Duurzame voedselafvalverwerking door The Waste Transformers

In Nederland zijn veel bedrijven bezig met het ontwikkelen van oplossingen die bij kunnen dragen aan een beter milieu. Eén van die bedrijven is The Waste Transformers. Dit bedrijf, opgericht in 2012, zocht naar een milieuvriendelijke oplossing voor het verwerken van organisch afval. Ze ontwikkelden een machine, een anaerobe vergister in een zeecontainer, die voedselafval op eigen locatie om kan zetten in schone energie en vloeibare natuurlijke meststoffen. En dat op een zeer kostenefficiënte manier. Deze modulaire vergisters worden logischerwijs Waste Transformers genoemd.

Er zijn al verschillende Waste Transformers geleverd. Het eerste model werd geplaatst op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam als eerste testlocatie. Het voedselafval van de restaurants wordt ingezameld met elektrisch vervoer en met behulp van bacteriën omgezet in biogas (methaan). Het biogas werd omgezet in elektriciteit en warmte voor de bedrijven op het terrein.

Inmiddels staan er meerdere installaties in de wereld en heeft het bedrijf een goed gevulde orderportefeuille. Voor een aanvraag uit de Verenigde Arabische Emiraten kwam het bedrijf naar Atradius DSB voor een garantiedekking. Het grote voordeel van een garantiedekking is dat de kredietlijn bij de bank dan niet wordt belast. De aanvraag uit de VAE gaat om twee Waste Transformers, waarvan de eerste wordt gebruikt voor een bestaande duurzame wijk in Dubai om daar de afvalstomen beter te recyclen.

De andere Waste Transformer wordt geleverd aan een duurzame wijk in Sharjah. De begunstigde van de garantie is Jeet Building Contracting. Jeet heeft meerdere projecten waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staat. Een van deze projecten is Sharjah Sustainable City waar door The Waste Transformers aan geleverd wordt. Jeet is in 2000 opgericht door Ismat Abubaker en heeft sindsdien al meerdere succesvolle bouwprojecten afgerond waaronder een vergelijkbare ‘Sustainable City’ in Dubai.

In Sharjah (zie hierboven) ontwikkelen ze een nieuwe duurzame wijk, naar het voorbeeld van de wijk in Dubai. Deze wijk moet helemaal circulair worden. Hiervoor worden er verschillende technieken ingezet. Alle gebouwen zijn bijvoorbeeld voorzien van zonnepanelen en er komt extra ruimte voor de natuur. Het verzamelde voedselafval wordt met de Waste Transformer onder meer omgezet in biogas dat gebruikt gaat worden voor de airconditioning van de omliggende gebouwen. De nutriënten in het voedselafval worden omgezet in een waardevolle natuurlijke vloeibare meststof om de tuinen te onderhouden of aan de lokale tuinbouw te leveren. Als derde resteert er een droge stof waar een bodemverbeteraar van gemaakt wordt. Hierdoor ontstaat een circulair systeem dat niet alleen zorgt voor de opwekking van groene energie, maar ook voor besparingen aan de kant van de afvalverwerking.

Zo zijn er minder vuilniswagens nodig en er wordt minder afval verbrand of gedumpt op de vuilnisbelt. Dit leidt tot minder uitstoot van vervuilende methaangassen die ontstaan uit rottend voedselafval en bijna 30 x zo sterk zijn om warmte in onze atmosfeer vast te houden dan CO2 doet. Het doel van dit project is om 50% aan water te besparen en 100% zelfvoorzienend te zijn wat betreft de energievoorziening.

In Nederland wordt het afvalverwerkingssysteem in containers ingericht, waarna het per schip naar de klant wordt vervoerd en aan elkaar gekoppeld wordt en binnen een aantal dagen draait.

Aanvullende technologie

Een Waste Transformer kan ook ingezet worden in ‘urban farming’. Wanneer landbouwproducten worden verbouwd in een container kan deze in de nabije toekomst gekoppeld worden aan een Waste Transformer. Die levert dan de energie en natuurlijke meststoffen voor de verlichting, klimaatbeheersing en bemesting voor de gewassen. Dit kan vooral interessant zijn voor restaurants die op deze manier volledig circulair kunnen zijn. Het Amsterdamse bedrijf The Waste Transformers is een goed voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat andere organisaties die voedselafval produceren helpt een bijdrage te leveren aan een duurzamer milieu.

Monique Duns - Marketing and Events Coordinator

Hans de Jonge - Underwriter/Business Developer

Lara van Druten - CEO The Waste Transformers

De Waste Transformer is voor de markt ontwikkeld. Het moet niet alleen duurzaam zijn, maar ook kostenefficiënt

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693

Social Media