TechnipFMC bouwt installatie voor bio-olie in Zweden

Foto: BTG-BTL

TechnipFMC’s kantoor in Zoetermeer is opgericht in 1963 en is onderdeel van de Process Technology divisie binnen de Technip Energies business unit. In Zoetermeer houdt Technip zich met name bezig met ethyleen- en waterstofproductie-technologieën. Het huidige aanbod omvat in toenemende mate blauwe en groene waterstofoplossingen, soms in combinatie met CO2-afvangfaciliteiten. In Nederland zijn vijf TechnipFMC vestigingen. Het kantoor in Zoetermeer is met name actief in de olie- en gasindustrie als licentiegever en het verlenen van EPC service (engineering, procurement and construction).

Het bedrijf heeft vestigingen in 48 landen en heeft meer dan 37.000 werknemers.

Hans Knook, Deputy Finance Director: “Ik houd me onder meer bezig met financiering en de beoordeling van financiële risico’s van prospects en projecten. De looptijd van de projecten varieert van 2 tot 4 jaar en in die periode kunnen veel zaken veranderen. Het is daarom belangrijk om van tevoren een goede analyse te maken van de financiële aspecten en risico’s.”

Foto: Copyright TechnipFMC

Wereldwijd actief TechnipFMC is een wereldleider met 3 segmenten: Subsea, Surface Technologies en Technip Energies. De vestiging in Zoetermeer is onderdeel van Technip Energies en één van de technologiecentra die eigen knowhow op het gebied van ethyleen- en waterstof/syngas-gerelateerde technologie aanbieden, evenals technologieën van derden onder licentie die gericht zijn op hernieuwbare/duurzame alternatieven voor olie- en gasgrondstoffen in de energietransitie. Knook vertelt: “Op dit moment zijn we betrokken bij de uitvoering van een duurzame luchtvaartbrandstoffabriek voor SkyNRG in Nederland, die na voltooiing brandstof zal produceren uit bio-afval (dus zonder gebruik te maken van conventionele fossiele ruwe olie) voor de luchtvaartindustrie.”

De vestiging in Zoetermeer is ook actief buiten Nederland, in Europa, Rusland, Afrika, het Midden-Oosten, India en het Verre Oosten. Een lopend project waarvoor een exportkredietverzekering is afgesloten, bevindt zich in Zweden. De klant is Pyrocell AB en in maart van dit jaar is begonnen met de bouw van een pyrolysis fabriek in Gävle in Zweden. Met de technologie van het bedrijf BTG-BTL uit Enschede werd TechnipFMC geselecteerd als de leverancier voor een ‘fast pyrolysis plant’. Met de technologie van het Enschedese bedrijf, Fast Pyrolysis Bio-Oil, wordt biomassa via een snel proces omgezet naar olie. De fabriek in Zweden gaat zaagsel van een aangrenzende zaagfabriek gebruiken. Eerder, in 2019, heeft TechnipFMC een contract met een andere klant voor een soortgelijke fabriek in Scandinavië afgesloten.

"De keuze om voor dit project een exportkredietverzekering af te sluiten is in overleg met onze klant gemaakt, omdat de verzekering ook de financierende bank extra zekerheid biedt waardoor de klant de financiering van dit project kon afronden."

Technologisch proces Knook: “Pyrolyse ‘olie’ (FPBO) is een hernieuwbare, tweede generatie biovloeistof die kan worden gebruikt als een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen om hernieuwbare energie en chemicaliën te produceren. FPBO-technologie transformeert non-food biomassa-afval in een vloeistof. Deze bio-olie is eenvoudig op te slaan en te transporteren en kan gemakkelijk worden gebruikt in veelzijdige toepassingen in een ‘biobased economy’, waaronder warmte, elektriciteit, transportbrandstoffen en in bioraffinaderijen.” Het proces is gebaseerd op het intensief mengen van biomassadeeltjes en heet zand in een reactor in een zuurstofarme omgeving, waarbij de biomassa wordt omgezet in FPBO en duurzame warmte die lokaal wordt gebruikt. De mineralen uit de biomassa worden verzameld en kunnen worden teruggegeven aan de natuur om uitputting van de mineralen in het bos te voorkomen.

TechnipFMC heeft ervaring opgebouwd in het leveren van complete turnkey FPBO-units, inclusief engineering, inkoop en bouw en inbedrijfstelling (EPC), met kerncomponenten van de installatie op basis van uitsluitend door BTG Bioliquids (BTL) geoctrooieerde FPBO-licentie technologie. De pyrolyse-installatie is gebaseerd op een modulair ontwerp dat een snelle installatie mogelijk maakt.

De afnemer, Pyrocell AB is gezamenlijk eigendom van Setra AB, een van de grootste houtproducenten van Zweden, en Preem AB, het grootste brandstofbedrijf van Zweden. De geproduceerde bio-vloeistof zal uiteindelijk als biobrandstof worden gebruikt, waardoor het verbruik van conventionele ruwe olie (fossiele brandstof) voor de productie van transportbrandstoffen zal afnemen.

Exportkredietverzekering Knook: “De keuze om voor dit project een exportkredietverzekering af te sluiten is in overleg met onze klant gemaakt, omdat de verzekering ook de financierende bank extra zekerheid biedt waardoor de klant de financiering van dit project kon afronden. TechnipFMC verzekert niet elke transactie met Atradius DSB. Welke projecten we verzekeren hangt af van verschillende factoren, zoals het niveau en de duur van onze financiële blootstelling tijdens de projectuitvoeringsfase, de mogelijkheden van de klant om zelf mijlpaalbetalingen te financieren tijdens onze engineering-fabricage fase van de installatie, en de geografische bestemming van de installatie.”

Advies Als advies voor andere exporteurs wil Knook het volgende meegeven: “Probeer een vertrouwensrelatie op te bouwen met uw potentiële klant, waarin (financiële) risicoaspecten openlijk kunnen worden besproken en begrepen. Het is belangrijk om de dialoog over deze zaken zo vroeg mogelijk in de onderhandelingsfase te starten om voldoende tijd te hebben om te zoeken naar de beste kosteneffectieve, innovatieve oplossing die voor beide partijen een win-win situatie kan zijn. Onderschat niet de tijd die nodig is om een financierings-/exportkredietverzekerings-regeling op te zetten en af te ronden.”

Margriet van Dongen - Underwriter/Business Developer

Monique Duns - Events & Communication Officer

Foto: Copyright TechnipFMC

Kennismaken met John Lorié