Kennis maken met...
Evert Jan van Vrouwerff

Hoe lang werk je al bij Atradius en wat heb je hiervoor gedaan?


Ik werk nu ruim 12 jaar bij Atradius. Daarvoor heb ik iets heel anders gedaan. Ik heb OXUS Microfinance Tadzjikistan opgezet. Dat was een éénjarige klus voor een Franse organisatie.

Samen met een team van Tadzjieken heb ik in dat jaar een vergunning bij de centrale bank geregeld, allerlei handboeken geschreven, nieuwe mensen ingehuurd en getraind, kantoren geopend, een rapportagesysteem gemaakt en natuurlijk heel veel microkredieten verstrekt.

Op zich is het verstrekken van heel veel kredieten niet de grootste uitdaging. Er zijn altijd wel mensen te vinden die geld willen lenen om hun eigen bedrijfje te kunnen opzetten. De uitdaging zit hem vooral in het terugbetaald krijgen van die kredieten.

In Tadzjikistan hadden de meeste potentiële leningnemers geen reguliere inkomsten en ook geen boekhouding om te analyseren. Onderpand was er niet of nauwelijks. We moesten dus op basis van hun bedrijfsplan een analyse maken van de verwachte kasstroom. In dat opzicht zijn er overeenkomsten met mijn huidige functie.

Met een microkrediet begin je in Tadzjikistan je eigen tankstation.

Kun je iets vertellen over je functie bij Atradius Dutch State Business?


Samen met Victor Hoek en Alexander Otten werk ik in het projectfinancieringsteam. In ons team komen alle projectfinancieringsaanvragen binnen. Hierbij gaat het altijd om financieringen waarbij we niet kunnen terugvallen op de track-record en de kredietwaardigheid van een bestaand bedrijf. Projectfinancieringen worden daarom verstrekt op basis van de verwachte kasstromen van het project.

Die verwachte kasstromen zijn echter onderhevig aan tal van risico’s. Vooral marktrisico’s en bouwrisico’s vormen vaak een grote uitdaging bij projectfinancieringen. Om deze uitdagingen te tackelen voeren we regelmatig gecompliceerde onderhandelingen over de zekerheden, leningsvoorwaarden en soms over het businessplan zelf. Hierbij is het doel om te komen tot een voor alle partijen acceptabele risicoverdeling, waarbij specifieke risico’s zoveel mogelijk terecht komen bij partijen die zelf invloed op dat specifieke risico kunnen uitoefenen.


Vooraf lijken de tegenstellingen tussen partijen soms zo groot dat deze onoverbrugbaar lijken. Toch zien we eigenlijk zonder uitzondering dat alle partijen aan de onderhandelingstafel constructief aan een oplossing willen werken. Iedereen heeft er immers belang bij dat het project financierbaar is en doorgaat.

Dit heeft in de afgelopen jaren dan ook mogen resulteren in veel projectfinancieringspolissen. Hierbij moet je ondermeer denken aan projectfinancieringen voor allerlei verschillende type schepen (voornamelijk voor de offshore olie en gasindustrie), vliegtuigsimulatoren, petrochemische fabrieken, LNG-installaties, infrastructurele werken en de laatste tijd vooral veel groene projecten.


Project Finance heeft afgelopen jaar veel groene projecten bekeken en verzekerd, kun je daar iets meer over vertellen?

We zien dat de roep om groene projecten in binnen- en buitenland steeds sterker wordt. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer landen die hun elektriciteitsvoorziening willen vergroenen door tenders uit te schrijven voor offshore windparken. Sommige Nederlandse exporteurs, die traditioneel actief zijn in de offshore olie en gas, weten goed op deze nieuwe ontwikkelingen in te s
pelen.


Om deze Nederlandse exporteurs te ondersteunen bij het binnenhalen van orders hebben we het afgelopen jaar verschillende verzekeringen afgegeven. Zo waren we betrokken bij de projectfinanciering van een tweetal grote offshore windparken in Taiwan. Het eerste project is Yunlin een 640MW offshore windpark voor de kust van Taiwan waar het Nederlandse Jumbo het transport van de windmolenmasten naar Taiwan voor haar rekening neemt. Het tweede project, Changfang & Xidao, is eveneens een offshore windpark in Taiwan. Voor dit 600MW park gaat Boskalis de installatiewerkzaamheden uitvoeren.

Evert Jan van Vrouwerff


“De laatste tijd doen we vooral
veel groene projecten”

Climate Investor One overeenkomst voor het offshore windpark in Vietnam

En als we kijken naar de groene projecten is het daar niet bij gebleven. We hebben het afgelopen jaar ook een viertal financieringspolissen afgegeven voor (i) een project dat zonnepanelen plaatst op fabrieken in Zuidoost-Azië, (ii) een windmolenproject in Djibouti, (iii) een waterkrachtcentrale in Oeganda en (iv) een near shore windproject in Vietnam. Dit laatste project is voor Vietnam het eerste offshore wind project.

Deze polissen zijn alle vier uitgereikt aan Climate Investor One. Dit is een ongebonden fonds waarin Atradius Dutch State Business participeert om actief bij te dragen aan de vergroening in ontwikkelingslanden.


Kun je iets meer vertellen over Climate Investor One en jullie rol hierin?


Climate Investor One is een one-stop-shop voor de financiering van renewable energy projecten in ontwikkelingslanden. Climate Investor One biedt gedurende zowel de ontwikkelfase, bouwfase en operationele fase steeds een equity en/of debt financiering op maat. Na verkoop of herfinanciering wordt de opbrengst weer geïnvesteerd in nieuwe projecten.


Climate Investor One wil op deze manier met haar investeringen zoveel mogelijk renewable energy projecten naar de operationele fase begeleiden. Dit is nodig omdat veel goede investeringsplannen in ontwikkelingslanden niet worden uitgevoerd omdat de risico’s en de returns voor veel investeerders respectievelijk te hoog of te laag zijn. Dit geldt voornamelijk in de ontwikkelfase en de bouwfase. Doordat Climate Investor One verschillende investeerders op een slimme manier bundelt kunnen veel van de investeringsplannen nu wel worden uitgevoerd.

In het kader van de VN-klimaatdoelstellingen die in 2015 in Parijs zijn afgesproken, ondersteunt Atradius Dutch State Business (namens het ministerie van Financiën) dit initiatief met garanties. Dankzij deze ondersteuning is Climate Investor One in staat om deze projecten samen met commerciële partijen te financieren vanaf de bouwfase. De bouw van deze groene projecten in ontwikkelingslanden biedt tevens kansen voor Nederlandse exporteurs.

Een laatste vraag, wordt dit jaar net zo groen voor Project Finance als het afgelopen jaar?


Wel als het aan ons ligt! We proberen groene projecten op allerlei manieren zo goed mogelijk te faciliteren. Zo willen we een ‘booster’ toepassen bij groene projectfinancieringen’. Kort gezegd betekent dit dat we een groter deel van de projectfinanciering kunnen verzekeren. Projecten kunnen hierdoor sneller en met minder partijen de financiering rondkrijgen. We hopen dat dit een extra prikkel geeft om voor Nederlandse exporteurs te kiezen.


Guido Minnaert, Marketing Communications Manager

Evert Jan van Vrouwerff, Senior Project Finance Manager

Rural Spark heeft succes met energy kits