Haagse Zaken Uitwerking van de COP26 verklaring

Het nieuwe jaar is begonnen met een nieuw kabinet. En dat betekent ook twee nieuwe bewindspersonen die zich gaan ontfermen over de exportkredietverzekering (ekv): Marnix van Rij (Financiën) en Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Deze twee nieuwe bewindspersonen krijgen gelijk een mooie klus op hun bordje, namelijk de uitwerking van nieuw beleid naar aanleiding van ondertekening van de COP26 verklaring.

Het voormalige (demissionaire) kabinet heeft op 8 november 2021 de COP26 verklaring getekend in Glasgow. Deze verklaring ziet toe op het beëindigen van internationale overheidssteun aan de unabated fossiele energiesector voor het einde van 2022. Uitzondering hierop zijn beperkte en duidelijk gedefinieerde omstandigheden die consistent zijn met 1,5°C opwarming en de doelen van het Klimaatakkoord. Met internationale overheidssteun wordt onder meer de ekv bedoeld.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de uitwerking van nieuw beleid. Dit gebeurt in overleg met relevante stakeholders, zoals de bedrijven die geraakt worden door de veranderingen maar ook het maatschappelijk middenveld (ngo’s). Zo is er een High Level Group opgericht met de ceo’s van bedrijven en relevante ministeries. Daarbinnen zijn twee werkstromen gedefinieerd. De eerste kijkt naar de interpretatie van de COP26 verklaring en de tweede kijkt naar flankerend beleid om bedrijven te ondersteunen in de groene transitie.

De eerste werkgroep wordt voorgezeten door ondergetekende. De COP26 verklaring biedt ruimte voor interpretatie. En daar zit dan ook gelijk de moeilijkheid. Want hoe geven we invulling aan de COP26 verklaring op een manier die recht doet aan het (klimaat)doel en tegelijkertijd ook rekening houdt met het belang van een gelijk internationaal speelveld? In dat kader is relevant om zo veel mogelijk afstemming te zoeken met andere landen die de verklaring hebben ondertekend, bijvoorbeeld België. Hiertoe wordt ook opgeroepen door de Tweede Kamer (onder meer via de motie Heinen c.s.).

Andere landen zijn echter ook nog druk bezig met de uitwerking van beleid en hebben bovendien niet allemaal een vergelijkbare exportbasis als Nederland. Een andere vraag die speelt: hoe kijken we aan tegen de rol van gas als transitiebrandstof? In dat kader wordt onder meer gekeken naar wetenschappelijk onderzoek en relevante marktontwikkelingen, mede op basis van input van de bedrijven en ngo’s. Al met al, geen gemakkelijke opdracht, ook gelet op het ambitieuze tijdspad.

En dan is er ook nog de discussie over flankerend beleid, met haar eigen dillema’s en uitdagingen. Hoewel het een uitdagend traject is, is het bovenal ook een zeer interessant traject. En hier wordt hard aan gewerkt door de medewerkers van Atradius Dutch State Business.

Nikki Kersten, Deputy Head Export Credit Insurance Afdeling Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties (EKI) Ministerie van Financiën.

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693

Social Media