Interview Koninklijke Philips Medical - Keshava Kumar Lal

Hoe is de normale gang van zaken bij Philips Medical beïnvloed door de hele Covid19 -situatie? Covid-19 heeft op een of andere manier wel invloed gehad op iedereen in de wereld - Philips is hierop zeker geen uitzondering. De constante ontwikkelingen van de situatie sinds het begin van het jaar zijn een behoorlijke uitdaging geweest in elk van onze 17 markten. Om de situatie in goede banen te leiden, hebben we al onze middelen ingezet. Op deze manier konden we blijven voldoen aan de drievoudige zorgplicht van Philips: het blijven voldoen aan de kritische behoeften van onze klanten, het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. Daarnaast heeft Philips op centraal en regionaal niveau taskforces opgezet, volledig in overeenstemming met de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten.

De gevolgen van de pandemie zijn tweeledig, aangezien we zowel in de gezondheidszorgsystemen als in de persoonlijke gezondheidsruimte actief zijn. De meest noodzakelijke producten uit ons uitgebreide healthtech-productportfolio zijn monitoren voor de vitale functies van patiënten, draagbare ventilatoren en medische verbruiksartikelen voor niet-invasieve en invasieve beademing voor de behandeling van een breed scala aan aandoeningen van de luchtwegen. Andere producten en oplossingen van Philips ondersteunen op het gebied van diagnose, behandeling en herstel van COVID-19. Hierbij kun je denken aan een reeks diagnostische beeldvormingssystemen (CT, mobiele diagnostische röntgenstraling en echo-apparatuur). Deze worden gebruikt voor de diagnose en het beoordelen van aandoeningen van de luchtwegen, alsmede oplossingen voor ziekenhuizen om patiënten op de intensive care centraal te bewaken en te beheren (Philips eICU-portfolio). We hebben onze productie van deze apparatuur opgevoerd om patiënten over de hele wereld in deze uitzonderlijke situatie te ondersteunen.

Keshava Kumar Lal is hoofd Project Development & Structured Finance bij Philips Capital en heeft afgelopen tijd veel gebruik gemaakt van de regelingen die zijn op gezet naar aanleiding van de Corona-crisis.

Atradius Dutch State Business en de Nederlandse overheid hebben verschillende maatregelen genomen om de Nederlandse exporteurs te helpen. Philips heeft een aantal van deze maatregelen kunnen gebruiken voor verschillende transacties. Kunt u ons vertellen hoe deze maatregelen Philips hebben geholpen? Ik wil Atradius DSB, samen met de Nederlandse overheid (het ministerie van Financiën en het ministerie van Buitenlandse Zaken), complimenteren met het feit dat zij met zoveel snelheid en flexibiliteit hebben gehandeld om patiënten en onze klanten in deze ongekende tijden te ondersteunen. De maatregelen van Atradius DSB zijn zeker een steun geweest voor Philips in deze uitdagende tijden. Het mogelijk maken van dekking voor kortlopende exportkredieten, het uitbreiden van het landenbeleid en de landenplafonds, net als de flexibiliteit rond de vereiste aanbetalingen zijn voor Philips cruciaal geweest om in moeilijke markten overeenkomsten te sluiten. Hierdoor is essentiële gezondheidszorgapparatuur voor de behandeling en diagnose van Covid-19-patiënten toegankelijk geworden.

Atradius Dutch State Business heeft ook een snel goedkeuringsproces geïmplementeerd. Dit proces kan worden gebruikt voor exporteurs met duidelijk urgente transacties als gevolg van de Corona-crisis. Philips is een van onze klanten die van dit proces heeft geprofiteerd. Kunt u uw ervaringen delen? Het betreft letterlijk een snel goedkeuringsproces. Gezien de huidige situatie is het versnelde goedkeuringsproces de belangrijkste maatregel die is genomen voor Philips en onze klanten. Timing is bij COVID-19 van essentieel belang, en we hadden dringende gevallen die een snelle besluitvorming vereisten. Ik ben erg blij met de uitvoering van het versnelde goedkeuringsproces en we blijven er gebruik van maken wanneer onze klant het nodig heeft.

Is er nog iets anders dat u wilt aanstippen in verband met de aanpak van de Corona-crisis door Atradius Dutch State Business? De vooruitziende blik en de snelle reactie van Atradius DSB op de wereldwijde Covid-19-crisis is evident en wordt zeer gewaardeerd. Atradius DSB is een echte partner van Philips bij het bestrijden van deze pandemie en het ondersteunen van patiënten en zorgverleners in verschillende landen. Daarom wil ik het team van ADSB nogmaals complimenteren met hun inzet voor ondersteuning, hun openheid voor feedback uit de markt en hun sterke drang om zaken voor elkaar te krijgen.

Edgar Bes - Export Credit Specialist

Guido Minnaert - Marketing & Communication Manager

Colombia: een belangrijke investeringspartner