Haagse Zaken

Don't you...

Deze week bezocht ik een concert van de Simple Minds. Na twee jaar corona was het dan eindelijk zover dat het optreden gewoon door kon gaan. Met 16.000 leeftijdgenoten de songs van weleer meebrullen bleek een geweldige ervaring. Achtereenvolgens werden ‘ Alive and kicking’, ‘ Sanctify yourself’, ‘ Belfast Child’ en natuurlijk het onvergetelijke “Don’t you forget about me’ vertolkt. Vooral het laatste nummer maakte indruk, immers….hoe wil je dat mensen aan je terugdenken als je er niet meer bent. Dit klinkt dramatischer dan het is maar het feit blijft dat u mij niet meer zult tegenkomen in de Creditnotes, bij ADSB, of bij het Ministerie van Financiën. Na een kleine vier jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor de ekv hang ik de polissen aan de wilgen en ga ik mij richten op het bevorderen van kennis en innovatie. Dat ga ik doen als manager bij het Ministerie van EZK. Graag blik op deze plaats even nog even kort met u terug op de afgelopen periode. Toen ik na de zomer van 2018 begon bij EKI trof ik een ingewerkt team aan. De meeste mensen werkten al langere tijd aan de ekv en ik kreeg veel technische kennis ‘toegediend’. Ook bij ADSB werd ik al in de eerste dagen uitgenodigd voor een inwerkdag. Ook daar ontmoette ik decennia aan ervaring en kreeg ik een indrukwekkende hoeveelheid kennis aangeboden. Tegelijkertijd viel me op dat van de, aan de tweede kamer beloofde ‘ vergroening’ van de ekv nog nauwelijks sprake was. Ook aan de lang gekoesterde wens van de kamer om de ekv toegankelijker te maken voor het MKB bleek nog weinig aandacht besteed. Met een strategisch plan dat ik ‘ Naar een toekomstbestendige ekv’ noemde ben ik aan het werk gegaan. Ik meende dat als we niet wat actiever werk van de wensen van de kamer zouden maken, de ekv als prachtig instrument van exportbevordering wel eens zou kunnen sneuvelen. Ook MVO en anti-omkoping, zaken waarvan de media smullen als ze niet worden nageleefd, kregen onze aandacht. Samen met een inmiddels sterk vernieuwd team timmerden we op deze thema’s lekker aan de weg. De corona crisis leidde even de aandacht af maar met het team hielden we leverancierskredieten in de lucht en bedachten we een aantal steunmaatregelen om het exporterend Nederlandse bedrijfsleven door de crisis te leiden.

Bij ADSB wisten we 15 extra fte te plaatsen en ook daar verankerden we steviger de politieke wensen rond vergroening en MKB. Om de kamer te laten weten waar we mee bezig waren introduceerden we een jaarlijkse monitor waarin we de resultaten toonden van ons werk. De belangstelling van de politiek voor ons onderwerp nam sterk toe en daarmee ook het aantal kamervragen, debatten en WOB-verzoeken. Ook de media wist ons met enige regelmaat te vinden. Was dat altijd positief? Nee eigenlijk nooit maar….we kregen daarmee wel de kans om onze relevantie voor de Nederlandse economie aan te tonen. En waar staan we nu? De afdeling EKI bestaat inmiddels uit een vijftiental jonge, gemotiveerde economen, juristen en andere geleerden. Bij onze uitvoerder ADSB is het personeelsbestand aangevuld met veelal jonge lieden met zeer uiteenlopende achtergronden. We werken samen met het bedrijfsleven aan het verminderen van het aandeel fossiele projecten in onze portefeuille. We creëren mogelijkheden voor ‘ onervaren ‘ groene start-ups, we werken aan een modern en degelijk MVO en anti-omkopingsbeleid en ondertussen proberen we met elkaar op een prettige manier samen te werken. Dit laatste is voor mij altijd enorm belangrijk geweest; het leuk hebben tijdens het werk. Tijd maken om je collega’s goed te leren kennen, grappen met elkaar maken, elkaar een beetje dollen. Daar gaat het wat mij betreft om. Beste lezers, ik wens u allemaal heel veel succes bij al uw zakelijke transacties. Moge uw export met vele procenten toenemen maar vergeet niet om een beetje belangstelling voor elkaar te tonen, te lachen en elkaar te dollen. Dat is in ieder geval hoe ik me mijn tijd bij EKI zal herinneren; de mensen, de grappen en dolletjes. Het ga u allen goed!

Astrid Bronswijk - Head Export Credit Insurance

Afdeling Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties (EKI) Ministerie van Financiën.

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693

Social Media