Jaarcijfers Atradius DSB 2021

Verzekerde export kapitaalgoederen en aannemerij neemt toe

Onlangs hebben we het Jaaroverzicht 2021 gepubliceerd. Het is een verslag van een bewogen jaar wat laat zien dat onze verzekeringen veel bedrijven hebben kunnen (blijven) steunen. Naast dat het jaaroverzicht in een ander jasje is gestoken is er ook veel nieuws te melden. Zo zijn er bijvoorbeeld op het gebied van de vergroening serieuze stappen gezet voor het ondersteunen van Nederlandse klimaatambities. Het aantal groene transacties (op basis van het ADSB Groene Label) is verdubbeld van 14 in 2020 naar 39 transacties in 2021. Ook kromp het aandeel fossiel, geheel in lijn met onze doelstellingen, in de gehele portfolio kromp van 26% naar 21%. Afrika was de belangrijkste bestemming voor onze ‘groene deals’ met oplossingen voor zonne-energie, recycling en hybride schepen. Het aandeel uitstaande verplichtingen op grond van de gehele portefeuille in de fossiele energiesector daalde licht in vergelijking met 2020 (van 26% naar 21%).

Als we kijken naar de totaalvolumes en ons gehele productaanbod dan zien we een totaal van 161 afgegeven polissen ter waarde van €2,5 miljard. Dit waren polissen bestemd voor export naar 57 landen in alle uithoeken van de wereld. Inclusief toezeggingen voor dekking van transacties waarover nog wordt onderhandeld, kwam het totaal aan toegezegde verplichtingen in 2021 tot €5,6 miljard. Deze zogeheten dekkingstoezeggingen zijn een formele verplichting om een verzekering af te geven als het exportcontract is gegund.

Zoals voor velen bekend maakt het ekv-instrumentarium van Atradius DSB export mogelijk van Nederlandse kapitaalgoederen en aannemerij naar alle landen van de wereld. Dit zijn veelal kostbare industriële producten met lange betalingstermijnen in uitdagende landen. De meeste gedekte exportdeals waren bestemd voor Afrika, Midden-Oosten en Azië. De meeste polissen, exportkredietverzekeringen en garanties, zijn in 2021 afgegeven aan Europese partijen maar ook in Nederland zelf. Producenten van machines & elektronica zijn sectoren met het grootste aantal verzekeringen, gevolgd door de maritieme industrie en gezondheidszorg. In de aannemerij waren de aantallen polissen lager maar het gedekt volume het grootst.

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693

Social Media