De duurzaamheidsvisie van Van Oord

In dit onderdeel vragen we onze klanten naar hun visie op duurzaamheid. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor hun organisatie en waar kunnen we dat aan terug zien. In gesprek met Robert de Bruin, Director Corporate Affairs bij Van Oord NV.

Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met ruim 150 jaar ervaring als internationale maritieme aannemer. De focus ligt op baggeren, landinfrastructuur in Nederland, offshore wind en olie & gas infrastructuur. Marine ingenuity (vindingrijkheid) is het handelsmerk van de 5.000 medewerkers. 1868 markeert het startpunt van de onderneming zoals die nu is en inmiddels is de vijfde generatie van de familie Van Oord werkzaam bij het bedrijf. Kwaliteit en continuïteit voor de lange termijn staan voorop.

Hoe ziet Van Oord duurzaamheid in het algemeen?

Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn kernbegrippen voor Van Oord. Ze zijn bepalend om succesvol om te kunnen gaan met de huidige mondiale uitdagingen. Of het nu gaat over klimaat, biodiversiteit of de noodzaak om de energietransitie te versnellen. Het is lastiger dan ooit om in deze tijden ver vooruit te kijken. Kijk naar de voortdurend wijzigende situaties door COVID in onze belangrijke werkgebieden zoals Azië en de enorme prijsstijgingen van energie in de laatste maanden. Deze enorme volatiliteit heeft z’n weerslag op de vele markten waar wij werken. Maar duidelijk is dat we vertrouwen hebben in de toekomst. Vertrouwen in onze markten, in onze mensen en de bij behorende strategie om verder te groeien. Het thema duurzaamheid is daar een cruciaal onderdeel van.

Jullie besteden o.a. aandacht aan duurzaamheid met jullie duurzaamheidsprogramma S.E.A. (Sustainable Earth Actions). Kun je hier iets meer over vertellen?

Duurzaamheid is een strategische pijler in de bedrijfsstrategie van Van Oord. We hebben verschillende invalshoeken. Allereerst is dat de vergroening van onze vloot en onze projecten. Concreet kun je dan denken dat we als eerste maritieme aannemer in Nederland hebben geïnvesteerd in een LNG-kraanschip en de eerste aannemer waren die een elektrische kraan in gebruik heeft genomen op het infra-project A-13 / A-16.

Eerder deze maand maakten wij bekend dat we een offshore installatieschip gaan bouwen dat op methanol kan varen. Een unicum en een grote stap in de energietransitie die binnen ons bedrijf gaande is en passend is in onze ambitie richting zero emissions. Hoewel in dit project geen betrokkenheid is van Atradius DSB, helpen ontwikkelingen, zoals de Groendekking Investeringslening, mijns inziens perfect om met kredietverzekering voor bankleningen de vergroening van Nederlandse productiecapaciteit verder te stimuleren. Maar we zien ook directe business kansen die passen bij onze visie op duurzaamheid. Denk aan het belang en de noodzaak om veel meer aandacht te besteden aan klimaatadaptatie. Zo heeft Van Oord vorig jaar een speciaal programma opgezet om klimaatinitiatieven te versnellen.

We dragen kennis over aan een instituut van de VN (Global Center on Climate Adaptation) om ervoor te zorgen dat kustbescherming kan worden gecombineerd met natuurontwikkeling (nature based solutions).Op deze manier kunnen we kustversterking combineren met herstel van kwetsbare ecosystemen als mangrove en koraal.

En last but not least, de energietransitie. Voor de samenleving is het van groot belang dat er vaart wordt gemaakt met de energietransitie. Wij zijn vastbesloten om de transitie te versnellen door het op grote schaal uitrollen van offshore wind. Naast het ontwerpen en bouwen van windparken zoeken we ook naar projecten in de keten. Het feit dat Van Oord meedoet in een consortium voor een energie-eiland op zee in Denemarken is hier een goed voorbeeld van. Vorig jaar was onze business unit Offshore Wind voor het eerst in de geschiedenis van Van Oord de grootste entiteit qua omzet. De transitie gaat dus snel.

Jullie hebben dus een duidelijk duurzaamheidsbeleid, maar jullie zijn ook een belangrijke speler voor de olie & gas infrastructuur? Is dit niet inconsequent?

Ik begrijp de vraag en de context heel goed, maar het antwoord is nee. Duidelijk is dat komende jaren wereldwijd de energievraag nog groeit. Vele landen moeten in hun sociaal- economische ontwikkeling nog grote stappen maken en daar hoort ook een groeiende energievraag bij. Wat komend decennium moet gebeuren is uiteraard het realiseren van een meer gebalanceerde energiemix. Het koolstofarm maken van de economie en het opwekken van duurzame energie is daarbij zeer belangrijk. Wat in het maatschappelijk debat onvoldoende tot uiting komt, is dat de energiemix zich in snel tempo beweegt richting duurzame brandstoffen en opwekking, maar dat de wereld ook nog jaren afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen. Energie-experts geven aan dat in het volgend decennium gas wereldwijd de belangrijkste energiebron is. Overigens met een significant lagere CO-2 uitstoot dan andere fossiele bronnen. Onze inzet als Van Oord is dat we meedoen en partij zijn in deze transitie. Afbouw van kolen en (stook)olie als brandstof zal de komende jaren versneld doorgaan. Dat is nou precies de reden dat we fors investeren in onze schepen die varen op LNG en E-fuels. Kortom: voor de wereld is gas een belangrijke transitiebrandstof en de relatief nieuwe hernieuwbare energiebronnen zullen versneld worden ontwikkeld. Overigens is dat laatste een fantastische uitdaging, maar zeer gecompliceerd omdat wij als Van Oord wel windparken kunnen en willen bouwen, maar ook de hele systeemintegratie en de bijbehorende energie infrastructuur aangepast, gebouwd en betaald moet worden. Een opgave voor ons allemaal.

Robert de Bruin, Director Corporate Affairs, Van Oord NV

Denken jullie dat overheidsingrijpen belangrijk is voor de ontwikkelingen en de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid?

De eerdergenoemde mondiale vraagstukken zijn complex en vragen van alle betrokkenen actie: burgers, overheden en bedrijven. Door de complexiteit van de vraagstukken zijn de afhankelijkheden groot. Dit betekent per definitie dat er een belangrijke rol voor de overheid is. Ik denk dan aan continuïteit en vooral consistentie van beleid en wet- en regelgeving. Maar ik denk ook aan het mogelijk maken en stimuleren van een groene economie. De kansen van een groen industriebeleid met wind op zee en het aanjagen van een waterstofeconomie is hier echt een mooi voorbeeld van. Hier kunnen we op doorpakken. Nederland kan hier absoluut een positie als koploper innemen, maar dan moeten we echt een lange termijn-visie durven aan te gaan. Het woord overheidsingrijpen heeft voor ons ook nog een andere kant. Ja we kunnen en moeten in Nederland vooroplopen, maar qua wet- en regelgeving is het voor bedrijven als Van Oord wel essentieel dat we altijd inzetten, werken en streven naar een (internationale) eerlijke concurrentie. Dat is overigens ook voor de financiële diensten van Atradius DSB van belang. Het aanpakken van klimaat thematiek, maar ook de energietransitie kan alleen in internationaal verband succesvol zijn.