Kennismaken met...

Marije Hensen

Kun je iets over jezelf vertellen?

Momenteel werk ik achter de keukentafel in Alkmaar aan diverse zaken op het gebied van mvo. Naast mijn werk doe ik vrijwilligerswerk voor de verstandelijk beperkten van Reigersdaal.

In mijn vrije tijd hou ik van lezen, cadeautjes maken en weggeven, en er met mijn kinderen op uit gaan.

Hoe lang werk je al voor Atradius en wat heb je hiervoor gedaan? In 2021 werk ik al weer 10 jaar bij ADSB als senior milieu- en sociaal adviseur. De perfecte functie als je zowel algemene sociale wetenschappen als milieukunde hebt gestudeerd. Verder ben ik hier terecht gekomen via drie verschillende adviseursfuncties en heb ik twee jaar bij een ngo gewerkt.

Wat doe je precies bij Atradius en wat is er zo leuk aan jouw functie? Mijn baan bij ADSB is de mooiste van Nederland. Toen ik een periode ‘in between jobs’ zat en een wervingsbureau sprak, vroegen ze me voor wat voor baan ze me midden in de nacht wakker mochten maken. Toen heb ik mijn huidige baan beschreven: uitdagend, altijd blijven leren en met een sterke buitenlandcomponent. Ik krijg de mooiste export van ons land op mijn bureau langs en mag me dan ingraven in de ins en outs van de bijbehorende projecten. Indien wenselijk ga ik ter plaatse bij het project kijken of alles naar behoren verloopt. Zonder deze baan was ik nooit in de woestijn van Kazachstan en Koeweit, de sneeuw van Spitsbergen of met een helikopter naar het afgelegen noorden van Mozambique geweest.

Kun je iets vertellen over de rol van het mvo-team bij het beoordelen van transacties? Bij het mvo-team komen alle aanvragen langs. Inmiddels doen we, zonder uitzondering, voor alle aanvragen een beoordeling. De screening die voorheen alleen ja of nee was, is sinds het nieuwe beleid ook een kleine beoordeling geworden. Als na de screening verder onderzoek nodig is, doen we dat vooral op risicobasis. Hoe groter de mogelijke risico’s van een project, hoe omvangrijker en diepgravender onze beoordeling is. We voeren dat allemaal uit volgens internationale standaarden die we zelf hebben vertaald naar een beleidsdocument.

Jullie hebben vanuit het mvo-team natuurlijk ook regelmatig te maken met NGO’s. Zij zijn soms erg kritisch op transacties die we hebben verzekerd. Kun je iets zeggen over de relatie die Atradius DSB heeft met NGO’s? Ik ben blij met ngo’s die kritisch op ons werk zijn, maar tegelijk ook snappen dat het ideaalbeeld dat ze nastreven niet over één nacht ijs behaald kan worden. Het liefst zou ik meer met ngo’s samenwerken om tot betere resultaten te komen. De praktijk kan echter weerbarstig zijn, maar ik zal altijd naar mogelijkheden blijven zoeken voor samenwerking. Ik geloof namelijk dat dat de beste resultaten oplevert.

Komt het weleens voor dat transacties worden afgewezen of moeten worden aangepast vanwege de mvo-beoordeling?

Ondanks dat wij ons best doen om betrokken partijen heel helder uit te leggen waarop we toetsen en welke stappen we van hen verwachten, komt het wel eens voor dat projecten niet aan de afgesproken voorwaarden voldoen. Zo worden er met enige regelmaat aanvragen afgewezen op milieu- en sociale gronden. Ook wordt een aanvraag soms ingetrokken als blijkt dat het project de milieu- en sociale doelen niet kan halen.

Jullie hebben vanuit mvo ook regelmatig contact met collega’s van andere ECA’s (Export Credit Agency). Kun je aangeven of er grote verschillen zijn in de beoordelingen tussen de landen? Natuurlijk zijn er verschillen in de manier van werken tussen de ECA’s van de diverse landen. Maar zeker bij de samenwerking op projecten met een hoog risico merk je dat we er allemaal vanuit hetzelfde perspectief in zitten. We willen graag dat we goede projecten ondersteunen en waar we problemen zien, proberen we die samen met het project op te lossen. Daarbij komt zo nu en dan wel onze Nederlandse aard naar voren, waarbij we gewoon zeggen waar het op staat en wat we vinden dat er beter moet. Dat kunnen Nederlanders beter dan veel andere nationaliteiten. Die liften daar overigens wel vaak graag op mee. De grootste verschillen in werken zit hem volgens mij vooral in de laag risico-projecten. Zo doen wij bij een C-classificatie project ook een milieu- en sociale beoordeling en laten veel andere landen dat over aan de underwriters.

Wat is de grootste uitdaging wanneer jullie projecten moeten beoordelen?

Een van de grootste uitdagingen bij het mvo-werk blijft het boven tafel krijgen van voldoende en vooral goede informatie. Meer dan eens krijgen we ja/nee antwoorden op onze vragen. Dat is echter niet voldoende, want we moeten een beeld van het project kunnen vormen en het comfort ontwikkelen dat het project goed gemanaged wordt. Dat kan alleen als de aangeleverde informatie goed genoeg is om dat beeld met voldoende kwaliteit op te bouwen. Gelukkig zijn er exporteurs die dit fantastisch doen.

Wat is het leukste aan je werk bij Atradius DSB?

Het mooiste aan mijn werk vind ik dat je zo nu en dan (achteraf) merkt dat we bij exporteurs of projecten echt een verschil hebben kunnen maken. Door steeds weer te blijven uitleggen waarom bepaalde informatie nodig is, merk je zeker bij weer terugkerende partijen soms een mooie groeicurve. Daar komt mijn adviseursachtergrond ook goed van pas. Daarnaast is de mogelijkheid om zo nu en dan persoonlijk bij een project te gaan kijken natuurlijk fantastisch. Dat helpt vervolgens ook weer om een beter beeld te krijgen van het project en geeft daarmee ook een betere beoordeling of sturingsmogelijkheden.


Marije Hensen - Senior Environmental & Social Advisor

Verlenging maatregelen Covid-19 crisis