Derde offshore windproject voor kust van Taiwan met Nederlandse toeleveranciers

Groene projectfinanciering is natuurlijk mooi, maar nog zeker niet vanzelfsprekend. In de afgelopen jaren hebben Nederlandse exporteurs bij aanleg van groene offshore windprojecten, met name in de Noordzeeregio, een significante positie opgebouwd. Door het wegvallen van subsidies in deze markten en de ontwikkeling in verder weggelegen regio’s, is de vraag naar ECA dekking voor de financiering van offshore windparken sterk toegenomen.

Vrij recent zijn er drie grote offshore windprojecten voor de kust van Taiwan gestart. Taiwan heeft namelijk sterk ingezet op offshore wind als duurzame energiebron. En Nederlandse exporteurs spelen hier in toenemende mate een rol. Dit begon in 2019 met het Yunlin project waar Jumbo het transport van de funderingen verzorgde. Relatief snel volgde met Changfang & Xidao een tweede project waar Boskalis verantwoordelijk was voor het installeren van de fundering.

Inmiddels is ook het derde project van start gegaan, namelijk 605MW Greater Changhua 1 Offshore Wind Farm. Dit is het grootste project tot nu. Het gaat om een gigantisch project van ruim 600MW aan hernieuwbare energie. Deze energie wordt opgewekt door 75 windmolens in zee, met een hoogte van ongeveer 180 meter vanaf de zeebodem. Als de rotorbladen ronddraaien bestrijken zij een oppervlakte van meer dan drie voetbalvelden. Uiteindelijk zorgen deze windmolens voor voldoende stroom voor ongeveer 650.000 huishoudens in Taiwan.

Peter Highmore (Head of Structured Solutions, Ørsted)
"De verkoop van 50% van Greater Changhua 1 aan CDPQ en Cathay PE is de meest recente ontwikkeling van het strategische "farm-down"-model van Ørsted. Dit model is ontworpen om kapitaal te recyclen en de wereldwijde uitbouw van hernieuwbare energie te versnellen.
Dankzij de steun van Atradius en andere exportkredietverzekeraars konden lokale Taiwanese banken in belangrijke mate deelnemen aan het financieringspakket van de inkomende investeerders. Hierdoor wordt de liquiditeit voor offshore-windfinanciering in de regio versterkt en kunnen lokale financiers een rol spelen bij de ambitieuze doelstellingen van hun land om de koolstofuitstoot te verminderen.
Wij waren verheugd ECA's de mogelijkheid te bieden om samen te werken aan de groene energietransitie en kijken ernaar uit om de ervaring van Nederlandse aannemers in offshore-windenergie verder te benutten en te ontwikkelen"

De twee Nederlandse exporteurs zullen een grote bijdrage gaan leveren aan de installatie van dit project. Zo gaat Heerema Marine Contractors de funderingen voor de windturbines installeren. De installatie van deze funderingen is buitengewoon uitdagend. Deze fundering wordt namelijk midden in zee geïnstalleerd, om er vervolgens een windmolen op te plaatsen die net zo hoog is als de Euromast. Daar worden vervolgens drie enorme rotorbladen aan opgehangen, om de harde zeewind op te vangen. Hier komen dus enorme krachten op te staan, dus die fundering is ontzettend belangrijk. Daarnaast zorgt Heerema ook nog voor de bouw van een transformatorhuis op zee. Maar wel een transformatorhuis ter grootte van een forse fabriek.

Fabrizio Giordiano (Sr. Business Advisor, Heerema) “Heerema is er trots op bij te kunnen dragen aan de voortgaande energietransitie door onze betrokkenheid bij deze gigantische windontwikkeling. Al sinds jaar en dag werken Heerema en Atradius DSB samen. Deze samenwerking richtte zich eerst voornamelijk op hydrocarbon gerelateerde projecten en wij zijn er dan ook zeer content mee dat we deze relatie nu ook voort kunnen zetten in de offshore wind sector. Heerema’s portfolio groeit gestaag met meer een meer duurzame projecten, wat in lijn is met onze duurzaamheidsroutekaart.”

Van Oord zal in dit project verantwoordelijk zijn voor het leggen van een enorme hoeveelheid kabels. Allereerst moeten de 75 windturbines, die verspreid staan op een oppervlakte van 16.000 voetbalvelden, met elkaar worden verbonden. En wanneer alles met elkaar in verbinding staat moet er nog een 40 kilometer lange kabel worden gelegd naar het vaste land van Taiwan.

Om dit groene project mogelijk te maken zorgt Atradius voor een dekking van in totaal € 415 miljoen. Exportkredietverzekeraars uit Denemarken (EKF) en Duitsland (Euler Hermes) verzekeren ook nog een deel van het totale project van € 3,3 miljard.

Voor de projecten in Taiwan heeft Atradius Dutch State Business in Europa eigenlijk nooit een grote rol gespeeld bij de bouw van dit soort offshore windparken. Daarom is er onlangs door het Project Finance team voor verschillende Europese exportkredietverzekeraars en het ministerie van Financiën een online workshop georganiseerd. Deze sessie stond geheel in het teken van het financieren van offshore wind in de toekomst en de uitdagingen die daarbij horen. En met de eerste ervaringen die Atradius Dutch State Business met de projecten in Taiwan heeft opgedaan hopen we dat Nederland ook in de toekomst een rol kan blijven spelen in de offshore windparken.

Evert Jan van Vrouwerff - Senior Project Finance Manager

Guido Minnaert - Marketing Communications Manager

Caspar van Houten (Director Export Finance, Van Oord)
“De afgelopen jaren heeft Van Oord veel profijt gehad van de expertise en goede reputatie van Atradius in Project Financiering. Tot nu toe speelde dit voornamelijk voor Oil&Gas gerelateerde projecten. Wij zijn erg blij dat Atradius haar expertise nu ook heeft uitgebreid naar Project Financiering van offshore wind. Van Oord is reeds 20 jaar actief in offshore wind en heeft daar een leidende positie opgebouwd. Van Oord ziet het steeds groter wordend aandeel van onze activiteiten in offshore wind ook als een belangrijke stap en bijdrage in de energietransitie. In de verdere marktontwikkeling van offshore wind zien we een sterke toename van de vraag naar ECA dekking in de Project Financiering, waarmee de support van Atradius een steeds grotere rol gaat spelen."

Contact


Social Media