Creditnotes oktober 2020

In deze Creditnotes leest u onder meer over transacties van Green 2000 naar Ivoorkust en Compressor Systems Holland naar China. Verder schrijven onze economen over de ontwikkelingen in Afrika, en is er aandacht voor de stappen die gezet zijn in het dierenwelzijnsbeleid.

“We proberen altijd gebruik te maken van exportkredietverzekeraars”

“Over het algemeen lopen we tegen het probleem aan dat we bijna alles moeten voorfinancieren”

“Veel landen in Sub Sahara Afrika gaan een uitdagend jaar tegemoet”