Landenspotlight:

Singapore

Veel experts zijn het over één ding eens: er zijn weinig landen op aarde die zich zo snel hebben ontwikkeld als Singapore. De kleine stadsstaat is mede hierom een gewild studieobject en populair voorbeeld voor economen en bestuurskundigen. Singapore is de meest vrije economie ter wereld, volgens de Heritage Economic Freedom Index, staat bovenaan de Government Effectiveness Index én heeft het meest gunstige zakenklimaat in de Ease of Doing Business ranking (Wereld Bank). Na Nederland komt Singapore op de vijfde plek op het gebied van concurrentievermogen (Global Competitiveness Index, IMD). Op anti-corruptie scoort Singapore ook al jaren hoog, met een vaste plek in de top 5 van Corruption Perceptions van Transparency International.

De link tussen Nederland en Singapore is uniek en raakt diverse vlakken. Singapore is, met bijna 6 miljoen inwoners (per jan. 2022) in een stedelijk gebied, ook een klein en dichtbevolkt land. Ook op maritiem vlak zijn de banden nauw en worden Rotterdam en Singapore als twee wereldhavens vaak in één zin genoemd.

In de 14e eeuw heette Singapore nog Temasek en was het een klein havenstadje dat voornamelijk gebruikt werd door Javaanse en Maleisische kooplieden. Langzamerhand is de strategische ligging van het eiland met de latere naam ‘Singapura’ of Leeuwenstad, steeds meer gewaardeerd door Europese grootmachten. Ook door Nederland.

Hoewel Singapore al een belangrijke functie vervulde in de handelsroutes van specerijen en grondstoffen, kreeg Singapore pas in 1819 van de Britten een officiële rol toebedeeld als vrijhaven. Dat betekende dat schepen vanuit alle windstreken zonder betaling of vergunning goederen konden afzetten en meenemen. Deze benoeming was de start van een zeer snelle groei tot moderne havenstad. Halverwege de 19e eeuw nam het scheepsverkeer snel toe, mede dankzij de diepzeebaai die ook grotere schepen toegang verschafte tot de haven. De relatie met Nederland gaat ver terug en stamt uit omstreeks 1600 toen de VOC-schepen al geregeld aanmeerden.

In de eeuwen daarna bleven de schepen komen en ook de Nederlanders zijn eigenlijk nooit weggeweest. De haven van Singapore is momenteel de grootste doorvoerhaven ter wereld met 37,5 miljoen containers in 2021. En net zoals Rotterdam is Singapore een pionier op het gebied van brandstofopslag, het zogenaamde bunkering van onder andere vloeibare gassen zoals LNG. Singapore heeft hiermee de grootste opslaghaven ter wereld en speelt een grote rol in de vergroening van de scheepvaart.

Na 144 jaar van Britse kolonisatie is Singapore in 1963 opgegaan in de Federatie van Maleisische staten om twee jaar later compleet onafhankelijk te worden. De moderne staat Singapore handhaafde het vrije marktmodel met strikte regelgeving. De Nederlandse beleidseconoom Albert Winsemius was 25 jaar lang de belangrijkste economisch adviseur van het land, onder andere aan en de eerste president Lee Kuan Yew. Winsemius staat ook wel bekend als de man die ‘Singapore rijk heeft gemaakt’ met een beleidsmatige visie gericht op politieke stabiliteit, arbeidsproductiviteit en grootschalige publieke woonvoorzieningen.

In het laatste decennium zet de Singaporese overheid zwaar in op het aantrekken van talent, onder andere met aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden en toegang tot hoogwaardige opleidingen en gezondheidszorg. Ook digitalisering staat centraal en investeren bijvoorbeeld Singaporese ziekenhuizen en zorginstellingen investeren veel in technologie. Philips was in 1951 één van de eerste internationale bedrijven die zich vestigde met een handelskantoortje en vier werknemers. In 2016 verrees er een regionaal hoofdkwartier inclusief innovatieruimte voor Philips Healthcare van 38,000 m2 in de stad. Shell, Heineken en ING hebben Aziatische hoofdkantoren in Singapore en ook steeds meer startups kiezen voor deze toegankelijke plek als regionale hub. Momenteel zijn er, volgens de laatste tellingen eind 2021, meer dan 1800 Nederlandse bedrijven in Singapore gevestigd. Ongeveer 3000 Nederlandse firma’s exporteren goederen en diensten naar Singapore in verschillende segmenten. 89% procent hiervan is mkb’er. De totale exportwaarde van Nederlandse goederen en diensten is ruim € 5,5 miljard op jaarbasis.

Het maakt Nederland de op drie na belangrijkste handelspartner uit de EU van Singapore. Nederland staat op de vierde plaats als buitenlandse investeerder uit de EU met meer dan €60 miljard uitstaande investeringen. Ook op het gebied van innovatie wordt er veel samengewerkt met innovatie overeenkomsten in de gezondheidszorg, agri- en foodtechnologie, mobiliteit en logistiek. Met een gedeelte hoge populatie dichtheid en relatief weinig beschikbare landbouwgrond hebben Singapore en Nederland gedeelde ambities op het gebied van voedselketens en innovaties in voedselvoorziening zoals in urban farming en vertical farming.

Ook op het gebied van klimaatverandering wordt er intensief ervaring en informatie uitgewisseld. Singapore heeft ambitieuze klimaatplannen, de Univerisiteit van Notre Dame identificeert Singapore als het op één na sterkste land om klimaatdoelen waar te maken en investeringen naar klimaatadaptatie te kunnen leiden. Het recent gepubliceerde Singapore Green Plan 2030, presenteert een roadmap naar een groene stad en regionale hub met hoge ambities voor CO2-emissiehandel en green finance.

De financiële toezichthouder Monetary Authority Singapore (MAS) heeft in een recent geschetst toekomstbeeld Singapore’s ambities voor klimaatadaptatie concreet gemaakt. MAS stelt dat hierin Nederlandse technologie in het bijzonder een belangrijke rol kan spelen.

Het is dan ook niet gek dat van 17-21 april de Nederlandse watersector groots aanwezig was op de Singapore International Water Week 2022. Vele oplossingen van Nederlandse bedrijven werden hier tentoongesteld, oa drijvende gebouwen van Flexbase, waterleidingscanners van Acquaint en waterkwaliteitinspectie van Optiqua. Ook Atradius Dutch State Business was aanwezig op deze trade fair om samen met Nederlandse ondernemers kansen voor de Nederlandse watersector verder uit te bouwen. De verwachting is dat ook de komende jaren Singapore een belangrijke partner blijft voor het Nederlandse bedrijfsleven, ook als toegangspoort voor het snelgroeiende continent Azië.

Nahuel Mercedes - Communications Manager

Atradius Dutch State Business nam deze maand deel aan de Singapore International Water Week. Heeft u vragen over zakendoen en export naar Singapore, neem dan contact op met Mathilde Hoorn via mathilde.hoorn@atradius.com

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693

Social Media