Elemental Water Makers naar Curaçao

Elemental Water Makers is gevestigd in Scheveningen, met 8 medewerkers. Het bedrijf bestaat sinds 2012 en is opgericht door twee engineers die elkaar hebben leren kennen op de TU Delft. Zij wilden zeewater op een duurzame en (energie) efficiente manier geschikt maken als drinkwater. Elemental Water Makers heeft al veel prijzen gewonnen met haar ontziltingsmethode op basis van zonne-energie. Eén van de belangrijkste prijzen hebben ze gewonnen in Dubai. Bij de MBR Global Water Award behaalden ze de eerste prijs voor duurzaam ontzilten van zeewater.

Tammo Wildschut - Elemental Watermakers: "Ontzilten van zeewater wordt al langer gedaan maar was altijd relatief duur en er werden vaak fossiele brandstoffen voor gebruikt. Elemental Water Makers kiest ervoor om het proces uit te voeren met duurzame energie."

Tammo Wildschut, Director Business Development vertelt: “Ontzilten van zeewater wordt al langer gedaan maar was altijd relatief duur en er werden vaak fossiele brandstoffen voor gebruikt. Elemental Water Makers kiest ervoor om het proces uit te voeren met duurzame energie. Door de wereldwijde water schaarste is het bedrijf hard aan het groeien. Daardoor halen we de meeste opdrachten zelf binnen en tot de Corona crisis begon waren de Nederlandse werknemers veel in het buitenland te vinden. Aanvullend werken samen met partners, resellers en bedrijven die complementaire producten leveren, zoals zonnepanelen. De meeste systemen hebben een capaciteit voor de ontzilting van maximaal 200.000 liter water per dag. Daarom zijn we zijn vooral actief op afgelegen eilanden waar de energievoorziening niet optimaal is. Het kan dan gaan om resorts en privé-eilanden. Daarnaast realiseren we veel projecten in samenwerking met NGO’s en goede doelen om gemeenschappen van drinkwater te voorzien”.

Drie verschillende oplossingen

Elemental Water Makers biedt drie oplossingen voor het ontzilten van het water. De eerste is de Elemental Water Source, waarbij de energie die nodig is voor het ontziltingsproces volledig wordt opgewekt met zonnepanelen. De hele constructie kan van tevoren gemaakt worden en ter plekke vrij eenvoudig in gebruik worden genomen.

De tweede oplossing wordt ‘gravity solution’ genoemd en maakt gebruik van een slimme combinatie van zonne-energie en zwaartekracht om 24/7 water te kunnen produceren.

De derde oplossing is grid-connected en is toe te passen als er goedkope energie voorhanden is. Je kunt dan denken aan landen in het Midden-Oosten. Energie is goedkoop maar zoet water is schaars.

Wildschut: “De meest gebruikte optie is de oplossing op zonne-energie. Het duurzame karakter kan bedrijven helpen om hun eigen duurzame imago te versterken en past uitstekend bij bijvoorbeeld resorts die geheel zelfvoorzienend willen zijn. Maar ook in Nederland bieden de ontziltingsinstallaties uitkomst. Door daling van het grondwaterpeil en de verzilting van het grondwater treedt er met name in de zomer een tekort aan zoet water op voor bijvoorbeeld het besproeien van gewassen. Daarbij zal het gebruik van goedkoper water de operationele kosten reduceren. Het inzetten van onze Elemental Water Source biedt hierbij een oplossing.”

Project op Curaçao Elemental Water Makers heeft inmiddels projecten over de hele wereld, van de Canarische Eilanden tot Mozambique en van Belize tot Indonesië. Het project waarmee ze bij Atradius DSB zijn gekomen is een resort op Curaçao. Dit resort wil geheel zelfvoorzienend zijn en haar eigen energie opwekken met zonnepanelen en haar eigen zoetwatervoorziening realiseren. Elemental Water Makers levert een plug & play installatie die in Nederland in elkaar is gezet.

Wisselfinanciering via het Dutch Trade & Investment Fund Met het resort is de afspraak gemaakt dat bij in werking treden van de overeenkomst 15% van de contractprijs werd betaald. De overige 85% wordt betaald in 6 gelijke halfjaarlijkse termijnen. Dit wordt gedaan via wissels. Deze wissels worden door Atradius DSB gedisconteerd na finale levering en aankomst van de goederen op de locatie van de koper.

Wildschut: “Vanwege de waarde van de transactie wilde de bank de wissels niet disconteren. Door gebruik te maken van het Dutch Trade & Investment Fund (DTIF)heeft Atradius DSB op basis van de wissels een voorschot verstrekt. Het grote voordeel is dat wij niet op ons geld hoeven te wachten.”

Elemental Water Makers is positief over de samenwerking en verwacht, zeker nu de projecten steeds groter worden, in de toekomst vaker samen te werken met Atradius DSB. Wildschut: “De behoefte aan (zoet) water wordt alleen maar groter en daarnaast is de trend om steeds minder een beroep te doen op fossiele energie. De toekomst voor Elemental Water Makers ziet er dus goed uit.”


Oscar Boot - Business Development Manager Monique Duns - Events & Communication Officer

De Club van Parijs en hun antwoord op Covid-19