Creditnotes augustus / september 2021

In deze creditnotes leest u meer over het herstel van een pompgemaal in Suriname door Pasman, de visie op duurzaamheid van Heerema en de oprichting van Invest International in Haagse Zaken.

Daarnaast introduceren we weer een paar nieuwe medewerkers en lezen we meer over Arjen Walbroek, Senior Lead Sustainability in kennismaken met...

Daarnaast nog artikelen over de 'zombificatie' door de Coronasteun en meer over de nieuwe dekking voor groene investeringsleningen die in de vorige Creditnotes al was aangekondigd. Veel leesplezier.