Waterzuivering in Egypte door Nijhuis Water Technology

Bijna 120 jaar geleden werd Machinefabriek G.J. Nijhuis opgericht in Winterswijk. In deze werkplaats werden voornamelijk machines voor de slachtindustrie gerepareerd. In de jaren ‘20 van de vorige eeuw werd de focus verlegd naar het ontwerpen en fabriceren van materialen en machines voor slachthuizen en in de 30’er jaren kwam daar de ontwikkeling van pompen bij. Na de Tweede Wereldoorlog kon Nijhuis doorgroeien en in de jaren ’60 met de invoering van milieu-wetgeving, werd het steeds belangrijker om het afvalwater van de slachthuizen te zuiveren. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar afvalwaterzuivering, is Nijhuis begin jaren 80 gestart met de waterdivisie. In 1993 verhuisde Nijhuis Water van Winterswijk naar Dinxperlo met 40 werknemers en werd de naam veranderd in Nijhuis Water Technology.

Ronald Ruijtenberg, CFO Nijhuis Saur Industries: “In de afgelopen 30 jaar hebben we onze portfolio met een hele range aan nieuwe producten en services uitgebreid. We leveren solide en adaptieve oplossingen voor duurzaam watergebruik, energie- en grondstoffenterugwinning en hebben de missie om onze waterbronnen te beschermen. Met onze unieke Customer for Life-aanpak helpen we industrieën, utilities en steden door middel van onze ‘Reduce-Reuse-Recover’ aanpak om de klimaatadaptatie te versnellen, bij te dragen aan de circulaire economie en te bouwen aan een veerkrachtige, duurzame en inclusieve toekomst.”

Het hoofdkantoor is inmiddels verhuisd naar Doetinchem. En met meer dan 600 medewerkers, en klanten in zo'n 130 landen wordt Nijhuis nu gezien als een multinational.

Ruijtenberg: “De oplossingen die Nijhuis biedt, dragen bij aan duurzaam watergebruik en water is meer dan ooit een kritieke hulpbron. Maar op veel plekken is water schaars. Strengere milieu-eisen hebben geleid tot meer innovatie en nieuwe technologieën zorgen ervoor dat we afvalwater op een duurzamere manier kunnen behandelen en hergebruiken. Zo werken we niet meer alleen in de slachtindustrie, maar hebben we onder meer oplossingen voor de food- en zuivelsector, olie, gas en chemie sector, en de personal care en farmaceutische industrie. We hebben op dit moment zelfs een proef lopen in het ziekenhuis in Winterswijk om daar de resten van medicijnen en röngencontrastvloeistoffen uit het water te filteren en daarmee in te spelen op toekomstige Europese wet- en regelgeving. Op basis van de aanvraag van de klant bekijkt onze verkoop- en engineeringsafdeling welke technologische oplossingen we kunnen bieden c.q. welke het beste bij de vraagstelling van de klant passen.”

Op dit moment werkt Nijhuis onder meer aan een project in Egypte waar ze een afvalwater-zuiveringsinstallatie leveren die wordt ingezet bij een volledig nieuwe olieraffinaderij voor de Assiut National Oil Processing Company in Egypte. De installatie van Nijhuis zuivert het afvalwater zodat het water weer kan worden hergebruikt in de raffinaderij door middel van een ZLD (zero-liquid-discharge) installatie, waarmee het totale waterverbruik aanzienlijk wordt verlaagd en tegelijkertijd voldoet aan de allerstrengste kwaliteitseisen ter bescherming van de rivier de Nijl, de belangrijkste bron van drink- en irrigatiewater in Egypte. De installatie wordt ontworpen om 200 m3/hr (4800 m3/dag) aan afvalwater te kunnen zuiveren en is daarmee één van de grootste in Egypte.

Het is een behoorlijk grote transactie met een omvang van € 19 miljoen euro. De bouwtijd van de installatie bedraagt 24 maanden. Om dit project te realiseren zijn er bij Atradius DSB twee bankgaranties afgedekt, een vooruitbetalingsgarantie en een uitvoeringsgarantie. Zo is Nijhuis verzekerd tegen het onterecht opvragen van de garanties en hebben ze een contragarantie voor de bank.

Ruijtenberg: “Wij merken dat het soms uitdagend is om projecten te financieren. Bovendien is de tendens vanuit de markt om voor grotere projecten steeds vaker financiering aan te bieden. Dan hebben we te maken met banken en bankgaranties. En daardoor is het voor ons heel belangrijk dat we deze garanties voor het grootste deel af kunnen dekken bij Atradius Dutch State Business.

Nijhuis heeft een sterke positie in Europa en Oost-Europa, met name in Polen en Rusland. Daarnaast doen zij al goede zaken in Noord-Afrika en zijn ze sterk aan het groeien in het Midden-Oosten waarbij binnenkort een nieuwe vestiging in Egypte wordt opgezet. Verder zien ze een duidelijke groei in de VS en Azië.

Ruijtenberg: “Nijhuis is wereldwijd actief want onze grote internationale klanten verwachten dat je overal kunt leveren. We krijgen dan ook vaak verzoeken om langs te komen. Zo zijn we ook aan het kijken naar projecten in Zuid-Afrika en Ghana. We zien ook steeds grotere projecten. En als Atradius DSB dan naast je staat, is het beter zakendoen. Samen gaan we dan net zo lang door totdat we een oplossing hebben gevonden.”


Guido Minnaert - Marketing Communications Manager

Margriet van Dongen - Underwriter/Business Developer