De focus van Project Finance op Offshore Wind

We hebben in de Creditnotes al verschillende offshore wind-projecten voor de kust van Taiwan beschreven in de afgelopen jaren. Kunnen jullie kort vertellen wat voor rol ADSB heeft gespeeld voor de Nederlandse exporteurs bij deze projecten? In Taiwan heeft ADSB op drie grote offshore windparken een belangrijke rol kunnen spelen. Door verzekering van een deel van de financiering hebben we exporteurs als Heerema Marine Contractors, Jumbo Offshore, Boskalis en Van Oord kunnen ondersteunen in hun bieding. Taiwan was een nieuwe markt voor offshore wind en daarnaast is het volume van investeringen zo groot, dat er onzekerheid was of er voldoende leningen in New Taiwanese Dollar uit de markt gehaald kon worden. De deelname van ECA’s als ADSB heeft daarin geholpen.

Voor de wereldwijde energie-transitie speelt offshore wind een belangrijke rol. Sommige landen kijken nu voor het eerst naar de mogelijkheden die offshore wind biedt. Zien jullie bepaalde ontwikkelingen in specifieke regio’s of markten?

Nu de markt in West-Europa volwassen is geworden, zien we inderdaad steeds meer landen de keuze maken voor offshore wind. Dichtbij huis zijn dat de landen rond de Oostzee, Spanje en Portugal. Buiten Europa heeft de VS een groot programma aan de Oostkust lopen. En in Azië naast Taiwan ook Zuid-Korea en Japan.

Interessant is verder dat door investeringen in drijvende windturbines ook mogelijkheden ontsloten worden, bijvoorbeeld rondom Japan en de Amerikaanse Westkust, waar de zeebodem een stuk dieper is.

Op de langere termijn zien we landen als Australië, Vietnam, Mexico, de Filippijnen en Brazilië offshore wind onderzoeken en regulering op te stellen om dit mogelijk te maken.

Hoewel sommige van deze markten pas over een paar jaar tot concrete deals zullen leiden, is het belangrijk om nu al alert te zijn op ontwikkelingen. Het structureren van de financiering kan vaak meer dan een jaar duren en besluiten over de financiële structuur worden vaak al genomen ruim voordat (sommige) Nederlandse exporteurs in beeld zijn. Als we afwachten tot de exporteur ons een mail stuurt, kunnen we soms te laat zijn.

Jullie zijn onlangs naar Bilbao geweest om het Wind Europe Annual Event te bezoeken? Kunnen jullie iets meer vertellen over dit bezoek?

Dit bezoek is een tussenstap in onze ontwikkeling om de markt actiever te benaderen. Sinds vorig jaar hebben we actief gesprekken aangeknoopt met exporteurs, (financieel) adviseurs en ontwikkelaars om goed begrip te krijgen van de ontwikkelingen in de markt en waar Nederlandse partijen een rol zouden kunnen spelen. We zagen sommige van deze partijen terug op de beurs en het gaf ons gelegenheid kennis te maken met belangrijke spelers die we nog niet persoonlijk kenden. Na 2 jaar door Covid thuis te werken, merk je dat een dergelijke beurs het toch een stuk makkelijker maakt om op deze partijen direct af te stappen.

Jullie gaan dus eigenlijk pro-actief de markt op om de toegevoegde waarde van ADSB te verkopen? Zeker, en dat is ook nodig. Onze collega’s uit Noorwegen, Denemarken en Zweden waren er bijvoorbeeld ook te vinden. Zichtbaarheid van wat Nederlandse exporteurs te bieden hebben, ook uit het MKB, en hoe dit aansluit met de voordelen die een ADSB ECA dekking kan bieden, kan van invloed zijn op de keuzes die ontwikkelaars van offshore windparken maken. Als ADSB proberen we goed uit te leggen wat die voordelen zijn, hoe onze processen lopen en dat we ook een betrouwbare partner zijn die onze beloftes waarmaakt. Overigens waren er ook verschillende middelgrote exporteurs op de beurs die we als organisatie nog niet kenden. Naast de producten die we hebben ter ondersteuning van projectfinanciering, spraken we met hen ook over de EKV in het algemeen, contragarantiedekkingen en werkkapitaaldekkingen. Ook op die gebieden is er interesse om met ons de dialoog voort te zetten. Ook onze groendekking ten behoeve van groene innovaties door Nederlandse bedrijven is door ons onder de aandacht gebracht.

Offshore wind is een bewezen technologie en banken staan in de rij om projecten te financieren. Is er dan wel een noodzaak voor een ECA zoals Atradius DSB om hier een rol in te spelen? Daar waar het betrekken van een ECA een kostendempend effect heeft op de financiering van een offshore windpark, is er een argument dat onze activiteit de energietransitie versnelt. Maar het is juist dat er zeker in West-Europa veel aanbod van financiering is en onze deelname volgens de OESO regels waarschijnlijk niet tot significant lagere financieringslasten kan leiden. We zien aan de andere kant dat er nieuwe technologieën zijn, de windparken steeds groter worden, er gekeken wordt naar marktrisico en nieuwe markten waar in lokale valuta de markt minder liquide is. We denken dat er daar mogelijkheden voor ons zijn, door met dekking van de Nederlandse overheid, meer financiering te ontsluiten of tegen veel gunstiger voorwaarden. Het is in dat kader opvallend dat op de beurs veel gesproken werd over nieuwe technologieën, zoals de productie van waterstof uit offshore wind. Het zal zeer interessant zijn om te kijken of Nederlandse exporteurs interesse hebben om grootschalig in deze nieuwe mogelijkheden te stappen.

Welk resultaten hopen jullie te halen uit dit initiatief?

Allereerst hopen we de bekendheid van ADSB en de producten die we kunnen bieden bij ontwikkelaars en adviseurs te vergroten. Door onze ervaringen in Taiwan hebben we producten ontwikkeld die ons onderscheiden van anderen en zijn we ook zelfbewuster in wat we wel en niet kunnen doen. Het is ons doel dat wanneer er door ontwikkelaars gedacht wordt over het structureren van de financiering, wij op dat eerste lijstje staan van partijen waar ze mee in gesprek willen. Als we eenmaal een rol hebben op een project, kunnen we proberen die rol zo groot mogelijk te maken door ook MKB bedrijven te betrekken, waardoor ons gelieerde aandeel in de financiering stijgt.

Alexander Otten - Senior Project Finance Specialist Michiel Engelaar - Senior Project Finance Specialist

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693

Social Media