Nieuw product:
Omzetpolis Opkomende Markten

Omzetpolis Opkomende Markten

Exportomzet Nederlandse exporteurs in landen met een verhoogd risico verzekerd tot 90 procent

Afgelopen jaar heeft Atradius Dutch State Business de Omzetpolis Opkomende Markten ontwikkeld. Onder deze polis kunnen Nederlandse ondernemers die naar opkomende markten met een verhoogd risico exporteren de omzet die zij daar behalen verzekeren tot maximaal 90 procent. Met dit nieuwe product beantwoordt Atradius aan een groeiende vraag vanuit de markt.


De Nederlandse export naar opkomende markten is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vaak kennen deze landen, die veelal een credit rating van minder dan BBB- hebben, een verhoogd betalingsrisico. Hierdoor is er bij Nederlandse exporteurs een groeiende behoefte om de omzet in deze landen te verzekeren. Vanwege het hoge landenrisico en de vaak beperkte beschikbaarheid van financiële data in deze markten, zijn reguliere verzekeraars doorgaans niet of zeer beperkt bereid de betalingsrisico’s te dekken. Atradius DSB heeft daarom onderzocht op welke wijze Nederlandse exporteurs geholpen kunnen worden om tegemoet te komen aan deze groeiende vraag.


Bert Bruning, algemeen directeur van Atradius Dutch State Business licht toe: “Tot nu toe bestonden er in Nederland geen financiële instrumenten om in deze specifieke behoefte te voorzien. Voor de ontwikkeling van de nieuwe Omzetpolis Opkomende Markten hebben wij onder meer gekeken naar vergelijkbare financiële instrumenten die al actief worden ingezet door overheden van omringende landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Met de nieuwe Omzetpolis Opkomende Markten kunnen wij Nederlandse exporteurs met de rugdekking van een kredietverzekering ondersteuning bieden om de concurrentie met buitenlandse bedrijven aan te gaan en hun omzet in deze uitdagende landen verder uit te breiden.”


De polis kent een dekkingsgraad van maximaal 90 procent en een looptijd van één jaar. Onder de polis verzekert de exporteur alle export op een gekozen land. Na afloop van de looptijd kan de exporteur ervoor kiezen de polis te verlengen en landen toe te voegen of juist te verwijderen. De Omzetpolis Opkomende Markten wordt ingezet voor een proefperiode van 1,5 jaar. Daarna vindt een evaluatie van het product plaats, waaronder de vraag of er voldoende interesse is bij Nederlandse exporteurs.


Gijs Mallant, Senior International Relations & Insurance Advisor

Kennismaken met Robert Slijkerman