Verlenging maatregelen COVID-19 crisis

Zoals u weet ondersteunt Atradius Dutch State Business namens de staat Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen, diensten of aannemers en ingenieurs die internationaal opereren. Dat doen we ook in deze crisisperiode. Door middel van een pakket aan speciale maatregelen hebben we al veel exporteurs kunnen bijstaan met hun transacties naar het buitenland.

Aanvankelijk zouden deze speciale maatregelen beschikbaar zijn tot het einde van dit jaar. Inmiddels heeft de staat besloten dat deze bijzondere regeling met een half jaar wordt verlengd, en dus blijft gelden tot en met 30 juni 2021. Dit geldt voor alle regelingen die vermeld staan op onze website:

Het verruimen van bepaalde voorwaarden: • Het mogelijk maken van dekking op kortlopende exportkredieten • Het in verzekering nemen van indirecte exporttransacties • Het verruimen van ons landenbeleid en landenplafonds • Het verhogen van het gedekte percentage op zelfstandige contragaranties en werkkapitaaldekkingen • Laten vervallen van de aanbetalingsvereiste bij contract van 5%

Processen versnellen • Fast track goedkeuringsproces

De voorwaarden en de procedures met betrekking tot de maatregelen blijven gelijk. De maatregel DTIF-voorfinanciering is ingevoerd zonder een einddatum, deze kunnen wij dus ook na 30 juni 2021 voortzetten.

Wanneer u vragen heeft over de regelingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Stephan Naber - Manager Account Team

Klimaatverandering: risico's maar ook kansen