Exportfinanciering voor de watersector

Een samenwerking met het Netherlands Water Partnership en Atradius DSB

Nederland heeft wereldwijd een sterke reputatie in de watersector. Met een almaar stijgende wereldpopulatie, staat de wereld voor steeds grotere uitdagingen als gevolg van waterstress. Dit leidt tot overstromingen, droogte, en een groot gebrek aan toegang tot schoon water. Voor de Nederlandse watersector, bekend om haar expertise, veelzijdigheid, innovatiekracht en oplossingsgerichtheid, betekent dit juist kansen! Toch is het met name voor een mkb-bedrijf vaak moeilijk om het financiële plaatje rond te krijgen wanneer het producten wil exporteren of projecten in het buitenland wil realiseren.

Het Netherlands Water Partnership (NWP), is een netwerk van Nederlandse waterorganisaties met de ambitie om internationale impact te realiseren. NWP’s leden zijn onder andere bedrijven, overheidsinstanties, kennisorganisaties en NGO’s met een gemeenschappelijk doel: samenwerken en het stimuleren van innovatie om toegang tot en kwaliteit van water wereldwijd te verbeteren.

Met het ‘Finance for Water’ thema zet het NWP zich in om met name voor haar mkb-leden financieringsmogelijkheden meer inzichtelijk en toegankelijk te maken. In dit kader hebben het NWP en Atradius DSB elkaar gevonden, en een kennissessie georganiseerd voor NWP leden met internationale export ambities.

Josephine Damstra, Project Lead van het ‘Finance for Water’ thema legt uit: ”Vaak zijn onze leden en dan met name de mkb-ers zich niet volledig bewust van de bestaande mogelijkheden voor financiering. Wij zagen dat veel van onze leden ook Atradius DSB niet kenden, of zich niet realiseerden dat de instrumenten van Atradius DSB zich juist richten op het MKB. Met deze kennissessie hebben we inzicht gegeven in hoe onze leden hun concurrentiepositie kunnen verstevigen. Atradius DSB kan helpen om bijvoorbeeld werkkapitaal te mobiliseren of om flexibele betalingsmogelijkheden te creëren voor de klanten van onze leden.”

In de sessie, georganiseerd op 12 november, namen 12 bedrijven deel uit het NWP netwerk. Namens Atradius DSB presenteerde Margriet van Dongen, één van onze business developers, de instrumenten en mogelijkheden voor met name het mkb. ”Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de innovatie kracht van exporterend Nederland te ondersteunen. Deze kennissessie heeft naast een kennismaking met 12 heel interessante bedrijven in de watersector ons ook veel inzicht gegeven in de specifieke problemen waar de sector mee te maken heeft, zoals bijvoorbeeld het financieringsvraagstuk bij relatief jonge innovatieve ondernemingen en de specifieke betalingsdynamiek bij levering aan lokale overheden in opkomende markten.”

Irene Visser, die samen met Margriet de sessie vanuit Atradius DSB organiseerde, is pas enkele maanden geleden begonnen bij ons bedrijf. Ze richt zich met name op de strategie en aansluiting bij bredere maatschappelijke ontwikkelingen. ”Ik zie heel veel mogelijkheden voor Atradius DSB om waarde toe te voegen aan de kracht van innovatief Nederland en tegelijkertijd te werken aan bredere maatschappelijke uitdagingen. Nederlandse bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan ‘Clean Water and Sanitation’ en 'Live Below Water', twee belangrijke duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs), en wij willen er alles aan doen om transacties in deze sector te kunnen ondersteunen.”


Irene Visser - Head of Strategy & International

Margriet van Dongen - Business Development Manager

Schrijf je nu in voor de introductiecursus exportkredietverzekering