Janson Bridging zorgt voor meer bereikbaarheid
op het platteland van Sri Lanka

Janson Bridging is een Nederlandse onderneming uit Hank, Noord-Brabant, opgericht in 1972, met rond de 70 medewerkers. Wereldwijd zijn zij actief met het verhuren en bouwen van bruggen. Ze zijn marktleider in Europa als het gaat om de bouw van modulaire bruggen, en zijn wereldwijd zelfs de grootste verhuurder als het gaat om tijdelijke bruggen. In Europa hebben ze vestigingen met voorraden in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België, Italië, Noorwegen en Polen. Buiten Europa hebben ze een uitgebreid netwerk van agenten en distributeurs.

Bob Barkel, CEO van Janson Bridging: “Wij zijn gespecialiseerd in modulaire brugsystemen, en wij zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld van bruggenbouwer naar service-provider. Waar we vroeger begonnen met engineering, starten we tegenwoordig met haalbaarheidsstudies op basis van de IFC performance standards. Vervolgens leveren we de bruggen niet alleen, maar we zorgen ook voor de turn key installatie incl. training, onderhoud en nazorg waarmee we de klant geheel ontzorgen.”


In 2015 kreeg Janson Bridging al een opdracht vanuit het ministerie van Economische Ontwikkeling van Sri Lanka voor 463 bruggen (zie creditnotes 2/2015). Inmiddels zijn daar dit jaar nog nieuwe opdrachten bij gekomen voor 430 extra bruggen.


Barkel: ”Door het ontbreken van een goede infrastructuur wordt de lokale bevolking beperkt in haar mogelijkheden. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om toegang tot markten voor handel, medische voorzieningen of onderwijs. Voor de internationale tak van Janson Bridging gaat het daarom niet alleen maar om het bouwen van bruggen. Het gaat ook om het creëren van welvaart. Door deze bruggen worden de rurale gebieden toegankelijk en kan de levensstandaard van de lokale bevolking verbeteren. Op deze manier leveren de bruggen dus een aanzienlijke bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.”

Bob Barkel, CEO van Janson Bridging


“De complexiteit van de logistieke organisatie is enorm groot. We zijn op dit moment op 110 sites gelijktijd aan het werk. ”

De bruggen die aan Sri Lanka geleverd worden, worden gemaakt van staal en beton en zijn sterk genoeg om natuurrampen, zoals overstromingen, te trotseren. De bruggen die voor dit project worden geleverd zijn kleinere bruggen variërend van 6 tot 30 meter, voor de rurale gebieden. Vanaf het moment dat er gestart wordt kan een brug binnen 105 dagen geplaatst zijn. Hiervoor worden lokale aannemers ingeschakeld die de graafwerkzaamheden verrichten en de betonnen fundering storten. Daarna wordt het stalen frame geplaatst, daar gaan zwaluwplaten op, dan vlechtwerk en uiteindelijk wordt een betonnen rijdek gestort voordat de brug wordt afgewerkt. Vanwege het feit dat de bruggen allemaal in afgelegen gebieden liggen, is het project een grote logistieke uitdaging.Barkel: ”De complexiteit van de logistieke organisatie is enorm groot. We zijn op dit ogenblik op meer dan 110 sites gelijktijdig aan het werk. Maar door een goede samenwerking met lokale partners en onderaannemers kunnen we inmiddels zeer efficiënt werken. In Sri Lanka hebben we centraal depot waar de containers met onderdelen worden geleverd. Van hieruit worden de onderdelen van de bruggen gedistribueerd naar de verschillende locaties. We maken gebruik van speciale apps op mobiele telefoons met foto’s zodat we gekoppeld aan GPS locatie real time kunnen volgen wat de status is van een specifieke site. Daarnaast doen we een deel van de inspecties met drones om veel sneller op de hoogte te zijn van de lokale werkzaamheden. Want als je in deze landelijke gebieden naar verschillende locaties toe wilt om de status te inspecteren, kost dit vanwege de slechte infrastructuur nu nog veel tijd.”

Net als voor de eerste 463 bruggen is er voor de nieuwe projecten door Atradius Dutch State Business, in samenwerking met RVO, ook een milieu- en sociale beoordeling uitgevoerd. Janson Bridging hanteert de IFC performance standards en heeft diverse ISO certificeringen. De bouw voldoet aan internationale standaarden en ze zijn zeer goed in staat om eventuele negatieve effecten te beperken. Op basis hiervan is het milieu- en sociale risico dan ook aanvaardbaar.


Door de verzekeringen en garanties die Atradius Dutch State Business op dit project heeft afgegeven, kan Janson Bridging haar werk doen, zonder dat zij betalingsrisico’s lopen die de bedrijfsvoering in gevaar brengen.


Janson Bridging is wereldwijd actief en er is geen brug te ver. Barkel: “Ook al zijn we begonnen in Nederland, wij profileren Janson Bridging als een Europees bedrijf. Bij de keuze van onze exportlanden gebruiken we een zelf ontwikkelde business development tool waarin gehanteerde parameters in combinatie met de juiste timing de keuze voor een bepaald land onderbouwen. We gaan niet zomaar exporteren omdat ‘het een leuk land is’. En tenslotte moet er vertrouwen zijn. In de klant, je partners en in elkaar.

Guido Minnaert, Marketing communicatie manage

Marijn Kastelein, Export Credit Specialist

“Ook al zijn we begonnen in Nederland, wij profileren Janson Bridging als een Europees bedrijf. ”

Nederlandse machines voor aardappelverwerking in India