Independent Energy tekent eerste raamwerkovereenkomst voor DGGF-transacties

Independent Energy is een mkb onderneming uit Haarlem en maakt al enkele jaren gebruik van de diensten van Atradius DSB. Ze leveren duurzame energie-oplossingen door complete zonsystemen aan te bieden die off-grid worden ingezet. De eerste transactie die mogelijk is gemaakt met financiering van het Dutch Good Growth Fund (DGGF), was ongeveer 4 jaar geleden met Sosai Renewable Energies uit Nigeria. Inmiddels is er wel een en ander veranderd. Frank Hoogers, directeur Independent Energy: “Wij zijn de afgelopen jaren gegroeid. Zo hebben we in Nederland een goede basis als groothandel, en leveren we specifieke systemen aan grote partijen zoals BAM en windturbinefabrikanten. Daarnaast werken we ook aan steeds meer mooie, maar ook grotere projecten, onder meer in Afrika. Zo zien we bijvoorbeeld een aanzienlijke ontwikkeling in zogenaamde mini-grids en solar-diesel hybride systemen. Want met de stijgende olieprijzen wordt zonne-energie natuurlijk ook steeds interessanter. Voor oplossingen zoals deze mini-grids zijn vergunningen nodig, en daarom werken we samen met lokale partijen zoals Sosai. En mocht het nodig zijn, dan kunnen we eenvoudig opschalen om te voldoen aan de lokale behoefte.”

Na meerdere transacties onder het DGGF bleek er bij Independent Energy behoefte aan een oplossing die ervoor zou zorgen dat de aanvragen voor kleinere projecten op een eenvoudiger manier konden worden verwerkt. Dit heeft ertoe geleid dat Atradius DSB een raamwerkovereenkomst heeft ontwikkeld. Hierbij verkoopt Independent Energy apparatuur aan het Independent Energy Fund. Het Independent Energy Fund is een Nederlandse BV die gedeeltelijk eigendom is van Independent Energy en deels van een externe investeerder. Dit fonds zet vervolgens de apparatuur via lease-contracten uit aan de eindafnemers, veelal mkb-ers in landen als Nigeria, Djibouti, Kaapverdië en Suriname.

Marijn Kastelein, Senior Export Credit Specialist: “Atradius DSB vertrouwt de selectie van de eindklanten en de daarmee gepaard gaande debiteurenanalyse toe aan het fonds. Hierdoor kunnen wij nu dus veel sneller overgaan tot het uitreiken van een polis en scheelt deze structuur ons tijd.”

Sidney Zeeman, sales manager Independent Energy: “Deze raamwerkovereenkomst onder het DGGF is voor ons een mooie oplossing. We hebben toegang tot een krediet en kunnen sneller schakelen, vooral voor de kleinere projecten. We hopen uiteraard deze overeenkomst in de toekomst uit te breiden zodat we ook projecten zoals mini-grids hiermee kunnen financieren.”

Guido Minnaert - Marketing Communicatie Manager ADSB

Raamwerkovereenkomst onder het DGGF-fonds

Vanuit het Dutch Good Growth Fund is er nu de mogelijkheid om met een raamwerkovereenkomst te werken. Onder deze raamwerkovereenkomst kunnen meerdere (relatief kleine) transacties kunnen worden gerealiseerd zonder dat het gehele acceptatieproces hoeft te worden doorlopen. In het geval van Independent Energy werkt het als volgt; Er is een raamwerkovereenkomst getekend met Atradius DSB, die betrekking heeft op toekomstige transacties tussen Independent Energy en het Independent Energy Fund. De selectie van de eindklanten en de verantwoordelijkheid met betrekking tot de debiteurenanalyse ligt daarmee bij het fonds. Zodoende beoordeelt het Independent Energy Fund de financiële situatie van de koper en de risico’s van de transactie zelfstandig. In dit geval gaat het met name om lease-transacties. Bepaalde aspecten worden wel door Atradius DSB getoetst, zoals landenrisico en Nederlands bestanddeel. Hierbij moet wel worden aangegeven dat er bij een raamwerkovereenkomst ook altijd een eigen risico is voor de klant, in dit geval Independent Energy.

Meer weten? Neem contact op met Marijn Kastelein - Senior Export Credit Specialist, of uw eigen uderwriter.

Contact


Social Media