Weber Hospital Systems gebruikt Fair calling facility voor export naar Denemarken

Weber Hospital systems is voortgekomen uit Weber Machinebouw, dat al 61 jaar bestaat en is gevestigd in Zwaag. In 2014 werd Weber Machinebouw benaderd door een bedrijf uit de buurt om een machine te ontwikkelen voor het reinigen met water van ziekenhuisbedden voor het Erasmus Medisch Centrum (EMC). Reinigen wil zeggen dat het zichtbare vuil wordt verwijderd. Dat was in principe een eenmalig project. In 2017 hebben ze onderzoek gedaan naar het reinigen van ziekenhuisbedden in Nederland. Waar in Nederland volgens de richtlijn het reinigen van ziekenhuisbedden en matrassen voldoende is, bleek dat regelgeving in het buitenland vaak een stap verder gaat en desinfectie ook tot de eisen behoort. Ze hebben toen besloten om Weber Hospital Systems op te richten en de kennis van de ontwikkeling voor het EMC in te zetten voor het ontwikkelen van een machine die ook desinfecteert.

Ze wisten inmiddels wat er goed en minder goed was aan de bestaande machine en wat er aangepast moest worden en ze wilden iets toevoegen om te kunnen desinfecteren. Daarbij was de keus tussen chemische desinfectie (m.b.v. chemische middelen) of thermische desinfectie. De bestaande reinigingsmachines maken allemaal gebruik van chemische middelen. Om zich te onderscheiden kozen ze voor thermisch desinfecteren.

Behalve dat chemische middelen slecht zijn voor mens en milieu, kunnen micro-organismen in de loop van de tijd resistentie tegen ontsmettingsmiddelen ontwikkelen. Hieruit is de VDS-BM Washer Disinfector voortgekomen. De afkorting VDS staat voor validated disinfection system. VDS is een gerobotiseerde oplossing voor het reinigen en thermisch desinfecteren van ziekenhuisbedden, matrassen en medische hulpmiddelen zoals rolstoelen, infuuspalen en materiaalkarren. Op een afstand van minder dan drie centimeter reinigt stoom het te behandelen oppervlak bij een temperatuur boven 90° C. Deze temperatuur, gecombineerd met een hoge druk bij het verlaten van de stoomtoorts, desinfecteert door een eenvoudig thermisch contact. Het is een volledig geautomatiseerd systeem. Het bed wordt met matras in de machine gezet waarna de machine volautomatisch bed en matras reinigt en desinfecteert.

De eerste machine is in november 2020 geleverd aan een Deens ziekenhuis, binnenkort gevolgd door een tweede en derde aan een ander Deens ziekenhuis. Hoewel de machines duurder zijn dan de machines die gebruik maken van chemicaliën, verdwijnt dat prijsverschil als je de aanschaf van de chemicaliën ook meerekent. Bovendien is de VDS Wash Disinfector een stuk vriendelijker voor het milieu.

De export richt zich in eerste instantie op de Benelux, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Scandinavië. Afnemers vinden gaat op verschillende manieren; via aanbestedingen, ziekenhuizen rechtstreeks benaderen en samenwerkingsverbanden aangaan met leveranciers van ziekenhuisbedden.

Erik Sierkstra, Managing Director: “Voor de levering van deze eerste twee opdrachten hebben wij gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Fair calling facility’. Hierdoor behielden wij de kredietruimte bij onze bank.”

Fair Caling Facility

Bij dekking onder de Fair Calling Faciliteit wordt aan de exporteur een garantiedekking afgegeven en een contragarantie uitgereikt aan de garantiestellende bank. De exporteur verzekert zich zodoende voor het risico van het onterecht opvragen van de garantie. De contragarantie dekt de bank af tegen het risico van zowel terechte als onterechte opvraging. De bank loopt hierdoor voor het gedekte deel geen risico en zal in de regel bereid zijn de kredietfaciliteit van de exporteur niet te belasten voor het door Atradius DSB gecontragarandeerde bedrag, hetgeen de liquiditeitspositie van de exporteur verbetert. Onder de Fair Calling Faciliteit geldt standaard een gedekt percentage van 80 procent. Onder de Fair Calling Faciliteit hoeft de exporteur geen dekking voor de betalingsrisico’s die voortvloeien uit het exportcontract te verzekeren.

Gevolgen Covid-19

De huidige pandemie zorgt ervoor dat de meeste ziekenhuizen zich nu niet bezighouden met de aankoop van nieuwe ziekenhuisbedden en reinigingsmachines. Er is wel veel interesse, maar de prioriteiten liggen momenteel elders. De verwachting is dat de orders na deze pandemie snel op gang zullen komen. Covid-19 heeft er wel voor gezorgd dat Weber Hospital Systems een forse subsidie heeft ontvangen vanuit Horizon 2020. De subsidies werden verstrekt aan bedrijven met Corona gerelateerde initiatieven. Het desinfecteren van ziekenhuisbedden paste uitstekend in dat plaatje. Zodoende was het bedrijf sneller in staat om de machine door te ontwikkelen.


Monique Duns - Marketing Coördinator

Oscar Boot - Senior Underwriter / Business Developer