Rainmaker Holland maakt water van lucht en exporteert met hulp van DGGF

Rainmaker Holland is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Rotterdam met 12 werknemers, waarvan het merendeel engineer is. Joost Oosterling, de CEO, is het bedrijf een aantal jaren geleden begonnen samen met zijn vader. Zijn vader, die inmiddels is overleden, was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de twee pijlers van het bedrijf, te weten Air-To-Water-technologie en een ontziltingssysteem. De Air-to-Water-technologie van Rainmaker gebruikt de luchtvochtigheid om water uit de lucht te halen, dat vervolgens gebruikt kan worden om een gemeenschap toegang te geven tot schoon water. Daarnaast kunnen ze, middels de Water-to-Water techniek (het ontziltingssysteem), niet-drinkbaar water (afval, zout, vervuild, grijs of brak) omzetten in veilig drinkwater. Beide technieken kunnen aangedreven worden door middel van wind- of zonne-energie.

Onlangs heeft Rainmaker Holland een Air-To-Water-installatie geleverd aan een klant in Kaapverdië. Kaapverdië heeft geen eigen waterbronnen en al het drinkwater moet worden geïmporteerd. De afnemer is van oorsprong actief in de toeristische sector. Ze zijn begonnen met het vervoer van het vliegveld naar de hotels, later kwamen daar toeristische tours bij. In de afgelopen jaren is de handel van goederen daarbij gekomen, met name voedsel en water die worden geleverd aan de lokale restaurants, bars, hotels en supermarkten. Om deze handel te laten groeien wil het bedrijf de fabriek van Rainmaker inzetten om zelf gebotteld water te kunnen maken. De fabriek bestaat uit een Rainmaker unit die water uit lucht kan maken. Verder wordt er een bottelingslijn geleverd waar flessen met water zullen worden gevuld. De fabriek kan onder de juiste condities 10.000 liter water per dag produceren.

Hoe werkt Air-to-Water-technologie?

De Air-to-Water-eenheid maakt gebruik van een turbine die lucht door een warmtewisselaar duwt. Hierdoor wordt de lucht gekoeld en vindt condensatie plaatsvindt. Dit proces kan aangestuurd worden met behulp van energie uit natuurlijke bronnen, maar ook door traditionele energiebronnen.

Het verlagen van de temperatuur van lucht vereist minimale energie. Wanneer de temperatuur onder het dauwpunt daalt, zullen zich waterdruppeltjes vormen. Deze druppels verzamelen zich vervolgens in een wateropslag compartiment. De werkelijke hoeveelheid water die kan worden geproduceerd is per locatie verschillend en hangt af van de gemiddelde windsnelheid, de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid. Om het systeem onder verschillende omstandigheden te laten werken, kan de turbine worden aangepast aan de omgeving waarin deze gebruikt wordt. Per dag kan 5 tot 10 duizend liter water worden geproduceerd. Er kunnen meerdere units worden gecombineerd om die hoeveelheden verder op te voeren.

Air to Water 25 Unit klaar voor verscheping

De units zijn zo ontworpen dat zij in 20 feet en 40 feet containers kunnen worden vervoerd en kunnen zo op veel plekken ingezet worden. Daarbij valt te denken aan gebieden die van nature met waterschaarste hebben te maken, of bijvoorbeeld eilanden die geen eigen watervoorzieningen hebben en alles moeten importeren. Het systeem is ook goed inzetbaar in ramp- en oorlogsgebieden. De water-to-water techniek kan overal waar water is gebruikt worden. Voor de air-to-water units gelden wel enkele voorwaarden voor wat betreft de temperatuur en de windsnelheid. Op het kaartje hiernaast wordt aangegeven waar de verschillende technieken van Rainmaker toepasbaar zijn.

Rainmaker is via RVO bij Atradius DSB terechtgekomen, waar ze het fabricatie- en kredietrisico hebben verzekerd via DGGF. De bank wilde geen financiering verstrekken of de wissels verdisconteren. Via DGGF worden nu na levering de wissels verdisconteerd. Op het kaartje is aangegeven waar de technologie inzetbaar is. Het bedrijf heeft inmiddels klanten in Marokko, Jamaica, Sri Lanka en Djibouti.


Monique Duns - Marketing Coördinator

Oscar Boot - Senior Underwriter / Business Developer