Kalender

26 september
Ekv stakeholder bijeenkomst

Vergroening van de ekv

Namens de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken en Atradius Dutch State Business bent u van harte uitgenodigd voor de stakeholderbijeenkomst van de exportkredietverzekeringsfaciliteit (ekv). Deze bijeenkomst heeft als doel om ideeën en standpunten uit te wisselen over het ekv-beleid met onze stakeholders.


Programma:

13:00-13:30 | Inloop

13:30-13:45 | Welkom door dagvoorzitter Astrid Bronswijk

13:45-14:00 | Keynote door staatssecretaris Snel

14:00-14:15 | Presentatie “Vergroening van de ekv” door Bert Bruning

14:15-15:45 | Tafeldiscussie

15:45-16:00 | Samenvatting bevindingen door Bert

16:00-17:00 | Afsluitende borrel


Locatie: The Hague Humanity Hub, Fluwelen Burgwal 58, 2511 CJ Den Haag

Tijdens deze bijeenkomst staat het instrumentarium van de ekv centraal. Het thema van deze mvo-stakeholdersbijeenkomst zal zijn: “Vergroening van de ekv”. De Rijksoverheid heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van Parijs. Concreet betekent dit dat de Nederlandse staat zich inspant om deze doelen te behalen.


De ekv kan hier haar bijdrage aan leveren en biedt kansen en uitdagingen voor al onze stakeholders: exporteurs, ngo’s, banken en belangenorganisaties. Het is daarom belangrijk om hierover met u van gedachten te wisselen.

De agenda wordt nog samengesteld, verdere informatie hierover volgt zo snel mogelijk.


Mocht u onderwerpen willen aandragen voor de agenda, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij verzoeken u eventuele bijdragen vooraf per mail of telefonisch door te geven.


Graag ontvangen wij voor vrijdag 13 september 2019 bericht of u aanwezig kunt zijn bij de bijeenkomst. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen: +31 (0)70 342 7535. Aanmelden kan via

17 oktober
Seminar: Groeien over de grens

Wegens het succes van de eerste editie organiseert Atradius Dutch State Business in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de tweede keer het seminar Groeien over de grens.


Groeien over de grens is een seminar over zakendoen in het buitenland, waarmee wij ondernemers en exporteurs helpen om hun groeimogelijkheden internationaal te benutten. Interessante gastsprekers en ondernemers met ervaring in het buitenland delen hun visie op de huidige internationale handelsmogelijkheden. Dit jaar staat het seminar in het teken van duurzaam internationaal ondernemen.


Net als vorig jaar zullen er na de introductie diverse break-out sessies plaatsvinden. Ook nu zullen er ook weer sessies zijn die ingaan op ontwikkelingen in specifieke regios. Daarnaast willen we ons richten op duurzame thema’s zoals bijvoorbeeld hernieuwbare energie, duurzame voedselproductie of voorziening van schoon water.

Programma (onder voorbehoud):

12.30 - 13.00 | Ontvangst met koffie en thee
13.00 - 13.15 | Introductie door Bert Bruning
13.15 - 13.30 | Opening - Ondersteuning van Buitenlandse Zaken bij Export
13.30 - 14.15 | Keynote Presentatie
14.15 - 14.30 | pauze
14.30 - 15.15 | Breakout sessie ronde 1: Thema presentaties duurzaam ondernemen
15.15 - 16.00 | Breakout sessie ronde 2: Workshops ontwikkelingen in diverse regios
16.00 - 16.15 | Pauze
16.15 - 16.45 | Keynote
16.45 - 17.00 | Dagafsluiting
17.00 - 18.30 | Netwerkborrel


De officiële uitnodigingen met de mogelijkheid voor aanmelding zullen medio september worden verstuurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido Minnaert op telefoonnummer 020-5532978 of per email via

21 november
Introductiecursus

Donderdag 21 november a.s. organiseert Atradius Dutch State Business een introductieseminar over middellange exportkredietverzekering. Dit seminar, dat plaats zal vinden op ons kantoor aan de David Ricardostraat 1 te Amsterdam, zal een hele dag beslaan en is bestemd voor (nieuwe) medewerkers van bestaande én nieuwe exporterende klanten, die via hun werk te maken hebben met middellange exportkredietverzekering.


Tijdens deze dag zullen aspecten van het middellange kredietverzekeringsbedrijf, zoals onze producten, acceptatie van aanvragen, afhandeling van schade en het landenbeleid aan bod komen. Tevens wordt de praktijk van acceptatie toegelicht in de vorm van een case.


Het seminar begint om 09.15 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur. Indien u zichzelf of collega’s wilt opgeven, dan kunt u een e-mail sturen naar het adres hieronder. Ongeveer een week voor aanvang ontvangt u een bevestiging met het programma en de routebeschrijving.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Duns op telnr. 020 553 2329 of per e-mail:

Bekijk nu het landenbeleid van Atradius Dutch State Business