VDL en haar visie op duurzaamheid

In dit item vragen we onze klanten naar hun visie op duurzaamheid. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor hun organisatie en waar kunnen we dat aan terug zien?

VDL is al ontzettend lang klant van Atradius Dutch State Business en zij maken regelmatig gebruik van onze exportkredietverzekering. Als familiebedrijf zijn zij van oudsher betrokken bij de leef- en werkomgeving, en zij zien maatschappelijk verantwoord ondernemen als een integraal onderdeel van het ondernemingsbeleid. Onlangs kwam in het nieuws dat VDL Nedcar in Limburg vanaf 2022 elektrische auto’s gaat bouwen voor Canoo, een Amerikaanse startup.

Maar binnen VDL gebeurt nog veel meer op het gebied van duurzaamheid. Branko Eijssen, communications Manager VDL Bus en Coach, vertelt ons meer over de visie en de ontwikkelingen bij VDL.

Hoe ziet VDL Groep duurzaamheid in het algemeen?

Als familiebedrijf is VDL Groep van oudsher sterk betrokken bij de leef- en werkomgeving. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Op het gebied van milieu voert VDL een duurzaam beleid. Het implementeren van energiebesparings- en afvalpreventieplannen en het recyclen van grondstoffen heeft onze voortdurende aandacht.

VDL bouwt haar panden in eigen beheer. Bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten richten we ons op duurzaam materiaalgebruik, minder energieverbruik en minder belasting voor het milieu. Dat doen we bijvoorbeeld door slimme ontwerpen met veel daglicht in de fabrieken, de inzet van ledverlichting, het plaatsen van zonnepanelen, het toepassen van warmte-koude-opslag in de bodem en door gebruik te maken van restwarmte uit het productieproces om bedrijfspanden te verwarmen.

Voor het nieuwe pand van VDL Fibertech Industries in Hapert is in 2016 het GPR-certificaat behaald (Gemeentelijke Praktijk Richtlijnen voor duurzaam bouwen, cijfer: 8). Bij VDL Nedcar in Born worden bijvoorbeeld in de lakstraat verfdeeltjes opgevangen voor hergebruik. Ook het kantoor van VDL Kunststoffen in Nederweert is duurzaam gebouwd: de restwarmte van het productieproces verwarmt de hal en kantoren; koude van buiten koelt het productieproces. Daarnaast staat de bouw van een compleet CO2 en energie neutrale fabriek in Roeselare op de planning, waar de nieuwe OV bussen van VDL Bus & Coach geproduceerd zullen worden.

Het onderdeel VDL Bus en Coach verzekert regelmatig exporttransacties bij Atradius Dutch State Business. Hoe is de focus bij jullie bedrijfsonderdeel op duurzaamheid?

VDL Bus & Coach is uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in Europa op het gebied van e-mobiliteit. VDL is al ruim 25 jaar actief op het gebied van elektrisch vervoer. Sinds de introductie van de eerste Citea SLF-120 Electric in Genève, tijdens de UITP Mobility & City Transport beurs in 2013, heeft VDL Bus & Coach zich sterk gericht op elektrische mobiliteit.

In 2020 heeft VDL Bus & Coach haar naam als toonaangevende transitiepartner op weg naar zero emissie openbaar vervoer doorgezet. Met meer dan 900 bussen in 11 landen, geleverd tussen 2015 en 2021, heeft VDL Bus & Coach in Europa een marktaandeel van 20 procent. De in februari van 2021 behaalde 100 miljoen elektrisch kilometers zorgen voor een besparing van meer dan 14,7 miljoen kilogram CO2-uitstoot.

In 2021 presenteert VDL Bus & Coach ook de nieuwe generatie elektrische Citea’s. Vanuit de VDL-visie is een busconcept ontwikkeld, volledig gebaseerd op een elektrische aandrijflijn, dat klaar is voor de toekomst en waarbij zero emissie vanzelfsprekend is. VDL Bus & Coach introduceert onder meer een innovatieve composiet zijwandconstructie die 15% lichter is ten opzichte van een conventionele zijwand. Het batterijpakket is standaard in de vloer verwerkt. Dit zorgt voor een betere verdeling van het gewicht, meer stabiliteit (veiligheid) en het verhoogt de passagierscapaciteit. Door de keuze van efficiënte componenten, een lichtgewicht constructie, een goede isolatie, een aerodynamisch ontwerp en optimaal energiebeheer wordt het energieverbruik van het voertuig tot maar liefst 30% gereduceerd. Verder kijken we naar de recyclebaarheid en lokale toeleverketen van onze producten, om hiermee de CO2-uistoot van het voertuig zo laag mogelijk te houden.

Wat zijn jullie verwachtingen voor de toekomst als het gaat om de duurzaamheid en maatschappelijke impact?

Een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij is een zeer belangrijk thema voor VDL. Om dit te onderstrepen zijn wij een samenwerking voor twee jaar aangegaan met UNICEF. Samen met de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties gaan we onderdelen van onze toeleveringsketen in kaart brengen en spannen we ons in om te garanderen dat de grondstoffen die in onze producten zijn verwerkt vrij van kinderarbeid zijn.

Bij het voortdurend zoeken naar gebieden waarop de duurzame bijdrage van VDL Bus & Coach verbeterd kan worden, is de batterij van groot belang. UNICEF gaat VDL ondersteunen bij het in kaart brengen van de schakels in de batterijketen van de nieuwe generatie Citea’s en bij het opzetten van een structuur waarmee de bijdrage die VDL levert aan mondiale duurzaamheidsdoelstellingen, de zogenaamde VN 17 Sustainable Developments Goals, inzichtelijk kan worden gemaakt.

Nu de markt voor elektrische openbaarvervoerbussen groeit, zijn onze klanten nadrukkelijk op zoek naar duurzame e-mobiliteit. Dit varieert van lage CO2-footprints tot lokale toeleveringsketens. Door bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten en aanbestedende overheden streeft VDL Bus & Coach ernaar de waarde en kwaliteit die onze klanten nastreven te verhogen. Het garanderen van de ethische bedrijfsvoering door de gehele, complexe toeleverketen heen is daarbij natuurlijk cruciaal. Ons uitgangspunt is om die toeleveringsketen duurzaam te beheren.

Contact


Social Media