Interview met Thecla Bodewes

Over Thecla Bodewes Shipyards en de Rijkscommissie

Zou je iets kunnen vertellen over jezelf, en over Thecla Bodewes Shipyards?


Mijn naam is Thecla Bodewes en ik ben directeur van Thecla Bodewes Shipyards. Thecla Bodewes Shipyards is een echt familiebedrijf met haar oorsprong in Hoogezand en we bestaan al meer dan 200 jaar. We zijn gespecialiseerd in het bouwen van schepen voor de commerciële scheepvaart, zoals baggerschepen, coasters, tankers, passagiers-, binnenvaartschepen, maar ook kotters, sleep- en duwboten. Sinds de overname’s van De Kaap, Volharding, Peters Shipyards en Barkmeijer Shipyards hebben we vier scheepswerven in Harlingen, Kampen, Meppel en Stroobos.


Je bent een van de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in de Rijkscommissie. Zou je in je eigen woorden willen uitleggen wat de Rijkscommissie precies doet?


De Rijkscommissie is een overlegorgaan waarbij de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking samen met het bedrijfsleven kijken naar de knelpunten, mogelijke oplossingen, internationale ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van export-kredietverzekeringen en financiering en investeringsverzekeringen met als doel meer export en globalisering voor het Nederlandse bedrijfsleven. De kernvraag voor de Rijkscommissie is dan ook wat we (gezamenlijk) kunnen bereiken om een zo eerlijk mogelijk Level Playing Field te creëren. Er wordt gekeken met een brede visie op internationalisering, waarbij de Nederlandse handel & export centraal staat. Er komen veel praktijkvoorbeelden aan bod, en er worden regelmatig experts uitgenodigd om hun ervaringen te delen.

Waarom is de Rijkscommissie zo belangrijk voor het Nederlandse bedrijfsleven en in het bijzonder voor de Nederlandse export?


We kijken naar oplossingen voor alle ondernemers (ook de midden- en kleinbedrijven) en dat is belangrijk voor de hele Nederlandse economie.Daar moet ik wel bij vermelden dat het met name gaat om export buiten de Europese Unie. Want we moeten ons ook realiseren dat de internationale handel binnen de EU best wel goed geregeld is.


Wat voor soort bedrijven zijn er nog meer vertegenwoordigd in de Rijkscommissie en hoe vaak komen jullie bij elkaar?


Multinationals, banken, brancheorganisaties zoals FME-CWM en VNO-NCW, maar ook enkele MKB’ers vertegenwoordigen het bedrijfsleven vanuit verschillende disciplines. Bij deze meetings zijn naast maritieme bedrijven, Agro & Food bedrijven, de high tech sector en watermanagement aanwezig, en ondanks de verschillende achtergrond hebben we allemaal te maken met dezelfde problematiek en uitdagingen.


De Rijkscommissie komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar maar indien noodzakelijk vaker. Daarnaast zijn er een soort pop-up commissies die de opdracht kunnen krijgen in korte tijd specifieke problemen op te lossen. Door samenwerking en overleg met andere organen zoals onder andere het Internationaal Strategisch Overleg (ISO NL) is er een goede wisselwerking.

Wat zijn op dit moment de uitdagingen voor Thecla Bodewes Shipyards en hoe kan de Rijkscommissie hier een rol in spelen?


Voor ons als scheepsbouwers en daarbij voor onze opdrachtgevers is een van de grootste uitdagingen financiering. Voor schepen is dit vrij lastig, niet alleen voor de moeilijkere landen, maar ook voor de Nederlandse internationaal varende rederijen. Een mogelijke oplossing is een financieringsconstructie met zogenaamd domestic cover verzekerd door Atradius. Dit is voor ons en alle internationaal opererende Nederlandse maritieme bedrijven een mogelijke oplossing waardoor de maritieme industrie kan blijven vernieuwen en steeds duurzamere schepen op de markt kan brengen. Dit is één van de onderwerpen waar we binnen de Rijkscommissie naar kijken.


Zou je voorbeelden kunnen geven van onderwerpen die in de Rijkscommissie aan bod zijn gekomen?


In principe komen alle producten van Atradius Dutch State Business wel aan bod binnen de Rijkcommissie, of het nu gaat om kredietverzekeringen, garanties of investeringsproducten. Daarnaast wordt bijvoorbeeld gesproken over de concurrentie met andere ECA’s. Dit is belangrijk om een eerlijk speelveld in stand te houden. Tot slot bespreken we bijvoorbeeld ook landen met een uitdagende problematiek en hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Daarnaast zorgt de Rijkscommissie ook voor input als het gaat om voorstellen zoals bijvoorbeeld handelsbrieven van de betreffende Minister aan de kamer.

Hebben (exporterende) bedrijven die zelf niet in de Rijkscommissie zitten, de mogelijkheid om onderwerpen op de agenda te krijgen?


Als er ondernemers zijn die zelf niet in de Rijkscommissie zitten, maar die wel bij exportactiviteiten voor bepaalde uitdagingen staan, dan kunnen ze altijd het secretariaat van de Rijkscommissie, FME-CWM of VNO-NCW benaderen. Daar wordt gekeken of het onderwerp op de agenda van de Rijkscommissie thuishoort en kan ook meer informatie over de werkzaamheden van de Rijkscommissie gevraagd worden.


Wat zou je zelf nog willen toevoegen over de Rijkscommissie?


De Rijkscommissie is er niet alleen voor de grootbanken en multinationals maar is er ook voor het MKB binnen alle sectoren. Toch kan de Rijkscommissie wel iets meer publiciteit gebruiken, want achter de schermen gebeurt er best veel. Het is dus belangrijk om te laten zien wat haar bijdrage is en dat dit de BV Nederland helpt om meer te exporteren en te investeren binnen een zo eerlijk mogelijk Level Playing Field.

Guido Minnaert, Marketing Communicatie Manager

Exporteren naar Afrika met beperkt wisselkoersrisico