VAMED zorgt voor oplossingen in gezondheidszorg


VAMED Nederland BV (VAMED) is onderdeel van de VAMED Groep, een full-service provider van ziekenhuizen en instellingen in de gezondheidszorg. De grootste aandeelhouder van VAMED is Fresenius, de marktleider in dialyse-apparatuur. Inmiddels heeft VAMED groep meer dan 900 projecten voltooid in meer dan 90 landen, verdeeld over vijf continenten. Met deze projecten richten zij zich op vier pijlers in de gezondheidszorg, namelijk preventie, acute zorg, revalidatie en verplegingszorg.

In Nederland is VAMED actief sinds 2003. De Nederlandse vestiging focust met name op de planning, bouw, inrichting, ingebruikname en onderhoud van ziekenhuizen en medische techniek.


De Project/Export Finance Manager bij VAMED: “Wij leveren wereldwijd greenfield turnkey oplossingen voor de gezondheidszorg. Hierbij kun je denken aan complete ziekenhuizen, inclusief management, maar we doen ook management en service onderhoud. De Nederlandse vestiging is wereldwijd actief. We hebben al diverse projecten gedaan in onder meer Ghana, Bosnië, Sri Lanka en Bolivia, maar ook gewoon in Nederland zelf.”


In Ghana is VAMED al meer dan 20 jaar actief. “Wanneer je in een land actief bent, heb je er vaak mensen in dienst. Dat is voor ons dan ook een goede basis om uit te breiden. Zo is er dit jaar een project gestart voor vijf nieuwe poliklinieken en de vernieuwing van een bestaande locatie. Deze kleinere poliklinieken hebben als doel het ontlasten van de regionale ziekenhuizen. Zo brengen we de gezondheidszorg dichterbij de mensen. Dit heeft als voordeel dat er minder reistijd voor de patiënten is. Zo gaan zij sneller naar een arts, want ze hoeven minder inkomsten te missen en kunnen dan sneller en beter worden geholpen. Uiteindelijk leidt dit tot een daling van de ziektedagen en een gezondere beroepsbevolking. En zo draagt zelfs de bouw van deze kleine poliklinieken bij aan de economische welvaart van een land.”

"Als je in gesprek bent met partijen zoals de Ghanese Ministry of Health en de Ministry of Finance, duurt het soms erg lang voordat een project kan starten.

En met dit soort trajecten is een goede samenwerking met partijen zoals Atradius DSB en RVO wel erg prettig."

Het project voor de poliklinieken in Ghana is deels tot stand gekomen met een ORIO-schenking. Dit was een programma voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuur van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat werd uitgevoerd door RVO. Inmiddels is dit programma vervangen door de nieuwe faciliteit DRIVE (Development Related Infrastructure Investment VEhicle). Ook DRIVE is bedoeld om de toegankelijke en functionele infrastructuur van ontwikkelingslanden te bevorderen. Exporteurs die actief zijn in de publieke infrastructuur kunnen aanspraak maken op deze subsidie.


De totale prijs van het project is € 26 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor de bouw van de vijf poliklinieken, de levering van de apparatuur en exploitatie en onderhoud tijdens de eerste vijf jaar na oplevering. Voor het deel van de transactie dat niet wordt gefinancierd met de ORIO-schenking heeft VAMED een exportkredietverzekering met fabricatierisico afgesloten bij Atradius Dutch State Business.

VAMED Nederland vertelt: “Als je in gesprek bent met partijen zoals het Ghanese Ministry of Health en het Ministry of Finance, duurt het soms erg lang voordat een project kan starten. En met dit soort trajecten is een goede samenwerking met partijen zoals Atradius DSB en RVO wel erg prettig. Maar ook de bank is hierin een belangrijke partij, en in ons geval heeft ING ons gedurende het project continu gesteund.”


Voor een internationale organisatie als VAMED zijn er natuurlijk nog wel wat uitdagingen als het gaat om projecten in landen zoals Ghana. VAMED: “We zijn altijd op zoek naar nieuwe projecten en hiervoor kijken we met name naar het middellange termijnbeleid van overheden.

Waar willen zij in investeren en waar staat de gezondheidszorg van een land op de agenda? De politieke ontwikkelingen zijn hierdoor van groot belang. Als er verkiezingen voor de deur staan, kan dat gepaard gaan met politieke onrust of besluiteloosheid. Maar we hebben soms ook te maken met restricties van het IMF waardoor we eigenlijk alleen een concessionele financiering kunnen aanbieden.


Daarnaast moeten we natuurlijk rekening houden met de logistieke uitdagingen of seizoensinvloeden die de projecten kunnen bemoeilijken. Zo kunnen we bijvoorbeeld niet in het regenseizoen beginnen met bouwen. Het is dan ook belangrijk om met al dit soort aspecten rekening te houden in de planning van een project.”
Op dit moment wordt in Ghana hard aan de poliklinieken gewerkt en als er geen tegenvallers zijn, is de oplevering eind 2021.


Marijn Kastelein, Export Credit Specialist

Guido Minnaert, Marketing Communications Manager

Haagse Zaken