Haagse Zaken

Het nieuwe beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Minister Schreinemacher publiceerde eind juni namens het kabinet het nieuwe beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De nota zet de lijn voor het BHOS-beleid voor de komende jaren uit met een sterke focus: “Doen waar Nederland goed in is”. Het kabinet wil concentreren op wat aantoonbaar goed werkt, zich richten op de allerbeste Nederlandse sectoren en kennis, en kiezen voor minder landen waar meer gedaan gaat worden.

Het beleid zet de komende jaren in op de kracht van de combinatie van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Nederlandse bedrijven hebben veel kennis, kunde en ondernemingszin in huis. Het kabinet wil hen stimuleren de sprong naar opkomende markten en ontwikkelingslanden te wagen. Dit is goed voor zowel de betrokken landen als voor Nederland.

Nederlandse ondernemingen zijn topspelers in meerdere sectoren, zoals water, voeding of logistiek. Door deze bedrijven aan te moedigen te investeren in gevestigde én ontwikkelingslanden, kan de ontwikkeling van de landen worden geholpen en krijgen Nederlandse bedrijven betere toegang tot nieuwe markten.

Het kabinet ziet voor Nederland als handelsland - met een open economie- een proactieve handelsagenda als essentieel. Zo komt er een gerichtere inzet om handel te stimuleren met 25 landen waar het internationaal verdienpotentieel groot is. Zowel het grootbedrijf, het mkb en startups kunnen daarbij op ondersteuning van de overheid rekenen

Via Atradius DSB bieden we met de exportkredietverzekering en regelingen als het Dutch Good Growth Fund en Dutch Trade and Investment Fund zekerheid van betaling door het verzekeren van krediet voor kapitaalgoederenexport en aannemingswerken in het buitenland. Met name bij lange looptijden en op risicovolle markten, zoals als Mexico, Brazilië, de Golfregio, China, Taiwan en Indonesië, is de behoefte naar deze zekerheid groot onder Nederlandse bedrijven. Dit komt mede doordat banken en private verzekeraars vaak niet aan deze vraag tegemoet kunnen komen.

Naast deze internationale focus wil het kabinet onder meer via het groene instrumentarium van Atradius DSB en het financieringsaanbod van Invest International klimaatvriendelijke en duurzame projecten stimuleren. Hierbij valt te denken aan de aanleg van windmolenparken en duurzame landbouw. Dit is al langer een prioriteit, maar we zien dat steeds meer nieuwe ondernemers met een duurzame focus de weg naar deze faciliteiten weten te vinden. We hopen dat we met deze ingeslagen weg de Nederlandse exporteurs nog beter van dienst kunnen zijn, en dat we ook lokaal een duurzame impact kunnen maken.

Wouter Schnitzler – Ministerie van Buitenlandse Zaken

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693

Social Media