Kennismaken met...

John Lorié

Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben lang geleden geboren in het Haagsche Statenkwartier en, na enige omzwervingen in de omgeving van de Residentie, daar sinds begin jaren negentig woonachtig. Ik woon hier met mijn vrouw Anja, die marketing doceert, onze drie kinderen zijn uitgevlogen. Ik ben dus een Hagenaar van ‘Het Zand’, maar ken ‘Het Veen’ ook erg goed. Al was het maar omdat ik zes jaar betaald voetbal heb gespeeld, bij ADO Den Haag. Bij HBS ben ik al weer jarenlang lid, spelende bij de Klassieke Veteranen, en in de zomer (Friday Night) cricket, ‘The King of Sports’. Naast de sport heeft de wereldliteratuur mijn belangstelling. Voor economen zou John Steinbeck’s Grapes of Wrath eigenlijk verplichte kost moeten zijn.

Hoe lang werk je al bij Atradius en wat heb je hiervoor gedaan? In 2011 gestart, dus net na de Grote Financiële Crisis. Daarvoor met dat fenomeen kennisgemaakt bij ABNAMRO, waar ik na een aanloop als concerntrainee 22 jaar in diverse functies heb gewerkt. Eerst in het reguliere bankieren, als relatiebeheerder, daarna in de zakenbank bij structured finance en uiteindelijk, uiteraard, bij Economisch Onderzoek. Na ABNAMRO werkte ik korte tijd als Senior Econoom bij MN Services. Mijn loopbaan ben ik begonnen op de afdeling Financieel Economische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder ben ik al heel lang aan de Universiteit van Amsterdam verbonden, als student, promovendus, docent en thans als onderzoeker. Mijn proefschrift (‘Taxes and Exchange Rates in the EU’) ging over de verstoring van investeringsstromen door belastingen en wisselkoersbewegingen.

Wat doe je precies bij Atradius en wat is er zo leuk aan jouw functie? Ik ben verantwoordelijk voor economisch onderzoek bij Atradius. Met zeven collega economen hebben we de taak de economische ontwikkelingen te volgen, te duiden en te vertalen in beleid ten behoeve van risicobeheer, voor Atradius DSB en de Atradius Groep. Daarnaast treden we met ons onderzoek naar buiten en brengen we Atradius op die wijze voor het voetlicht. Onderzoek is mij op het lijf geschreven (ik ben nogal nieuwsgierig). Het is stimulerend - en ook productief - om dat in teamverband te doen. We zijn een ijzersterk team.

Kun je iets vertellen over de rol van het economen team bij het beoordelen van de landenrisico’s? We analyseren de macro-economische ontwikkelingen in een land en formuleren op basis daarvan een advies over het te voeren landenrisicobeheer. Concreet gaat het natuurlijk over betalingsrisico’s die niet aan de debiteur te wijten zijn. We kijken vooral naar overheden, het bankwezen en mogelijke restricties op betalingsstromen. We zijn niet puur commercieel bezig en hoeven niet voor de grootste deals te gaan die het meeste opleveren. We kunnen echt iedereen bedienen. Op dit moment hebben we vanwege de Corona crisis intensief contact met de Staat, om te kijken of- en hoe we onze klanten kunnen helpen, want als exportkredietverzekeraar heb je nu echt een toegevoegde waarde. Commerciële verzekeraars sluiten epidemieën als schade-oorzaak vaak uit. Wij doen dat niet.

De Coronacrisis is een interessante tijd voor economen. Hoe kijk jij tegen de huidige ontwikkelingen in Nederland aan? Ik denk dat de Nederlandse regering met de ‘intelligente lockdown’ grosso modo goed heeft gereageerd op de dreiging van de pandemie. Zeker als je bekijkt hoe bijvoorbeeld het VK en de VS het aanpakken. De curve is duidelijk afgevlakt, het is een kwestie van het goed doorkomen van de onvermijdelijke recessie en volgend jaar opveren. Ook hier geldt dat Nederland het ten opzichte van ons omringende landen, kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk, goed doet. Althans naar verwachting. Minder krimp, beter herstel. Dat neemt niet weg dat er een lastige periode aankomt, ook voor de export. De wereldhandel krimpt dit jaar met zeker 15%.

De Coronacrisis heeft natuurlijk enorme impact op de wereldeconomie. Kun je al iets zeggen welke landen deze crisis goed doorkomen en voor welke landen er grote problemen worden verwacht? In het algemeen kan je zeggen dat de landen die snel en accuraat reageren op de dreiging van Covid-19 ook de minste economische schade gaan oplopen. En dan bedoel ik een snelle, op maat gesneden lockdown en afgewogen versoepelingen. Dat zie je niet overal. In de ontwikkelde landen maken met name de VS en het VK het wat mij betreft bont. Vooral in de VS zie ik geen heldere lijn in het beleid. Daar vergroot de crisis de ongelijkheid, en dat was al een probleem. Het VK zwalkt en negeert daarbij vooralsnog de problematiek van de ‘post Brexit’ handelsrelatie met de EU. Maar we hoeven ons natuurlijk geen zorgen te maken over de betaalcapaciteit van die landen. Dat hoeft vooralsnog ook niet voor grote opkomende landen als China, Rusland, Mexico, India, Turkije en zelfs het door de pandemie zwaar getroffen Brazilië. Het gaat vooral om landen die voor de crisis al economisch en soms ook politiek in zwaar weer verkeerden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan olie-exporteurs Angola en Ecuador. Maar door op maat gesneden landenrisicobeheer, dat over de hele linie zal worden aangescherpt, kunnen zaken op deze landen toch in behandeling worden genomen.

John Lorié - Chief Economist