Kennismaken met Ingeborg van den Nieuwendijk

Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben een redelijke globetrotter en voel mij snel thuis in een andere omgeving. Opgegroeid in de kop van Noord-Holland tussen de bollenvelden, op mijn 18de naar Amsterdam vertrokken om Slavistiek te studeren en al heel snel naar de Sovjet-Unie en sinds 1991 naar Rusland afgereisd. Ik woon nog steeds in Amsterdam samen met mijn zoon van 18 jaar, maar mijn tweede thuis is Sint-Petersburg in Rusland. Wij zijn er regelmatig te vinden om vrienden op te zoeken, musea en theaters te bezoeken en natuurlijk om weer Russisch te spreken.

Verder vind ik het heerlijk om buiten te zijn en ben dan ook vaak te vinden in mijn tuinhuis vlakbij het Westerpark bij mij in de buurt te om te kunnen genieten van de seizoenen en natuur.

Sinds januari van dit jaar geef ik samen met Irene Visser leiding aan het team Strategie & International Relations als deputy head. Een nieuwe functie in een nieuw team waarin ik eindverantwoordelijk ben voor ons advies aan de staat op het vlak van internationale onderhandelingen en samenwerking, met veel inzet op nieuw beleid voor klimaat, en meedenken over de toekomst van publieke exportfinanciering.

Hoe lang werk je al bij Atradius en wat heb je daarvoor gedaan?

Alweer ruim 20 jaar, maar bij verschillende afdelingen en in verschillende functies. Ik ben begonnen bij risk services met het beoordelen van betalingsrisico’s op de Duitse portefeuille van toen nog NCM. Daarna ben ik overgestapt naar verschillende sectorteams op de Nederlandse markt en na 6 jaar de stap gemaakt naar Atradius DSB – de ‘ambtenaren’ van Atradius DSB. De overstap paste heel goed bij mijn wens om meer internationaal bezig te zijn, en te werken in een complexe, creatieve omgeving. Na ruim 10 jaar, ben ik mij meer gaan bezighouden met de vraag hoe de ekv kan bijdragen aan een beter klimaat en zo meer de kant opgegaan van innovatie van onze producten en business development met de ondersteuning van o.a. Climate Investor One als heel mooi resultaat.

Voor mijn start bij Atradius heb ik een aantal jaar als freelance tolk/vertaler Russisch gewerkt en had ik samen met Russische vrienden een reisbureau voor inkomend toerisme vanuit Rusland naar Nederland. Iets totaal anders natuurlijk en veel van mijn artistieke Russische vrienden vonden het maar niets dat ik was overgestapt naar ‘het geld’. Niet verbazingwekkend want ik ben afgestudeerd op Russisch theater en literaire vertaling.

Je bent voornamelijk bezig met International Relations. Kun je vertellen wat dit nou eigenlijk inhoudt? En wat is er zo leuk aan jouw functie?

Je kunt hierbij denken aan de internationale inzet op klimaat en wat we noemen de ‘modernisering van de Arrangement, of de spelregels van de ekv’. We werken momenteel hard aan aanpassing van de regels rondom klimaatadaptatie om die beter te laten aansluiten op de praktijk. Vooral belangrijk voor Nederland met haar sterke expertise op het gebied van water en infrastructuur.

Het ‘internationale werk’ in EU en OESO-verband kun je zien als de kraamkamer van nieuw beleid op het vlak van publieke exportfinanciering en daarmee van nieuwe of verbeterde mogelijkheden voor ondersteuning aan exporterend Nederland. Deze vorm van exportfinanciering is sterk gereguleerd om de commerciële markt niet te verstoren Daarom zijn er spelregels afgesproken tussen (OESO) landen om het gelijke speelveld voor exporteurs wereldwijd zo veel mogelijk te waarborgen.

Dat gelijke speelveld staat de laatste jaren in toenemende mate onder druk, doordat niet alle landen zijn aangesloten op de ‘spelregels van de ekv’. Daarbij zijn de spelregels inmiddels 40 jaar oud en bieden deze niet de flexibiliteit die bedrijven in OESO-landen nodig hebben om concurrerend te zijn. Zeker daar waar niet aangesloten landen gunstigere financiële voorwaarden kunnen bieden. Daarnaast verwacht men van publieke exportkredietverzekeraars om bij te dragen aan de transitie naar een schonere en betere wereld. Al met al veel grote thema’s waar we het in Brussel eerst met 27 landen eens moeten worden over een EU-positie, om vervolgens in Parijs (OESO) zoveel mogelijk van onze EU-inzet uit te onderhandelen.

Het vergt veel geduld zonder garantie op resultaten, maar als het lukt geeft dat wel ontzettend veel voldoening. Het leuke aan mijn functie vind ik dan ook om zo dicht op het maken van nieuw beleid te zitten en daarmee actief mee te werken aan het bevorderen van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

Nederland is maar een relatief klein land, kunnen wij politiek gezien internationaal wel een rol spelen? En hoe kan Atradius DSB hier aan bijdragen?

We zijn inderdaad een klein land, maar wel een met een sterke exportpositie. Alle reden dus om heel actief in te zetten op internationale onderhandelingen en samenwerking. Zeker in de snel veranderende wereld en de enorme opgaven waarvoor we staan op het gebied van klimaat, natuur, de impact van veranderende geopolitieke verhoudingen en de rol van EU/Europa. We zijn een klein, maar hecht team met een nauwe samenwerking tussen de ministeries van Financiën, Buitenlandse zaken en Atradius DSB. Die samenwerking is belangrijk omdat onze inzet niet alleen politiek wordt bepaald, maar ook gevoed wordt door onze praktijk. De ideeën voor aanpassing van de regels rondom klimaatadaptatie komen daar bijvoorbeeld direct uit voort.

Veel klanten zitten in een transitiefase als het gaat om een duurzaamheid naar de toekomst toe. Een Level Playing Field is dan soms een uitdaging. Wat voor rol kunnen ADSB en de Nederlandse overheid spelen om exporteurs te steunen in deze transitie?

Atradius DSB richt zich al een paar jaar op innovatie. Zo hebben we duidelijk gekeken naar wat we extra kunnen bieden binnen de internationale regels die gelden voor de ekv om bedrijven een extra zetje in de rug te geven en ze te helpen bij hun groene export. Denk bijvooorbeeld aan de Groendekking voor investeringsleningen voor de ontwikkeling van wat we noemen ‘export op termijn’. Maar zoals gezegd, er zijn internationale regels waar we ons als Nederland aan dienen te houden en daarmee zijn de mogelijkheden voor ondersteuning niet onbegrensd. Wij werken er hard aan om die regels te verbeteren en te verruimen zonder uiteraard in het vaarwater te komen van de commerciële markt. Hopelijk kunnen we begin volgend jaar hier meer over berichten.

Wat is het leukste aan je werk bij Atradius DSB? Dat is makkelijk. De diversiteit en relevantie van mijn werk midden in de actualiteit en dat mag ik ook nog eens doen met heel veel leuke collega’s.


Ingeborg van den Nieuwendijk - Deputy Head Strategy & International Relations