DCN Diving levert bijdrage aan het herstel van de grootste waterelektriciteits-stuwdam in Colombia

DCN Diving is voortgekomen uit Vriens Diving, dat in 1957 werd opgericht door Wim Vriens Sr. Het was gevestigd in Roosendaal en verhuisde later naar Bergen op Zoom. In 1992 veranderde de naam in DCN Diving (Duik Combinatie Noordersluis) toen het bedrijf in joint venture werkte met Raaymakers Diving aan de Noordersluis. Vervolgens zijn ze samen verdergegaan onder de naam DCN Diving. Tegenwoordig zijn er nog steeds drie zonen van de heer Vriens werkzaam in het bedrijf.

Er zijn ongeveer 80 mensen in vaste dienst en dat betreft voornamelijk kantoor- en onderhoudspersoneel. DCN Diving is een grote speler op de markt van het commerciële duiken. Ze hebben eigen kantoren in Nederland, Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Maleisië, Singapore, de Emiraten en Nigeria. Ze kunnen allerlei klussen uitvoeren die onder water gedaan moeten worden. Zo hebben ze een heel eigen arsenaal aan duiksystemen, machines en voertuigen die ingezet kunnen worden bij duikklussen. Ze zijn gespecialiseerd in projecten waarbij duikactiviteiten plaatsvinden maar zijn ook ervaren in het inzetten verschillende soorten materieel zoals schepen, onbemande onderzeeërs en bagger equipment. Een belangrijke activiteit waar DCN aan meewerkt is het plaatsen van infrastructuur rondom boorplatformen en het ontmantelen van deze platformen.

Rob Vriens: "Onze specialiteit is hyperbaar lassen. Hiervoor worden kamers/ruimtes gebruikt die onderwater over objecten, bijvoorbeeld pijpleidingen, kunnen worden geplaatst waarin het water kan worden weggedrukt. Op deze manier creëer je een droge ruimte onder water waardoor er ideale omstandigheden ontstaan om lasreparaties uit te voeren. Om duikers te certificeren voor deze hyperbare lassen, heeft DCN Diving een uniek hyperbaar centrum opgericht, waar duikers kunnen oefenen met lassen in een drukkamer op een gesimuleerde waterdiepte tot 200 meter. Verder bezit en exploiteert DCN Diving twee onafhankelijke saturatieduiksystemen. Met deze zogenaamde SAT-systemen kunnen onze duikers meerdere dagen, tot zelfs 30 dagen onderdruk blijven op dezelfde diepte. Dit is nodig zodat er onderwater continue werkzaamheden zoals constructiewerkzaamheden, inspecties, onderhoud en reparaties in waterdieptes tot 300 meter gedaan kunnen worden."

De duikers pendelen met een duikerklok tussen de duikplek en hun onderdak, een overdruktank met alle voorzieningen. In de overdruktank is dezelfde druk als in de duikerklok en werklocatie onderwater, zodat duiker niet telkens hoeven te wennen. Aan het begin en aan het einde van zo’n periode zijn er (de)compressiedagen. Beide systemen zijn modulaire met componenten die effectief kunnen worden getransporteerd over land, over zee of door de lucht.

DCN is vanaf de late jaren 60 al betrokken bij het servicen van waterkrachtdammen door middel van duikprojecten. Inmiddels hebben ze 51 waterkracht dam-projecten succesvol uitgevoerd. Men beschikt dus over zeer veel ervaring en expertise. Het onderhoudspersoneel zorgt ervoor dat het materiaal altijd 100% in orde is. Voor iedere duikklus worden gespecialiseerde duikers ingehuurd.

De transactie waarvoor DCN Diving een exportkredietverzekering heeft afgesloten betreft de levering van een ring en pluggen voor het dichten van een doorgang in een stuwdam in Colombia, waarna er herstelwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden door derden. Het gaat bij deze transactie om werkzaamheden aan het Ituango Hydro Project, nabij Medellin in Colombia. Deze dam heeft een roerige geschiedenis. De bouw van de dam is in 2011 aangevangen als een van de grootste infrastructurele projecten in Zuid-Amerika. Tijdens de bouw van de dam moest de rivier (de Cauca) langs de dam geleid worden. Door hevige regenval en aardverschuivingen is de omleiding geblokkeerd, wat zorgde voor enorme druk op de onvoltooide dam. Om instorting van de dam te voorkomen heeft men een opening in de dam gemaakt, waardoor het water door de krachtcentrale van de dam weg kon lopen. Rob Vriens: “Om de krachtcentrale in werking te stellen, moeten de openingen eerst weer worden gesloten. Dat gebeurt met op maat gemaakt pluggen met een gewicht van 120ton.

De duikwerkzaamheden op 70 meter diepte zijn bedoeld om deze openingen te sluiten, waarna de engineers bij de krachtcentrale kunnen om deze in werking te krijgen. Nadat de krachtcentrale is opgestart worden de pluggen weer weggehaald door DCN Diving en kan het water door de krachtcentrale stromen en kan er eindelijk energie worden opgewekt.” De uiteindelijke afnemer is Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM). Dit is een staatsbedrijf uit Medellin/ Colombia. EPM is opgericht in 1955 als een nutsbedrijf, initieel alleen voor de stad Medellín maar tegenwoordig in meerdere provincies actief. EPM bestaat nu uit een groep van twaalf bedrijven met aandelenparticipatie in acht andere bedrijven, alle in de elektriciteits-, water- en telecomsector. EPM behoort tot de grootste bedrijven in Colombia. Deze opdracht is in omvang één van de grootste in de geschiedenis van DCN Diving. Dat was een belangrijke reden voor de betrokken partijen om contragaranties te eisen en het fabricatie- en kredietrisico te verzekeren. Ze zullen per project bekijken of een verzekering of garanties nodig zijn.

Monique Duns - Marketing & Events Officer

Oscar Boot - Underwriter New Business

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693

Social Media