Kansen in de Golfregio

Een virtuele handelsmissie naar de VAE en Oman

Tussen 22 maart en 1 april namen 140 deelnemers uit Nederland deel aan de eerste virtuele handelsmissie naar de golfregio waarbij er bijzondere aandacht was voor de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Minister Sigrid Kaag benadrukte in de openingsbijeenkomst dat de Golf voor Nederland een prioriteitsmarkt is met veel economische kansen. De handelsmissie bood ondernemers de mogelijkheid om deze kansen virtueel te ontdekken.

Tijdens deze missie lag de focus met name op de maatschappelijke uitdagingen op het terrein van water, energie en voedsel waar de Golfregio mee te maken heeft. Dit biedt uiteraard kansen voor Nederlandse bedrijven met ervaring in waterinfrastructuur, zonne-energie en tuinbouw. Om die reden heeft Margriet van Dongen dan ook een presentatie gegeven namens Atradius Dutch State Business over de mogelijkheden die de exportkredietverzekering kan bieden in deze regio. Tijdens deze sessie vertelde ook Robert Schuyt van Koks Industries, een klant van Atradius Dutch State Business, over zijn ervaringen in de regio waarbij ook Saudi-Arabië als belangrijke afzetmarkt met veel kansen werd genoemd.

Uiteraard bieden de virtuele handelsmissies niet dezelfde interactie als fysieke ontmoetingen en gesprekken. Maar het is toch een interessant alternatief voor ondernemers die op zoek zijn naar kansen in het buitenland. De virtuele handelsmissie werd afgesloten met een vooruitblik op de expo 2020 in Dubai die vanwege de Coronacrisis een jaar is uitgesteld en zal plaatsvinden in oktober dit jaar. Hier zal Nederland zichzelf presenteren met een uniek paviljoen met het motto: “Uniting water, energy and food”.

Lokale ontwikkelingen bieden internationale kansen

Het is in ieder geval duidelijk dat deze regio een bijzondere ontwikkeling doormaakt. In augustus vorig jaar hebben de VAE en Israël een historisch vredesverdrag getekend. De VAE werd daarin snel gevolgd door drie andere landen, namelijk Bahrein, Marokko en Soedan. Het verdrag is tot stand gekomen door bemiddeling van de Verenigde Staten en zorgt voor een normalisatie van de diplomatieke en handelsrelaties tussen de landen. Vanwege de open economieën en een aantrekkelijk business klimaat biedt deze ontwikkeling nog meer kansen voor beide partijen.

Dit verdrag was voor Atradius aanleiding om een rapport te schrijven over de veranderde situatie en de gevolgen voor de toekomst. Want ondanks de boycot vonden er tijdens de afgelopen decennia wel degelijk transacties plaats via tussenpersonen uit andere landen. Sinds het verdrag is getekend, wordt er openlijk gekeken naar mogelijke samenwerking en zo hebben ook de exportkredietverzekeraars van de VAE en Israël een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Op het eerste gezicht staan de ontwikkelingen er goed voor en kunnen beide landen profiteren van de handelsmogelijkheden. Israël heeft een voorsprong in technologische expertise waar de van olieproductie weg diversifiërende VAE zich aan kan optrekken. Daar staat tegenover dat door de inkomsten van de gasvelden de Israëlische Shekel erg sterk staat en daardoor de concurrentiepositie wellicht wordt ondermijnd (de zogenaamde “Dutch disease”).

Of de handelsrelaties in de toekomst goed blijven valt natuurlijk niet te zeggen, ook gezien de historische frictie tussen de bewoners van de landen. Maar voorlopig ziet het er positief en hoopgevend uit en kunnen ook andere landen profiteren van de kansen in de regio.


Niels de Hoog - Econoom

Guido Minnaert - Marketing Communications Manager

Contact


Social Media


Lees meer