Green Shipping Fund van PROW Capital helpt de scheepvaartsector bij energietransitie

Het Green Shipping Fund (GSF) is een ongebonden fonds van € 420 miljoen dat krediet verstrekt aan scheepseigenaren voor investeringen in duurzame schepen (waaronder retrofits) met meetbare emissiereducties.

De financiering van het GSF wordt aangeboden door PROW Capital, opgericht in 2020 in Amsterdam. Banco Santander treedt op als de achterliggende financier van PROW Capital met een garantie van Atradius DSB. De noodzaak voor de scheepvaartsector om te investeren in CO2 reductie is een topprioriteit geworden. Daarnaast blijft de aandacht toenemen voor het terugdringen van de emissies in de scheepvaartindustrie. Dat wordt onderstreept door het “Fit for 55” pakket van de Europese Commissie en initiatieven van de sector zelf zoals de Poseidon-beginselen en de “Getting to Zero”-coalitie.

Om dit te bereiken moet de maritieme industrie aanzienlijke investeringen verrichten om de overgang naar een emissieloze industrie te versnellen. En dat is bovenop de investeringen die nodig zijn om aan de toenemende vraag naar zeevervoer te voldoen. Het is dan ook een ambitie van PROW Capital om emissievrije scheepvaart realistisch te maken. Zij bieden met GSF dan ook een alternatief voor de traditionele bankfinanciering in de maritieme sector.

Om voor een GSF-financiering in aanmerking te komen, moeten schepen beter presteren dan de van toepassing zijnde emissieregelgeving. Zo moeten de GSF schepen voldoen aan strenge emissiecriteria. Daar staat tegenover dat GSF een concurrerend geprijsde schuldfinanciering kan aanbieden voor de levering van schone schepen in Europa.

PROW Capital wil vooral impact realiseren. Daarom monitort zij de emissiegegevens van de schepen die zij financiert en rapporteert ze op transparante wijze de onafhankelijk gevalideerde CO2-, NOx-, SOx- en PM-emissiereducties. Maarten Schipper, PROW Capital: "Wij zien dat banken terughoudend zijn in aanvragen voor schepen terwijl er een toenemende internationale urgentie is om klimaatverandering aan te pakken. Daarom kijken wij naar een nieuwe benadering van scheepsfinanciering en werken wij samen aan groene deals om tegemoet te komen aan het streven van de sector om de impact op de planeet te verminderen.”

Atradius DSB ondersteunt al sinds jaar en dag scheepsbouwers bij exporttransacties. Maritieme innovatie is dan ook diep in onze business verankerd. Als exportkredietverzekeraar zetten we actief in op vergroening van onze portefeuille, en het Green Shipping Fund sluit daar heel erg goed op aan. Het GSF stelt reders en scheepsbouwers in staat om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Bovendien zorgt het voor een betere concurrentiepositie van Europa op de internationale wateren. Niels Ackerman, Banco Santander: "Het ondersteunen en financieren van initiatieven die sterk bijdragen aan de energietransitie en decarbonisatie is een belangrijke strategische pijler voor Santander. We zijn verheugd om samen te werken met PROW Capital en haar aandeelhouders om de vergroening van de maritieme sector te faciliteren."

Gijs Mallant - Deputy Head Claims & Legal

Guido Minnaert - Marketing Manager

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693

Social Media

Lees meer