Kennismaken met Arjen Walbroek

Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben een kustbewoner. Opgegroeid op de Zuid-Hollandse eilanden en mijn hele jeugd vakanties doorgebracht op Terschelling. Vanuit huis uit heb ik een diep respect voor de natuur en de zee meegekregen. Voor mijn studie woonde ik eerst in Delft en daarna in Edinburgh (Schotland) voor een Master-studie milieuwetenschappen. Voor werk in Den Haag en Amsterdam en voor projecten was ik regelmatig in het buitenland. Sinds een paar jaar ben ik terug aan de kust en woon ik samen met mijn partner ‘op Scheveningen’ (zoals ze dat hier zeggen!). Ik word elke dag wakker met de zee en een wijds uitzicht over een beschermd duingebied. Op de horizon schuiven de containerreuzen voorbij die de haven van Rotterdam aandoen. Elke dag is anders. Het licht, de lucht. De duinen en de zee kleuren mee met de seizoenen. Het is een unieke plek om te wonen. Dit is mijn habitat.

Hoe ben je bij Atradius terechtgekomen en wat heb je daarvoor gedaan?

Na mijn studie ben ik in de consultancy terecht gekomen waar ik o.a. bij ingenieursbureau Tebodin overheden en bedrijven in binnen en buitenland adviseerde over milieuvraagstukken. Ik leidde onder andere complexe milieu en sociale effectstudies en deed due diligence, o.a. binnen de energiesector en infrastructuur. Binnen de consultancy heb ik mij breed kunnen ontwikkelen en veel internationale ervaring opgedaan. Ik was vaak in het Midden-Oosten en deed onder andere projecten in Rusland en Oekraïne.

In 2011 solliciteerde ik vanuit Buenos Aires bij Atradius. We hadden net een jaar sabbatical achter de rug en mijn oog viel op een vacature bij Atradius DSB. Ik had nog nooit gehoord van de exportkredietverzekering, maar de vacature sprak me aan en het leek mij een mooie vervolgstap.

Wat houdt Lead Sustainability precies in en wat is er zo leuk aan jouw functie?

Als milieu en sociaal adviseur bij Atradius DSB heb ik jarenlang op projectniveau gewerkt op de thema’s milieu, mensenrechten, biodiversiteit en dierenwelzijn. In deze periode heb ik bedrijven grote en kleine stappen zien zetten. Ook heb ik veel gedaan om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) op de kaart te zetten en mij ingezet om het mvo-beleid voor de ekv naar een hoger plan te tillen, zowel internationaal als nationaal. Vanuit deze functie raakte ik steeds nauwer betrokken bij strategische thema’s zoals klimaat. Het voelde als een logisch stap om de overstap te maken naar het nieuwe team Strategy & International Relations binnen Atradius DSB.

Sinds 1 maart ben ik daar gestart als Senior Lead Sustainability. Klimaat en impact zijn mijn focusgebieden. Dit raakt veel aspecten van onze business: strategie & beleid, risico acceptatie, productontwikkeling, transparantie, communicatie en de dialoog met onze stakeholders. Daarnaast blijf ik pleitbezorger voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder werk ik nauw samen met de Ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken. Zo heb ik een adviserende rol binnen de beleidsvorming voor de ekv en ben ik onder andere betrokken bij de internationale klimaatonderhandelingen binnen de EU en OESO. Kortom een leuke en veelzijdige functie. Wat is jouw visie op duurzaamheid voor Atradius DSB in de toekomst?

Over de klimaatverandering en hoe we om gaan met onze planeet ben ik bezorgd. We moeten zuinig zijn op onze leefomgeving en ik wil eigenlijk elke dag afsluiten met het gevoel hieraan te hebben bijgedragen, hoe klein de stappen soms ook zijn. Tegelijkertijd ben ik ook optimistisch over wat we daar zelf aan kunnen doen. De wereld om ons heen verandert en daar moeten wij ook in mee blijven bewegen en hierin proactief zijn. Alle hens aan dek wat mij betreft! Naast dat overheden leiderschap moeten laten zien geloof ik in de kracht van het bedrijfsleven.

Bij Atradius DSB opereren we juist op dat snijvlak. We moeten het samen doen. Gelukkig staat duurzaamheid steeds meer centraal in de business case van bedrijven. We hebben met z’n allen nog een kleine 10 jaar om de Sustainable Development Goals (SDGs), de ontwikkelingsagenda van de wereld, te verwezenlijken. Met de ekv kunnen we hier ook nog meer aan bijdragen door duurzame projecten te faciliteren. Onze vergroeningsmaatregelen zijn daar een mooi voorbeeld van. We kunnen impact maken!

We merken dat veel klanten actief bezig zijn met het thema duurzaamheid. Heb jij tips die je zou willen meegeven aan bedrijven die daar nu mee bezig zijn?

Er komen veel inspirerende initiatieven en verhalen uit het bedrijfsleven en van onze klanten. Van start-up tot grootbedrijf. Duurzaamheid is business-as-usual aan het worden en bedrijven zien steeds meer de urgentie van het klimaatprobleem. Klimaatrisico is namelijk ook een bedrijfsrisico. Recent deelde VDL Bus & Coach in Credit Notes hun plannen voor een CO2 neutrale toekomst, zowel in hun productieprocessen als in hun producten. In deze Credit Notes een interessant verhaal van Heerema waar de energietransitie nieuwe projecten binnen brengt en waar wordt gewerkt aan CO2 reductie in hun werkzaamheden. Of ik tips heb? Investeer in innovatie en ga de samenwerking aan met partners. Verder nodig ik bedrijven en banken uit om met ons in gesprek te gaan over hun plannen en ideeën. Voor groene projecten kunnen bijvoorbeeld we meer betekenen dan voor reguliere projecten, ook voor de ontwikkeling van innovaties met exportpotentieel.

Wat is het leukste aan je werk bij Atradius DSB?

Veelzijdigheid van het werk. Nederland is in zo veel verschillende sectoren actief in het buitenland als het gaat om de export van kapitaalgoederen, diensten en kennis. Het is erg leuk om hier bij te betrokken te zijn!


Arjen Walbroek - Senior Lead Sustainability

Contact


Social Media