NX Filtration exporteert nieuwe waterzuiverings-techniek naar Indonesië

NX Filtration, opgericht in januari 2016 en gevestigd in Enschede, is een snelgroeiend bedrijf. De grondlegger van het bedrijf is professor Erik Roesink, tevens verbonden aan de Universiteit van Twente. NX Filtration begon met een klein groepje mensen, maar heeft inmiddels 100 werknemers in dienst. Een groot deel van het personeel houdt zich bezig met de productie. Volgend jaar wil NX Filtration een nieuwe productiefaciliteit openen in Hengelo, waarna de productie enorm opgeschaald gaat worden. Daarnaast zijn er inmiddels sales teams in Noord-Amerika en Azië. Het bedrijf ontwikkelt en produceert innovatieve hollow fibermembranes voor gebruik in ultrafiltratie en nanofiltratie. Ultra- en nanofiltratiemembranen worden met name toegepast bij het schoonmaken van afvalwater voor hergebruik of het geschikt maken van oppervlaktewater voor drinkwater. Deze membranen zijn weinig vervuilend en zorgen voor verwijdering van microverontreinigende stoffen zoals hormonen, medicijnen en pesticiden die steeds meer in ons oppervlaktewater voorkomen. Andere toepassingen zijn kleurverwijdering, verzachting en gedeeltelijke ontzilting voor industriële- en procestoepassingen.

Johan de Vries, Marketing Manager bij NX Filtration: “We onderscheiden drie verschillende filtertechnologieën. Dat zijn microfiltratie, ultrafiltratie en directe nanofiltratie. Bij micro- en ultrafiltratie doorloopt het zuiveringsproces meerdere stappen en wordt er gebruik gemaakt van chemicaliën. Directe nanofiltratie is een nieuwe technologie die door het bedrijf gepatenteerd is. Het is een proces van slechts één stap waarbij heel weinig druk nodig is om het water door de membranen te krijgen. Derhalve is er weinig energie nodig en bovendien hoeven er nagenoeg geen chemicaliën te worden gebruikt. Dat maakt deze methode heel duurzaam.” In het kort kunnen de membraanproducten van NX Filtration in één stap drinkbaar water produceren uit oppervlaktewater of afvalwater. Het te behandelende water gaat door een hollow fibermembrane, van binnen naar buiten waarbij geladen coatinglaagjes zorgen voor de filtering. De goede stoffen worden doorgelaten en de vervuilende stoffen worden tegengehouden. Het bedrijf richt zich op drie verschillende afzetgebieden, te weten overheidsbedrijven die zich vooral bezighouden met drinkwater; industrie die afvalwater reinigt voordat het wordt geloosd; en food & beverage bedrijven die water zuiveren alvorens het zelf te gebruiken.

NX Filtration kwam bij Atradius DSB in verband met een exportdeal naar Indonesië, naar de stad Dumai, in het westen van Java. Het betreft de levering van 120 membraan modules voor nanofiltratie voor de zuivering van water uit de Masjid rivier om dat geschikt te maken als drinkwater. De 120 modules worden ingebouwd in bestaande zuiveringsmachines en kunnen tot 3 miljoen liter drinkwater per dag produceren. De Indonesische koper heeft veel verstand van waterzuivering en heeft training gehad bij de exporteur. Bij oplevering volgt er nog een uitgebreide handleiding met uitleg over het gebruik van de systemen en het reinigen ervan. NX Filtration heeft gebruik gemaakt van de DGGF-faciliteit. Eén van de mogelijkheden die het fonds biedt is dat de wissels door Atradius DSB worden verdisconteerd indien de huisbank daar niet toe bereid is. Op die manier komt er werkkapitaal vrij. Johan de Vries: “De vooruitzichten voor het bedrijf zijn erg goed. Hollow fibernanofiltratie, zoals NX Filtration maakt, is een nieuw product dat zijn weg naar de markt nog goed moet vinden. Er is veel interesse vanuit de gehele wereld. Er zijn inmiddels proefopstellingen geplaatst en volledig opgeleverde projecten in diverse landen en er zitten veel aanvragen in de pijplijn. Op dit moment kunnen er zo’n 3000 modules per jaar geleverd worden. Als de nieuwe fabriek klaar is dan kan het totaal uitkomen op 80.000 modules per jaar.”

Monique Duns - Marketing & Events Officer

Oscar Boot - Underwriter

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693