Heerema en haar visie op duurzaamheid

In dit item vragen we onze klanten naar hun visie op duurzaamheid. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor hun organisatie en waar kunnen we dat aan terug zien? In dit artikel laten we Fabrizio Giordano, Senior Business Advisor bij Heerema, aan het woord over hun visie op duurzaamheid.

"Heerema is een familiebedrijf dat zich al bijna zestig jaar bezighoudt met het transporteren, installeren en verwijderen van offshore constructies. Heerema's hoofdkantoor is gevestigd in Leiden, met diverse kantoren wereldwijd ter ondersteuning van hun wereldwijde activiteiten voor de offshore-energie-sectoren. Het bedrijf beheert de gehele supply chain voor de projectuitvoering en biedt oplossingen die ontwerp en front-end engineering, planning, logistiek, projectmanagement en de uitvoering van projecten wereldwijd omvatten.

Heerema heeft een vloot die bestaat uit van onder andere vier kraanschepen en twee sleepboten, waaronder 's werelds grootste en meest duurzame half-afzinkbare kraanschip Sleipnir. De vloot opereert wereldwijd, op afgelegen locaties en in ultradiepe waterdieptes. Voor een grondige planning en voorbereiding van alle projecten maakt het bedrijf gebruik van haar eigen Simulatiecentrum. In dit ultramoderne centrum worden offshore-omgevingen nagebootst zodat de offshore-teams alle projecten kunnen 'droogdraaien' om de meest efficiënte en veilige methodes voor offshore-uitvoering te garanderen."

Wat betekent duurzaamheid voor Heerema in het algemeen?

"Heerema's missie is om de toonaangevende maritieme aannemer te zijn die duurzame waarde(n) creëert voor klanten en stakeholders. Onze organisatie heeft duurzaamheid verankerd in de dagelijkse werkzaamheden door het volgen van onze Sustainability Roadmap. Deze Roadmap schetst hoe we duurzaam ondernemen kunnen combineren binnen een financieel gezond bedrijfsmodel. Op verschillende manieren hebben we onze impact verkleind, zoals door de bouw van een klimaatvriendelijk hoofdkantoor in Leiden dat erkend is door de World Green Building Council.

Daarnaast kan ons zware-ladingschip Sleipnir op emissiebeperkend LNG varen en is het uitgerust met diverse andere duurzaamheidsmaatregelen. Onze meest recente prestatie op het gebied van duurzaamheid is de ontwikkeling van een walstroomaansluiting in de haven van Rotterdam, waardoor onze schepen wanneer zij zijn aangemeerd gebruik maken van duurzame energie. Het worden de grootste 'e-schepen' ter wereld."

Onlangs heeft Heerema een grote deal verzekerd met Atradius DSB voor een groot windpark in Taiwan. Is dit een voorbeeld voor de overgang van Heerema?

"Hoewel we ons er bij Heerema van bewust waren dat windturbine-exploitanten meestal gebruik maakten van de obligatiemarkt om hun activiteiten te financieren, hebben we het gebruik van door ECA's ondersteunde regelingen altijd bespreekbaar willen maken. Deze motivatie is gebaseerd op onze eerdere ervaring opgedaan tijdens de olie- en gasjaren. Uiteindelijk had een van onze klanten behoefte aan een dergelijke oplossing en zij namen al snel contact met ons op met het verzoek een door ECA gedekte deal te faciliteren, met betrekking tot een ontwikkeling in Taiwan.

Dit project is een goed voorbeeld om aan te tonen dat een proactieve houding, op commercieel vlak, gekoppeld aan de specifieke knowhow binnen ADSB, alles is wat nodig is om succesvolle financieringsoplossingen aan onze klanten te leveren. Het kunnen aanbieden van dergelijke financieringsoplossingen versterkt het concurrentievermogen en is daarom een cruciaal element in de ondersteuning van Heerema's overgang naar de uitbreiding van het omzetaandeel uit de offshore renewable sector."

Wat zijn de verwachtingen van Heerema op het gebied van duurzaamheid voor de toekomst?

"Vanwege de aard van onze activiteiten, alsmede het bezit en de exploitatie van grote offshore schepen, speelt een effectief Carbon Neutral beleid een centrale rol. Heerema is in 2020 Carbon Neutral geworden door middel van compensatie, en heeft een Carbon Neutral Roadmap die doelstellingen schetst om emissies bij de bron te verminderen door reductie of preventie. Tegen het einde van 2020 zijn we begonnen met het compenseren van 100% van de bestaande offshore CO2-voetafdruk, wat overeenkomt met ruwweg 250.000 ton koolstof per jaar.

Heerema investeert momenteel in CO2-compensatieprojecten die 100% van haar emissies compenseren, wat overeenkomt met ruwweg 250.000 ton koolstof per jaar. Deze projecten sluiten aan bij haar missie om duurzame waarde(n) te creëren en zijn gecertificeerde CO2-reductieprojecten die reeds in ontwikkeling zijn bij de geaccrediteerde Climate Neutral Group. Vanuit dit uitgangspunt werken wij aan verschillende reductie- en preventie-initiatieven, zoals de walstroomaansluiting, een betere benutting van de kranen en een verbeterd energiebeheersysteem voor onze schepen.

Onze organisatie onderzoekt ook het gebruik van 'alternatieve' brandstoffen na het succesvolle gebruik van emissiebeperkend LNG op Sleipnir. Deze actie omvat onderzoek naar synthetische dieselbrandstoffen of biobrandstoffen zoals GTL en HVO, en mogelijk kan zelfs waterstof worden gebruikt in co-verbranding in de motor. Geschat wordt dat tot 55% van de koolstofemissies kan worden verminderd, voornamelijk door het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals biobrandstoffen."

Contact


Social Media