Global Economic Outlook

Terwijl de vaccinatiecampagnes aan de gang zijn, herstelt de wereldeconomie zich van de pandemie. De meeste ontwikkelde markten hebben al grote delen van hun bevolking gevaccineerd, terwijl de resultaten in de opkomende markten meer uiteenlopen. De mondiale bbp-groei wordt in 2021 vooral door de consument gedreven, omdat de bestedingsmogelijkheden, vooral in de dienstensector, toenemen. Het monetaire beleid zal ondanks de inflatiedruk zeer ruim blijven, en de fiscale steunpakketten worden in 2021 gedeeltelijk verlengd. Nieuwe, besmettelijkere varianten van het virus kunnen de mondiale bbp-groei echter bedreigen. Een dergelijk neerwaarts scenario kan de groei in 2021 en in 2022 fors drukken.

De belangrijkste mondiale economische ontwikkelingen

  • Nu de vaccinatiecampagne op gang komt, worden de economieën geleidelijk opener, wat leidt tot een wereldwijd bbp-herstel van 6,2% in 2021, gevolgd door een voorspelde groei van 4,7% in 2022. Nieuwe, besmettelijkere varianten van het Covid-19-virus vormen echter een neerwaarts risico.
  • Toch verwachten we een robuust en breed gedragen herstel van de wereldhandel in 2021. De economie van China presteerde begin 2021 beter, maar andere regio's hebben de afgelopen maanden hun achterstand ingehaald. Verwacht wordt dat de wereldhandel in 2021 met 6% zal groeien, gevolgd door een vergelijkbare groei in 2022.

  • Wij verwachten dat de ontwikkelde economieën in 2021 het productieniveau van vóór de crisis zullen overtreffen. Verder verwachten we dat het bbp van de ontwikkelde markten als groep in 2021 met 5,8% zal groeien, gevolgd door een toename met 4,2% in 2022.

  • Ondanks de lopende vaccinatiecampagne hebben de economieën in de eurozone nog steeds te kampen met het Covid-19-virus. Wij verwachten een herstel van 5,0% in 2021, gevolgd door een iets lagere stijging in 2022. Alle lidstaten zullen naar verwachting tegen eind 2022 hun bbp-niveaus zien herstellen tot het niveau van vóór de pandemie. De opleving is echter ongelijk, waarbij de van het toerisme afhankelijke landen in Zuid-Europa achterblijven bij hun noordelijke tegenhangers.
  • De economische vooruitzichten voor de VS zijn aanzienlijk verbeterd sinds onze Economische Vooruitzichten van februari 2021. Afgezien van het Verenigd Konikrijk liggen de Verenigde Staten ver voor op de meeste andere ontwikkelde landen wat de vaccinatie van de bevolking betreft, en de Amerikaanse economie liet in de eerste helft van het jaar een flinke groei zien. Extra steun komt van een omvangrijk budgettair stimuleringspakket (1,9 biljoen USD), dat in maart 2021 door het Congres is goedgekeurd, en een infrastructuurwet van 1,0 miljard USD, die in augustus is goedgekeurd.
  • De Japanse economie veerde in de tweede helft van 2020 op, maar kende begin 2021 een tijdelijke terugval als gevolg van oplopende infecties. Ondanks de zwakke start laat de economie in de tweede helft van 2021 een krachtig herstel zien. De economische stimulans van de Olympische Spelen in Tokio zal kleiner zijn dan eerder verwacht, aangezien deze onder een noodtoestand werden gehouden.
  • Het economisch herstel van veel opkomende economieën blijft achter, vooral door een tragere uitrol van vaccins. Bovendien is de ruimte voor fiscale stimuleringsmaatregelen beperkter. Azië is de regio met het hoogste groeitempo onder de opkomende economieën, terwijl met name MENA en Afrika bezuiden de Sahara achterblijven. Voorspeld wordt dat de economische groei in de opkomende markten dit jaar met 6,9% zal aantrekken, gevolgd door nog eens 5,3% groei in 2022.