Atradius DSB kan nu ook groene investeringsleningen verzekeren

Atradius DSB wil graag helpen om het vergroeningsproces bij onze klanten mogelijk te maken. Zoals u wel weet proberen wij groene exporttransacties te stimuleren. Uit diverse gesprekken met velen van u hebben wij begrepen dat het voor kan komen dat investeringen die kunnen leiden tot meer groene export niet van de grond komen vanwege een gebrek aan financiële middelen. Daar willen we op een paar manieren wat aan doen. Het bijzondere hieraan is dat wij voor het eerst een verzekering aanbieden die niet direct gekoppeld is aan een specifieke exporttransactie, maar waarmee we de risico’s verzekeren die samenhangen met een business case die op termijn tot groene export moet leiden.

Als eerste bieden wij vanaf nu de mogelijkheid de betalingsrisico’s te verzekeren die financiers lopen wanneer ze groene leningen verstrekken aan Nederlandse bedrijven. We hopen dat het daardoor gemakkelijker wordt voor onze klanten om onderzoek te doen naar en/of te investeren in groene technologieën of productiecapaciteit, zodat op termijn groene Nederlandse kapitaalgoederen of diensten worden geëxporteerd. Een volgende stap zal zijn om voor kleinere financieringsbehoeften een verhoging van uw bestaande faciliteit te verzekeren met hetzelfde doel. Daarover in een volgende Creditnotes meer. Ten slotte werken we ook aan het faciliteren van risicodragend kapitaal in bijvoorbeeld groene scale-ups, door een deel van de risico’s weg te nemen.

Voor wie is dit interessant?

Voor alle Nederlandse machinebouwers, scheepsbouwers, kassenbouwers, fabrikanten van productiemiddelen ten behoeve van het opwekken van hernieuwbare energie, aanbieders van oplossingen voor afvalwaterzuivering, aannemers, ingenieurs, etc. die willen investeren in innovatie en daarvoor een financiering willen aantrekken. Het doel moet dan zijn om met deze investering op termijn groene export te realiseren. ( De export die op termijn mogelijk wordt door de investeringen moet dus passen in ons Groene Label.)

Een scheepsbouwer wenst bijvoorbeeld te investeren in een nieuwe technologie om duurzame schepen te produceren. Of een machinebouwer wil investeren in een nieuwe afvalscheidings/hergebruikmethode waardoor hij op termijn meer en betere afvalverwerkingsinstallaties kan verkopen. Dit zijn slechts enige voorbeelden. Elke investering die groene export kan opleveren kan wat ons betreft in aanmerking komen. Het is ook interessant voor financiers die zijn benaderd door hun klanten maar die een financiering niet zonder dekking willen verstrekken omdat er onvoldoende zekerheid is of en hoe de lening kan worden terugbetaald.

Hoe werkt het?

Als u een lening nodig heeft voor een investering die in aanmerking zou kunnen komen dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Ook voor financiers geldt dat zij zich kunnen melden als zij zijn benaderd zijn om een groene investering te financieren met een looptijd langer dan een jaar. Benader ons dus vooral, zodat wij u kunnen begeleiden bij een mogelijke aanvraag! Vervolgens zullen wij uw casus beoordelen. We gaan kijken naar uw verwachtingen voor de export van groene producten en niet onbelangrijk: hoe uw eigen financiële positie is en de verwachtingen gedurende de looptijd van de lening.

U zult immers de lening voor uw investering moeten terugbetalen. Aan de hand van de informatie die u met uw financier verstrekt beoordelen we of we inderdaad groene export kunnen verwachten en of de risico’s die wij als verzekeraar nemen acceptabel zijn. Eigenlijk gaan we dus beoordelen of we u kunnen helpen met uw groene business case! Met u en de financier kijken we ook naar uw verwachte opbrengsten, waarbij het terugbetalingsprofiel van de lening wat ons betreft moet aansluiten. Het hoeft dus niet per definitie zoals bij een normale exportkredietverzekering om een lineair aflossingsschema te gaan. Van de financier verwachten wij dat die bereid is het eigen risico van minimaal 20% van de lening te dragen. Wat bieden wij en wat kost het? Wij bieden een dekking van maximaal 80% op een lening voor een groene investering. De premie is gebaseerd op de financiële positie van de exporteur. Leningen die verstrekt worden door banken komen in aanmerking, maar ook andere partijen die een lening willen verstrekken kunnen we verzekeren, mits we een dergelijke partij acceptabel vinden. Is er een maximum of een minimum aan de lening die we kunnen verzekeren? In beginsel niet. Wel geldt dat hoe hoger de lening is ten opzichte van de omvang van de exporteur, hoe groter het risico is en hoe diepgravender wij de risico’s dus zullen beoordelen. Een minimum is er ook niet. We hopen juist dat financiers bereid zijn om ook kleine leningen te verstrekken. We hebben daartoe onze gebruikelijke verzekeringsvoorwaarden op een aantal punten versoepeld.

De belangrijkste voorwaarden op een rijtje Voor de (toekomstige) exporteur (leningnemer):

  • Het moet gaan om een investering die gefinancierd wordt met een lening waarvan de looptijd aansluit bij uw business case;
  • Het doel is met deze investering op termijn de export van groene – volgens ons Groene Label – kapitaalgoederen of diensten te doen toenemen;
  • U moet de lening altijd terugbetalen, ook als de investering niet de door u verwachte opbrengst heeft.

Voor de financier (verzekerde:

  • We verwachten dat u bereid bent het eigen risico van minimaal 20% op de lening te accepteren;
  • De verzekeringsvoorwaarden lijken op die voor de werkkapitaaldekking (algemene voorwaarden 373/06, te vinden op de website), maar zijn op sommige punten versoepeld;
  • Er zit geen maximum aan de hoogte van de lening, maar nog belangrijker: ook geen minimum. Met dit nieuwe product, waarmee we voor het eerst risico’s kunnen gaan verzekeren die niet samenhangen met concrete exporttransacties in het hier en nu, maar met potentiële toekomstige export, hopen we u als exporteur, en uw financier, een belangrijke steun in de rug te kunnen geven bij het realiseren van uw groene ambities. Hebt u belangstelling, vragen of zelfs al een kant en klaar plan op de plank liggen: neem contact op!

Heleen Quint - Senior Underwriter

Ivo Habets - Senior Lead Innovation