Pasman herstelt pompgemaal in Suriname m.b.v. DGGF

Het bedrijf Pasman Motoren en Aggregaten B.V. (Pasman) bestaat sinds 1979 en werd opgericht door de heer Willy Pasman. Inmiddels heeft zijn zoon Dolf het stokje overgenomen. Het gros van de medewerkers bestaat uit technici.

Pasman is actief in de verkoop, onderhoud en revisie van aandrijflijnen met diesel en gasmotoren, maar ook elektrisch aangedreven oplossingen, voor de scheepvaart, landbouw, industrie en (semi) overheden.

Pasman is bij Atradius DSB terecht gekomen naar aanleiding van een opdracht van het waterschap in Nieuw Nickerie in Suriname. Het betreft de levering van diverse onderdelen, inspectie en onderhoud aan het irrigatiepompgemaal Wakay, in Noordwest Suriname. Het pompgemaal pompt water uit de Corantijnrivier en pompt dit door een 66 km lang kanaal noordwaarts, om daar rijstvelden te irrigeren. Het gemaal is van groot belang voor de goede irrigatie van de rijstvelden. Voor het waterschap van Suriname is het van cruciaal belang dat de werkzaamheden zo spoedig mogelijk aanvangen om de droge tijd (augustus – december) op te kunnen vangen en de rijst inzaai veilig te kunnen stellen. Het waterschap heeft een wettelijke verplichting om water te leveren.

Door corona moest de planning diverse malen worden aangepast. Ook het reizen, vaccinaties en quarantainedagen voor de medewerkers hadden veel impact. De werkzaamheden zijn echter essentieel voor het functioneren van het gemaal, en het gemaal is weer essentieel voor de rijstvelden. Zonder dit gemaal komt de gehele oogst in gevaar.

Het hart van het pompstation wordt gevormd door 4 pompeenheden (ooit geleverd door Stork), elk bestaand uit een dieselmotor met tandwielkast, pomp-as, waaier en slakkenhuis. Tien jaar geleden zijn deze eenheden ook door Pasman gereviseerd.

Het werk betreft dit keer ook de reparatie van dieselmotoren, pompen en tandwielkasten. Voor inspectie en reparatie van de pompen wordt samengewerkt met Bosman Watermanagement (gevestigd in Piershil, Nederland). Het gaat om grote installaties verdeeld over twee verdiepingen in het gemaal. Pompen in de kelder en motoren plus tandwielkasten op de begane grond.

Inmiddels is de inspectie en een deel van het onderhoud uitgevoerd. Maar uit de inspectie bleek dat er nog wel ingrijpende reparaties nodig waren. Hiervoor moesten de benodigde onderdelen worden besteld en een nieuwe planning worden gemaakt. Binnenkort gaan er weer technici naar Suriname om een deel van de aandrijflijnen weer in bedrijf te stellen voor het aankomende pompseizoen dat medio oktober start. Ook dan wordt er samengewerkt met mensen van Bosman en lokaal personeel.

Dutch Good Growth Fund (DGGF) De DGGF-regeling waar Pasman voor de opdracht in Suriname gebruik van kon maken, bood een mooie oplossing. Doordat ze nu de wissels konden verdisconteren, kon het bedrijf beschikken over werkkapitaal om zo de materialen aan te schaffen die nodig waren voor de herstelwerkzaamheden in het pompstation. Duurzame ontwikkelingen en de toekomst Pasman heeft al meer dan 15 jaar een focus op meer duurzame aandrijvingen met alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, biogas, methanol en/of combinaties met andere hybride aandrijfsystemen voor scheepvaart, industrie, overheden en de land- en tuinbouw.

Ruud te Boekhorst (Technisch Sales Manager): “We zijn in de agrarische sector betrokken bij projecten voor het leveren en plaatsen van warmtekrachtkoppelingen op bio-gas voor levering van warmte en energie. Dat is een onderdeel van de installatie voor mestvergisting, mestscheiding en mineralenscheiding waar ook warmte en energie voor nodig is. Dit draagt bij om de circulaire kringloop van een bedrijf gesloten te krijgen”.

Sinds 2012 heeft Pasman een belang in Deepwater Energy. Dat bedrijf ontwikkelde de Oryon Watermill, een Nederlandse innovatie die duurzame energie opwekt uit langzaam stromend water. Het biedt een heel goed alternatief voor aggregaten in moeilijk bereikbare gebieden, die nu gebruik maken van diesel. De prijs van diesel wordt door de hoge transportkosten naar een dergelijk gebied extra hoog. Als water al aanwezig is in de vorm van een rivier, vormt de Oryon Watermill daardoor op de langere termijn een goedkoper en duurzamer alternatief. Daarnaast heeft Pasman in 2014 een smart off-grid energy systeem ontwikkeld. Hipersense is een slim energiesysteem dat off-grid oplossingen biedt voor slimme opwek, verbruik en opslag.


Monique Duns - Marketing & Events Officer

Oscar Boot - Underwriter/Business Developer