Succesvolle rondetafelsessies voor de sectoren hernieuwbare energie en water

Hernieuwbare energie In de week van 18/10 tot 22/10 organiseerde Atradius DSB drie rondetafelsessies over hernieuwbare energie en water. Over hernieuwbare energie en de mogelijkheden die wij hebben voor bedrijven in deze sector hebben we twee sessies georganiseerd. Er waren vier bedrijven die een online sessie bijwoonden en vijf bedrijven die bij ons op kantoor kwamen voor een face-to-face sessie. Deze bedrijven hebben elk hun eigen specialisatie en zorgden ervoor dat er deelnamers waren uit diverse subsectoren, zoals water-, zonne-, wind- en biomassatechnologieën.

In gesprek met deze bedrijven is het voor ons zeer interessant om te horen waar zij mee bezig zijn en tegelijk mee te kunnen denken over oplossingen voor eventuele financieringsvraagstukken waar deze bedrijven mee kampen. Sommigen waren nog helemaal niet bekend met de producten van Atradius DSB. Na afloop van de sessie zijn er direct enkele individuele afspraken gepland met verschillende deelnemers. Zo kunnen we kijken naar de afzonderlijke transacties en hoe onze producten het best aansluiten. Vanuit het business development team kijken we uit naar de vervolgafspraken in de komende weken.

Water De rondetafelsessie voor de watersector was een bijzondere bijeenkomst omdat er zowel vertegenwoordigers van de openbare als van de particuliere sector aanwezig waren. Er waren deelnemers van 4 verschillende bedrijven, het Nederlandse Ministerie van Financiën, RVO, Water Alliance en WTEX10 (een door NWP gesteund programma voor exportgeoriënteerde Nederlandse waterbedrijven). Tijdens de sessie is er uitgebreid gesproken over de discrepantie tussen de vraag van het mkb naar financiering en het beschikbare aanbod hiervan. Elk van de bedrijven heeft een casus voorgelegd als onderwerp van discussie met betrekking tot de financieringsbehoefte die zij hebben. Vervolgens is er gekeken naar mogelijke oplossingen vanuit RVO en Atradius DSB. De discussies waren levendig en voor alle partijen zeer informatief. Er is met de aanwezige bedrijven afgesproken dat Atradius DSB en WTEX10 gezamenlijk een vervolg zullen geven aan de vragen die door de bedrijven zijn gesteld


Namens het business development team Mackenzie Masaki - Business Developer Sales

Contact


Social Media


Lees verder