Invest International: Een toegankelijk loket voor internationale financiering

Een dubbelinterview met Joost Oorthuizen (Invest International) en Bert Bruning (Atradius DSB)

Het heeft lang geduurd, maar na vijf jaar discussie en voorbereiding mag Invest International nu eindelijk van start en hun mandaat uitvoeren: toegewijde financiering bieden aan innovatieve ondernemers, projecten of overheden die daarmee bijdragen aan de Nederlandse economie en aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Voor veel Nederlandse bedrijven nu nog onbekend, maar inmiddels toch veel besproken: Invest International biedt sinds 1 oktober een breed pakket aan financieringsmogelijkheden voor ondernemers die internationaal zakendoen en die hiervoor, vanwege bijvoorbeeld (te) complexe risico’s, moeilijk bij andere financiers terecht kunnen. Wij spraken met onze eigen Bert Bruning en Joost Oorthuizen, CEO van Invest International over gedeelde ambities op het gebied van internationaal ondernemen.

Invest International is een staatsdeelneming waarin de Nederlandse ambities op impactvol en kansrijk investeren centraal staan. Het is ook krachtenbundeling van twee clubs afkomstig uit RVO en FMO. Er is bewust gekozen voor een aparte organisatie, met eigen kantoor in Den Haag. De aandeelhouders zijn de Nederlandse staat (51%) en FMO (49%), om naast het hoofddoel ook het beoogde rendement op de investeringen te verzekeren. Naast het bieden van (nieuwe) financieringsoplossingen met het aandelenkapitaal van € 833 mln., worden ook de DGGF en DTIF-regelingen (die eerst bij RVO waren belegd) door Invest International overgenomen.

Joost Oorthuizen is enthousiast: “Wij zijn erg blij dat we aan de slag kunnen. Daar is het na vijf jaar ook wel tijd voor. We merken dat een grote groep ondernemers en partners echt behoefte heeft aan extra financiering die de markt niet biedt. Van mkb-leningen tot projectfinanciering maar ook complexere zaken voor buitenlandse overheden of fondsen.” Het kantoor in de Malietoren is ondertussen ingericht, en er is een team werkzaam van ongeveer 100 mensen. De meesten zijn ervaren financieringsexperts afkomstig van FMO en RVO. Ook aan diversiteit is geen gebrek: daarom is Engels de voertaal. Oorthuizen: “Het is bijzonder om te werken met een team van ervaren professionals, soms met specifieke kennis over landen of sectoren. Maar we zijn ook hard bezig om een gezamenlijke cultuur te creëren. Dat gaat zeker goedkomen. Het doel is om in de komende jaren en mooie portefeuille op te bouwen en door te groeien.

Joost Oorthuizen, CEO - Invest International

Bert Bruning heeft het politieke debat vanaf het begin van dichtbij gadegeslagen en deelt het enthousiasme: “Onder exporteurs merken we dat er al langere tijd behoefte was om toegespitste en betrouwbare financiële dienstverlening te krijgen. Bij de kleinere bedrijven zoals in het mkb is dat financiële meedenken vaak extra betekenisvol. Dat de mogelijkheden die we kunnen bieden nu flink worden uitgebreid is een belangrijke mijlpaal. Ik, en vele collega’s met mij, kijken ernaar uit om onze samenwerking te formaliseren. Ons bestaande netwerk van exporteurs, beleidsmakers en financiële stakeholders kunnen een steentje bijdragen aan het succes van Invest International.”

Bert Bruning Director Atradius Dutch State Business

Het liefst wil Oorthuizen de organisatie verder uitbreiden. Maar voordat het zover is, moeten er ook voldoende deals worden gesloten. Nederlandse oplossingen die mondiale uitdagingen te lijf gaan, afgebakend in de kernsectoren agri-food, klimaat & energie, duurzame productie, gezondheidszorg en water & infrastructuur.

Oorthuizen: “Onze eerste prioriteit is zorgen dat het Nederlandse bedrijfsleven ons kent en met ons in contact komt. We zijn een goed ingerichte winkel maar hebben nog niet zoveel klanten. Via andere organisaties zoals brancheorganisaties en Atradius DSB proberen we bedrijven zo goed mogelijk te bedienen. Bovendien geloof ik sterk in de potentie en reikwijdte van Nederlandse innovatie en de manier waarop die onze relatie met veel opkomende markten versterkt. Daar staat tegenover dat het huidige aanbod aan internationale financiering met name voor ‘kleinere’ deals wordt beperkt door de kosten die banken daarvoor moet maken. Dat betekent op dit moment dat veel transacties onder de € 10 miljoen moeilijk door de commerciële markt kunnen worden gefinancierd. Daar is ruimte voor Invest International, want daar waar de markt ‘faalt’, kunnen wij een rol spelen. Tegelijkertijd betekent dit ook het accepteren van meer risico’s. Gelukkig is er daarom ook zoiets als de exportkredietverzekering en verwacht ik daar veel concrete samenwerking.”

Bruning: “Ik vind het heel belangrijk dat het Nederlandse bedrijfsleven exporteert, ook naar moeilijkere regio’s. Daarom proberen we met ons business development team de ondernemers zo goed mogelijk te helpen, om niet alleen hun product, maar ook een aantrekkelijke financiering voor de afnemer te regelen. Want die is vaak heel belangrijk en kan het verschil echt maken.” Oorthuizen: “We bedienen beiden de Nederlandse exporteurs, en we kunnen er dus samen voor zorgen dat we het Nederlandse bedrijfsleven betere mogelijkheden en meer zekerheid bieden. Zowel op kleine als grotere projecten.“

Een belangrijke gemene deler van Invest International en Atradius Dutch State Business zijn de 17 Sustainable Development Goals. Met andere woorden: investeringen moeten ook bijdragen aan de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd in plaats van alleen aan (financiële) rendementscijfers. Bruning: “Exporteurs willen niets liever dan zakendoen, maar je wilt niet dat dit ten koste gaat van het milieu of de lokale bevolking. Integendeel: je wilt bijdragen aan positieve ontwikkeling. Daarom is het met name voor het MKB belangrijk dat zij worden begeleid op het gebied van ESG-vraagstukken. Bij grote projecten in het buitenland zijn de bedragen niet alleen wat groter maar ook het effect op de plaats van bestemming. Zo kan een windpark in Taiwan niet alleen lokale werkgelegenheid verschaffen maar ook goedkope en schone energie bieden aan vele huishoudens.”

Invest International laat zich op MVO-gebied leiden door de IFC Performance Standards, net zoals Atradius DSB. Daarbovenop komt nog specifiek beleid vanuit de ministeries. Invest International heeft SDG 8 (Waardig werk en economische groei) en SDG 13 (Klimaatactie) een centrale plek gegeven in het eigen investeringsbeleid.

Oorthuizen: “We zien veel kansen om ons juist te richten op CO2-vriendelijke business en biodiversiteit. Nederland heeft al erg veel technologie die bijvoorbeeld productie en logistiek efficiënt en duurzaam tegelijk maken. Als voorbeeld kunnen rozenkwekers in Kenia door Nederlandse uitvindingen hun bloemen exporteren met vrachtschepen in plaats van met het vliegtuig. Bovendien zien we ook grote kansen op het gebied van klimaatadaptatie waar nog veel marktkansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Onze tagline is niet voor niets “Dutch Solutions for Global Challenges”.