Haagse zaken

Headlines

Bij het halen van heet water voor mijn dagelijkse kopje Zutphense rookthee zie ik naast het koffieapparaat verschillende internationale kranten liggen die het ministerie van Financiën elke dag beschikbaar stelt aan haar medewerkers. Op een stille vrijdagochtend vallen je dit soort dingen altijd meer op dan op andere momenten. Met de blik van een ervaren ‘koppensneller’ scan ik verschillende voorpagina’s. “Duitsland in shock’, ‘Schiphol stak omstreden groeiplan zelf in bij kabinet’ staat te lezen in twee kranten. ‘Face a la crise écologique, la rébellion est nécessaire’, ook de internationale kranten ontbreken bij de Directie Buitenlands Financiële betrekkingen niet.


Door de gang loop ik terug naar mijn werkplek waar ik staand achter mijn bureau moet denken aan een paar weken geleden toen onze eigen exportkredietverzekering enkele dagen voorpaginanieuws was. Grote gebruikers van de ekv mochten om verschillende redenen rekenen op warme belangstelling van de schrijvende pers. Helaas had de strekking van de artikelen een andere temperatuur en werd ons exportinstrument steeds in verband gebracht met een kille, slechts op geld beluste, wereld van de Nederlandse export.


Het voelt heel raar om te lezen wat er allemaal niet deugt aan de dingen waar je dagelijks met veel enthousiasme mee bezig bent en waarvan je denkt toch een bijdrage aan een betere wereld te leveren. In een van de nieuwsberichten werden mensenrechtenschendingen gelinkt aan de ekv.

Dat bericht raakte mij en veel van mijn collega’s heel persoonlijk. Het is nogal wat. Allerlei scenario’s gaan door je hoofd. Vragen als; ‘Hadden we dit kunnen voorkomen?’, ‘Wat is destijds precies onze rol geweest?’, ‘Hadden we meer en vooral ook andere vragen moeten stellen?’.


Anticiperend op een reactie uit de tweede kamer, die geheid volgt, ga je op zoek naar antwoorden. Een fase van reflectie daalt in. Met alle betrokken partijen zoeken we de zaak tot op de bodem uit. De verwachte sets kamervragen dienen zich na enkele dagen aan. Met vereende krachten worden ze door verschillende collega’s beantwoord. Er volgt overleg na overleg. Dossiers worden uit het archief gehaald, mensen graven diep in hun geheugen om de tijd van toen terug te halen. Verbijstering, verontwaardiging en verontrusting wisselen elkaar af.

Even geen ‘vergroening’of ‘level playing field’. Iedereen aan de bak om de onderste steen boven te halen. Gaat dit lukken? In een complexe wereld als de onze, met net zo veel belangen als betrokkenen, dilemma’s zoals ontwikkeling voor velen versus belangen van enkelen en lokale overheden die met volksvertegenwoordiging niet veel op hebben? Ik vraag het me af.

Astrid Bronswijk
Hoofd Exportkredietverzekeringen ministerie van Fi
nanciënVergroening van de exportkredietverzekering

Inmiddels is wel bekend dat we voor een klimaatopgave staan. Nederland zet zich onder andere middels de energietransitie in om de verdere uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarnaast is het ook van belang dat we voorbereid zijn op het veranderende klimaat, onder andere door klimaatadaptatie.


De exportkredietverzekering is van oudsher een sectorneutraal en apolitiek instrument, maar kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Het ministerie van Financiën en Atradius DSB zijn intensief bezig met de vergroening van de exportkredietverzekering. Dit gebeurt enerzijds door ‘groene’ exporteurs aan te trekken, maar ook door inventarisatie van de activiteiten van bestaande klanten. Zo hebben we het afgelopen jaar een meetmethode ontwikkeld om de exporttransacties te kunnen meten op ‘groen’. Daarnaast hebben we het acceptatiebeleid voor groene projectfinanciering verruimd en gaan we flexibeler om met de acceptatiecriteria voor kleine groene deals. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we het afgelopen jaar een aantal verzekeringen hebben afgegeven voor offshore windprojecten. Verder wordt onderzocht hoe we groene transacties van het mkb beter kunnen ondersteunen.


We proberen de vergroening van de exportkredietverzekering zo goed mogelijk te stimuleren, maar uiteindelijk is het instrument vraaggestuurd. Verandering moeten we dus samen realiseren, en daarom zijn we constant in gesprek met elkaar. Afgelopen september hebben we een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd om samen met ngo’s, banken en exporteurs te praten over dit onderwerp. Dit jaar zullen we van start gaan met een werkgroep groen van de Rijkscommissie om te bezien hoe we exporteurs verder kunnen ondersteunen in hun vergroeningsambities.


Ondanks onze proactieve outreach kan het voorkomen dat we sommige partijen over het hoofd zien. Het is voor ons echter van belang dat we weten wat er speelt in uw sector en dat we duidelijk kunnen maken of we voor uw vergroeningsambities iets kunnen betekenen. Wij houden ons daarom graag aanbevolen voor uw inzichten en groene projecten; benader ons!


Selahattin Topal, ministerie van Financiën

Kennismaken met Evert jan van Vrouwerff