitenlandse Zaken de Nederlandse exporteur wilt helpen.

Karen Maas, Academisch directeur bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit gaf vervolgens een keynote presentatie over de SDG’s waarbij ze eerst inging op de ambitie van bedrijven en de impact die kan worden gerealiseerd. Van daaruit ging de focus naar de lange termijn waardecreatie om uiteindelijk aan te geven hoe je als organisatie kunt bijdragen aan de SDG’s.

Na een korte pauze werden de aanwezigen op basis van voorkeur opgedeeld in drie verschillende breakout sessies. De paneldiscussies gingen over innovatieve voedselproductie, schoon drinkwater en duurzame energie. Elk panel bestond uit een divers gezelschap van ondernemers, banken en consultants. Zodoende werden tijdens de sessies verschillende uitdagingen belicht van zakendoen in de verschillende sectoren en landen. Het publiek zorgde met aanvullende vragen voor veel interactie.


Tijdens de tweede ronde breakout sessies werden presentaties gegeven over de regio’s Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hier werd kort ingegaan op de macro-economische ontwikkelingen en de mogelijkheden in de verschillende regio’s. Daarnaast werd gekeken naar de uitdagingen van de belangrijkste landen in de regio’s maar ook naar de kansen die dit met zich mee brengt.


Tenslotte gaven Marc Cabret van RVO en Marijn Kastelein van Atradius een gezamenlijke presentatie. Tijdens deze presentatie werd in vogelvlucht verteld wat beide organisaties kunnen betekenen voor Nederlandse ondernemers die de stap willen zetten naar het buitenland.

Het middagprogramma werd zoals altijd afgesloten met een netwerkborrel waar discussies werden voortgezet. Inmiddels hebben we begrepen dat er dankzij deze dag al weer nieuwe contacten zijn gelegd tussen bedrijven voor mogelijke samenwerking in de toekomst. En dat is uiteindelijk waar we deze sessies voor organiseren.

Guido Minnaert
Marketing Communication Manager

Lees verder over het herstel van Zuid-Europa na de crisis