Jaaroverzicht 2020

Deze week is het jaaroverzicht 2020 van Atradius DSB verschenen. Met dit jaaroverzicht kijken we terug op de ontwikkelingen, en gezien Corona zeker ook de uitdagingen, van het afgelopen jaar. Atradius DSB heeft afgelopen jaar namens de Nederlandse staat 135 export-transacties verzekerd. Hiervan was ruim één derde bestemd (31%) voor leveranciers van industriële innovaties zoals machines en elektronica. Ook het percentage dekkingen voor export van medische technologie is dit jaar bijna verdubbeld. Een belangrijke exporteur was Philips Healthcare met 12 transacties in 2020. Voor het eerst is ook de sector duurzame energie een prominente afnemer van exportkredietverzekeringen geworden met 7% van het totaal. Ruim twee derde van nieuwe klanten in 2020 was een mkb’er. De premie-inkomsten voor de Nederlandse staat bedroegen in 2020 €72 miljoen, €20 miljoen meer dan in 2019.

2020 was een belangrijk jaar voor de Nederlandse exportkredietverzekeringen, dit is duidelijk terug te zien in de cijfers. Ondanks de pandemie, is de achterliggende ideologie van de Nederlandse ‘ekv’ sterk overeind gebleven: exportrisico’s dekken die de commerciële markt niet op zich kan nemen maar wel essentieel zijn voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Verder wordt in het jaaroverzicht ook nog ruim aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van groen, SDGs en fossiel. Zo is in een eerdere Creditnotes het Groene Label al een keer toegelicht, en in het jaaroverzicht vatten we dit nog een keer samen. Zo hopen we duidelijkheid en transparantie te geven over onze werkzaamheden voor de Nederlandse staat over het afgelopen jaar.