Herziening transparantiebeleid

Wij stellen uw inbreng op prijs!

Als Atradius DSB en de Nederlandse staat hechten wij veel waarde aan een transparante werkwijze en een open communicatie met onze stakeholders. In 2018 hebben wij daarom transparantiebeleid vastgesteld dat inzichtelijk maakt welke informatie Atradius DSB wanneer beschikbaar stelt en op welke wijze. Het beleid beschrijft ook welke informatie publiekelijk beschikbaar komt en welke informatie op basis van vertrouwelijkheid niet openbaar kan worden gemaakt.

Ons werk en de wereld om ons heen zijn altijd in ontwikkeling en transparantie speelt hierin een belangrijke rol. Om een zo optimale vorm van transparantie te kunnen blijven bieden aan onze stakeholders en met de ambitie om best in class te zijn en te blijven heeft de Nederlandse staat Atradius DSB verzocht om het huidige beleid opnieuw tegen het licht te houden en te onderzoeken of en zo ja, waar verbetering mogelijk is.

De inzichten van onze klanten, relaties en andere belanghebbenden zijn hierin van groot belang. Daarom willen we u graag de gelegenheid geven om uw suggesties, zorgen en/of goede voorbeelden met ons te delen. Zo kunnen we bij de herziening een gedegen afweging maken tussen de verschillende verwachtingen en belangen die er bij onze stakeholders leven. Daarom vragen wij u om uiterlijk 13 mei een aantal vragen te beantwoorden die betrekking hebben op ons transparantiebeleid.

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693

Social Media