COVID-19 versterkt kwetsbaarheden Afrikaanse landen

Veel landen in Sub Sahara Afrika gaan een uitdagend jaar tegemoet. Een gezondheidscrisis is dan wel voorkomen, maar de economische impact is aanzienlijk. Hoewel een enkel land nog net groeit, komen de meeste landen in een diepe recessie terecht. Door de beperkte ruimte van overheden om de economie te ondersteunen, zal een economisch herstel geleidelijk zijn. Dit geldt vooral voor de landen die het hardst worden getroffen.

Gezondheidscrisis voorkomen Velen vreesden het ergste toen de eerste COVID-19 besmettingen in Sub-Sahara Afrika (SSA) plaatsvonden. De meeste landen in SSA beschikken immers over een uiterst zwakke gezondheidszorg. Tot dusver lijken de Afrikaanse landen de pandemie echter goed door te komen. Ondanks de zwakke gezondheidszorg is het aantal besmettingen en sterfgevallen relatief laag, zeker in vergelijking met andere delen van de wereld

Hiervoor zijn verschillenden redenen. Zo traden Afrikaanse overheden in het begin van de mondiale COVID-19 uitbraak resoluut op. Grenzen werden al in een vroeg stadium gesloten en gedeeltelijke lockdowns werden ingevoerd om de verspreiding van het virus in te dammen. De ervaring met epidemische uitbraken zoals ebola droeg waarschijnlijk bij aan deze snelle reactie. Daarnaast is de bevolking in Afrika relatief jong. Bijna 60% van de bevolking is onder de 25 jaar (Covid-19 lijkt een hoger sterftecijfer te hebben voor oudere leeftijdsgroepen). Niettemin is het waarschijnlijk dat het aantal bevestigde besmettingen en sterfgevallen wordt ondergerapporteerd gezien de beperkte testcapaciteit in Afrika. Ook is de spreiding vrij ongelijk verdeeld over de regio. Slechts vijf landen zijn verantwoordelijk voor meer dan 75% van de bevestigde besmettingen. Hiervan heeft Zuid-Afrika verreweg de meeste besmettingen. Het land introduceerde eind maart een van de striktste lockdowns ter wereld. Het aantal besmettingen nam echter sterk toe nadat de beperkingen in juni geleidelijk werden opgeheven vanwege de forse negatieve impact op de economie..

Haagse zaken