Voorwoord

Het afgelopen jaar was zeer uitdagend. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zijn overheden, bedrijven en mensen zoals u en ik op de proef gesteld. Vorig jaar december had hooguit een enkeling gehoord van Covid-19 of Corona en niemand had op dat moment kunnen verwachten wat voor impact deze ziekte zou hebben op de wereldwijde economie en op ons dagelijkse leven. Sinds maart hebben we in Nederland te maken met intelligente lockdowns, volle ziekenhuizen, thuiswerken, videobellen, enzovoorts. De anderhalve meter maatschappij en social distancing zijn voorlopig nog steeds ‘de nieuwe realiteit’.

De Covid-19 crisis zorgt bij veel bedrijven voor onzekerheid en zware uitdagingen. Om deze onzekerheid enigszins weg te nemen is het afgelopen jaar vanuit de ministeries goedkeuring gegeven voor een steunpakket met speciale maatregelen. Een breed steunpakket dat de Nederlandse exporteurs moet helpen door onder meer verruiming van bepaalde voorwaarden. Aanvankelijk was het pakket met maatregelen tot eind van dit jaar toegezegd, maar inmiddels is dit verlengd tot 30 juni 2021. Dit geldt voor alle maatregelen zoals bijvoorbeeld hogere gedekte percentages op liquiditeitsproducten, het in dekking kunnen nemen van kortlopende transacties, de indirecte export enzovoorts. Hier hebben we al eerder aandacht aan besteed, maar verderop in deze Creditnotes geven we nog een update.

Maar buiten alle Covid-19 perikelen zouden we haast vergeten dat er dit jaar nog heel wat andere belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Zo zijn vorige maand de presidentsverkiezingen in de VS geweest, waarbij Trump het onderspit heeft moeten delven tegen Biden. Een ontwikkeling die waarschijnlijk op termijn een positieve invloed heeft op de wereldeconomie. Dat wil uiteraard niet zeggen dat de handelsoorlog tussen China en de VS ineens opgelost zal zijn, maar het biedt bijvoorbeeld wel perspectief voor een handelsakkoord tussen de EU en de VS. En dat zijn uiteraard positieve ontwikkelingen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Bovendien heeft Biden al aangegeven dat hij het klimaatverdrag van Parijs op de 1e dag als president zal ondertekenen. Aangezien klimaat een belangrijke prioriteit is van de overheid en er ook bij Atradius DSB een belangrijke focus is op vergroening van de portefeuille, kan deze stap van de VS ons misschien een beetje helpen om op internationaal niveau een ‘level playing field’ te waarborgen.

Zoals bekend verliepen de presidentsverkiezingen in de VS al vrij moeizaam, maar de Brexit onderhandelingen verlopen nog lastiger. Inmiddels is het december en haalt de tijd ons langzaam maar zeker in. Bij een Brexit zonder deal zal de handel met het Verenigd Koninkrijk terugvallen op de regels van de WTO. Dat betekent invoerheffingen op vrijwel alle producten, met alle gevolgen die daarbij horen. Een deal is misschien niet voor alle EU-lidstaten van belang, maar voor Nederland is het wel degelijk belangrijk. Wij exporteerden in 2019 bijna € 40 miljard naar het Verenigd Koninkrijk en de invoer was iets minder dan € 25 miljard. Dus hopelijk komt er een oplossing die ervoor zorgt dat de handel stabiel blijft.

Waar we normaal tijdens de feestdagen op familiebezoek gaan en vooral de gezelligheid opzoeken, zullen we dit jaar kerst en oud en nieuw voornamelijk in beperkte kring gaan vieren. Voor velen wellicht een andere invulling, maar hopelijk helpt dit mee om in 2021 weer terug te keren naar een normale situatie waarin we elkaar gewoon de hand weer kunnen schudden. Ik zie daar naar uit.

Ik wens u allen ondanks alles hele fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe.

Met vriendelijke groet,

Bert Bruning

Elemental Water Makers naar Curacao